Informácie ŠJ

Informácie ohľadom platieb za stravu, prihlasovania a odhlasovania stravníka na školský rok 2023/2024


OZNAM MŠ

Stravovanie detí v MŠ začína 4.9. 2023, deti sú automaticky prihlásené, preto prosíme rodičov detí, ktoré nenastupujú ešte na stravu, aby si deti odhlásili.

Informácie o platbe detí v MŠ:

MŠ celý deň: 51,80€ ( stravné 41,80 + réžia 10€)

MŠ pol dňa: 44,10€ ( stravné 34,10€ + réžia 10€)

Predškolák: 21€ (doplatok stravy 11€ + réžia 10€)

 

OZNAM ZŠ

Stravovanie detí v ZŠ začína 5.9. 2023 (utorok) po zaplatení všetkých poplatkov a odovzdania zápisného lístka (podmienka dotácie).

ZŠ 1. stupeň: dobrovoľná  zábezpeka na stravovanie 20€ + povinná réžia 10 € mesačne

ZŠ 2. stupeň: dobrovoľná  zábezpeka na stravovanie 20€ + povinná réžia 10 € mesačne

 

Podmienky dotácie:

  • zúčastniť sa školy
  • odčipovať obed

 

V prípade nesplnenia jednej z podmienok obed bude uhradený z dobrovoľnej zábezpeky !

 

Desiata pre žiakov, bude pripravovaná od októbra 2023, v prípade, že bude dostatočný záujem.