Dôležité oznamy

Vážení rodičia,

s cieľom posilniť zdravie našich žiakov a v súlade s programom Škola podporujúca zdravie, do ktorého sme zapojení, sme sa rozhodli zaviesť bezplatné „zdravé desiaty“ pre všetkých našich detských stravníkov. To znamená, že si všetky deti, ktoré poberajú obed v školskej jedálni, budú môcť od pondelka, 9.10.2023, prevziať počas desiatovej prestávky zdravú desiatu vo forme ovocia, alebo mliečneho, resp. celozrnného produktu v školskej jedálni. Veríme, že to čiastočne prispeje k prevencii vírusových ochorení, ktoré sú v tomto období rozšírené. Zdravé desiaty budú hradené zo štátnej dotácie až do jej vyčerpania. V zmysle nastaveného rozpočtu predpokladáme, že desiaty určite zabezpečíme do konca kalendárneho roka 2023.

Zároveň vás informujeme, že bránička (vstup do areálu školy zhora od ulice S. Chalupku) bude otvorená každý deň počas školského vyučovania od 7:30 hod. do 16:30 hod.až do odvolania. Žiadame vás, aby ste na prechod do školy nevyužívali trávnik, ale na to určený dláždený prístupový chodník.Za pochopenie a ústretovosť vám vopred ďakujeme.