Pripravenosť dieťaťa do školy - školská zrelosť

Čo by mal budúci prvák vedieť

 • samostatne sa obliecť a obuť
 • pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi
 • samostatne sa najesť
 • samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť a podobne
 • správne vyslovovať všetky hlásky
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
 • spočítať predmety do päť, plynulo napočítať do desať
 • poznať geometrické tvary
 • interpretovať obsah krátkej rozprávky
 • poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku
 • kresliť pevné a neroztrasené línie
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi – hlava, krk, trup, plecia, postava je anatomicky správne rozložená
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 • poznať základné odtiene farebného spektra – červená, zelená, žltá, oranžová, fialová...
 • orientovať sa v priestore, vedieť, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo

Ako by sa mal budúci prvák správať

 • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút
 • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína stále niečo nové, neodbieha
 • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov – neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká
 • väčšinou sa hrá spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý
 • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti
 • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky – cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie, špáranie v nose
 • nezajakáva sa pri reči,
 • nepomočuje sa,
 • ovláda prejavy slušného správania – pozdraviť, odzdraviť, poďakovať, poprosiť...