Novinky

PASOVANIE ZA PRVÁKA

Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností a pravidiel. Začína sa nová etapa života malého človiečika, žiaka základnej školy. Aby na toto obdobie deťom zostali krásne spomienky, pripravili sme pre nich slávnostný deň.
Dňa
10.11. 2022 sa v ZŠ s MŠ  Bojnice uskutočnila veľká udalosť – PASOVANIE ZA  PRVÁKA. Naši najmladší žiaci  prváci, v nej  dostali možnosť ukázať, čo vedia.