Novinky

Oznam - skrátené vyučovanie

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že z dôvodu vysokých teplôt  v dňoch 22. 6. až 25. 6. 2021 bude vyučovanie prebiehať v skrátenom režime. Vyučovací proces bude prebiehať podľa rozvrhu hodín. Vyučovacie hodiny budú skrátené na 30 minút. Prestávky ostávajú nezmenené.

Vyučovanie bude prebiehať nasledovne:

1. hodina  8,00 - 8,30 hod.

2. hodina  8,40 - 9,10 hod.

3. hodina  9,25 - 9,55 hod.

4. hodina  10,05 - 10,35 hod.

5. hodina  10,55 - 11,25 hod.

6. hodina  11,30 - 12,00 hod.

 

Zber papiera

Vážení rodičia,

zber papiera na škole bude prebiehať od 11.6.2021 do 30.6.2021. Prinesený papier zviazaný alebo v krabici položte vedľa kontajnera na papier, ktorý je umiestnený pred vchodom do školy od ŠJ. 

Ďakujeme za spoluprácu.

MDD v ŠKD

Súčasťou MDD v ŠKD boli preteky na kolobežkách a plnenie úloh na prekážkovej dráhe na asfaltovom ihrisku pred školou a na školskom dvore sme mali pre deti pripravených niekoľko atrakcií: maľovanie na tvár, prezentáciu modelov dopravných prostriedkov z dielne modelárov zastrešených v Združení technických a športových činností Bojnice a prezentáciu práce záchranných zložiek: hasičov a MsP.

Záverečné hodnotenie žiakov

Celkové hodnotenie žiakov za II. polrok v školskom roku 2020/2021

v Základnej škole s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice

 

V  prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou klasifikácie („známkou“),

 

V  1. – 4. ročníku

Neklasifikovanie  predmetov:

telesná a športová výchova

Mimoškolské aktivity počas mimoriadnej situácie v čase COVID 19

Mimoškolské aktivity počas mimoriadnej situácie v čase COVID 19

Napriek náročnejším podmienkam počas mimoriadnej situácie v čase COVID 19 žiaci ani učitelia nezabudli na aktivity realizované mimo vyučovaciu povinnosť.

Zrealizovali ich veľké množstvo a žiaci dosiahli aj pekné úspechy.

Môžete sa s nimi oboznámiť v tejto tabuľke: tabuľka