Novinky

ZMENA ZVONENIA !!!

Od 08.01.2024 sa mení čas zvonenia - posúva sa o 5 minút skôr - nasledovne:

1. hodina   7 : 55 h –  8 : 40 h

2. hodina  8 : 50 h –  9 : 35 h

3. hodina  9 : 50 h -   10 : 35 h

4. hodina  10 : 45 h – 11 : 30 h

5. hodina  11 : 50 h – 12 : 35 h

6. hodina  12 : 40 h -  13 : 25 h

 

Vchod do školy sa otvára už o 7:35 hod.

Múzeum Vtedy v Galérii Jabloň v Prievidzi

Dňa 29. 9. 2023 žiaci 7. A triedy počas výtvarnej výchovy navštívili Múzeum Vtedy situované v Galérii Jabloň v Prievidzi. Cez vystavované predmety každodennej potreby spoznávali ako ich rovesníci žili v druhej polovici 20. storočia, kam sa spoločnosť a technológie odvtedy posunuli. Súčasťou múzea bola ukážková replika bytu zariadená v štýle 70-tych a 80-rokov rokov minulého storočia s linoleom, tapetami, tradičným nábytkom i vinylovým obrusom na kuchynskom stole.

Výzdoba z plodov jesene

Pestrosť jesene v plnom šate zavítala aj do našej školy. Žiaci II. stupňa sa aktívne zapojili do jesennej výzdoby interiéru školy svojimi prinesenými plodmi, kde dominovali rôzne odrody jabĺk. Nechýbali ani hrušky, rozličné tekvice, orechy, farebné papriky, červené i žlté paradajky, rôzne klasy obilia či gaštany. S pribúdajúcimi exemplármi darov jesene bolo treba pouvažovať aj nad ich postupným rozmiestňovaním. Mgr. Lipovská na veľkej chodbe II. pavilónu spolu so žiakmi pripravila viaceré kompozície jesenných dekorácií.

Beseda o Japonsku

Dňa 10.októbra 2023 sme v našej škole privítali pani Denisu Cabadaj Ogino, ktorá žila 10 rokov v Japonsku. Svoje rozprávanie začala módnou prehliadkou, ktorú urobili naši žiaci oblečení v kimone. Pani Ogino formou zaujímavého rozprávania a prezentácie priblížila históriu, architektúru, školský systém, etiketu, životný štýl Japoncov. Žiakom boli rozdané bambusové paličky, naučili sa ich správne držať. Potom sa naučili po japonsky známu pesničku, kládli zvedavé otázky.