Novinky

Škola v prírode 2023

škola v prírode

Naši štvrtáci s triednymi pani učiteľkami Mgr. Idou Bátorovou  a Mgr. Zuzanou Lukáčiovou,  absolvovali školu v prírode. Od 15.5. do 19.5. 2023 boli ubytovaní v prekrásnom horskom prostredí v zariadení Chata Kollárová.

Beseda so spisovateľkou Vandou Rozenbergovou

Dňa 25.4.2023 sa v našej škole uskutočnila beseda so spisovateľkou Vandou Rozenbergovou.

Besedy sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka. Pani spisovateľka sa narodila v Bojniciach a žije v Prievidzi. Po ukončení gymnázia absolvovala FFUK v Bratislave. Najdlhšie, do roku 2019 bola zamestnaná ako bibliografka v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi. Je ambasádorkou organizácie Deti Dunaja (Les Enfants Du Danube) na pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Je trojnásobnou finalistkou súťaže Poviedka.

Odborná prednáška v škole

Dňa 19.4.2023 sme na pôde našej školy privítali doc. PhDr. Mariána Žabenského, PhD., ktorý bol jej žiakom. V súčasnosti pracuje ako odborný asistent na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pôsobí na Katedre manažmentu kultúry a turizmu.

Vydal niekoľko odborných publikácií, napríklad aj knihu o Bojniciach pod názvom

Bojnice: krajina – človek – kultúra.

PASOVANIE ZA PRVÁKA

Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností a pravidiel. Začína sa nová etapa života malého človiečika, žiaka základnej školy. Aby na toto obdobie deťom zostali krásne spomienky, pripravili sme pre nich slávnostný deň.
Dňa
10.11. 2022 sa v ZŠ s MŠ  Bojnice uskutočnila veľká udalosť – PASOVANIE ZA  PRVÁKA. Naši najmladší žiaci  prváci, v nej  dostali možnosť ukázať, čo vedia.