AKTIVITY ŠKD

 

                                                Aktivity v ŠKD

Jún 2021 v ŠKD                                                                                    Fotografie

Medzinárodný deň detí  

T: 1.6.2021- Z: Soláriková a všetky vychovávateľky

Prvého júna, pri príležitosti „Medzinárodného dňa detí“, čakali na deti súťaže na asfaltovom ihrisku pred školou: preteky na kolobežkách a prekážková dráha so športovými stanovišťami. Súčasťou podujatia boli aj zaujímavé atrakcie na školskom dvore: maľovanie na tvár, prezentácia modelov dopravných prostriedkov z dielne modelárov zastrešených v Združení technických a športových činností Bojnice a prezentácia práce záchranných zložiek: hasičov a mestskej polície. Deti s nadšením hasili fiktívny požiar v originálnych helmách, skúšali záchranu obetí požiaru, niesli sa na nosidlách, obdivovali vybavenie hasičského a policajného auta, alebo nacvičovali „fúkanie“ do trubičky od testera alkoholu pre „neposlušných“ vodičov. Od člena MsP si deti odnášali nálepky s varovnými, preventívnymi nápismi o bezpečnom správaní, ktoré si lepili na zošity alebo kolobežky. Neopakovateľné čaro mali pre deti výrobky našich modelárov: hasičské auto, ktoré striekalo vodu, veľké terénne auto, ktoré mohli riadiť, modely lodí a lietadiel, alebo vláčikové dráhy. Najdlhší rad bol na maľovanie na telo, ktoré zabezpečovala pani uč. Lipovská so žiačkami z deviateho ročníka. Dievčatá dokázali deťom namaľovať, čo si rozkázali: psíkov, srdiečka, motýle, hady aj škorpióny.. Bohatý program ukončila rýchlostná súťaž na kolobežkách. Pre nás boli najväčšou odmenou „spotené“, ale šťastné úsmevy detí.

Svetový deň životného prostredia

T: 3.6.2021- Z: Hejdová a 4.6.2021-Z: Soláriková

Tohtoročná kampaň Svetového dňa životného prostredia, vďaka iniciatíve OSN, sa nesie v duchu hesla “Čas pre prírodu“. Má vzdelávať verejnosť o dôležitých hodnotách, ktoré nám poskytuje príroda a zdôrazňovať potrebu na jej ochranu. Potraviny, ktoré jeme, vzduch, ktorý dýchame, vodu, ktorú pijeme a klíma, vďaka ktorej je naša planéta obývateľná, pochádzajú z prírody. Preto sme pripravili pre deti tvorivé dielne z odpadového materiálu. Na hodine sme sa téme venovali prostredníctvom zážitkových aktivít. Lano v tvare kruhu na koberci znázorňovalo našu Zem, do ktorej sme umiestnili kresby detí. Každý znázornil svoje najobľúbenejšie miesto odpočinku a relaxácie. Následne sme celú „Zem“ zasypali odpadom, čo slúžilo ako názorná ukážka znečistenia našej planéty. Hovorili sme o spôsoboch likvidácie odpadu, dobe jeho rozkladu a pokúsili sme sa ho aj správne vytriediť. Deti si triedení počínali na výbornú. Potom sme súťažili v zábavno-vedomostnom kvíze. Súťažiace tímy s nadšením a elánom tipovali odpovede na otázky, ako napr. „Koľko plechoviek je potrebných na výrobu jedného bicykla?..“ Na záver sme dali odpadu „druhú šancu“ a tak deti pri zhotovovaní výrobkov v tvorivých dielňach prekvapili aj nás. Dievčatá z tretieho oddelenia vyrobili zaujímavé šperky a chlapci postavili „Bojnický zámok“. Deti z druhého oddelenia postavili zas stavby budúceho tisícročia.

Deň najlepšieho priateľstva

T: 8.6.2021- Z: Soláriková, Hejdová

V tento významný deň sme pre deti pripravili sociálny experiment. V komunitnom kruhu si z klobúka ťahali výroky slávnych, ako napr. „Priatelia sú rodina, ktorú si vyberáme sami“. Čítali ich ostatným a spoločne sa zamýšľali nad ich významom a posolstvom. Nasledovali hry zamerané na budovanie vzájomnej dôvery a empatie, ktorých cieľom bolo upevniť rovesnícke a priateľské vzťahy v kolektíve. Aby si deti uvedomili význam a hodnotu  priateľstva, na záver sme v tvorivých dielňach zhotovili darček pre kamaráta. V druhom oddelení deti obkresľovali vlastnú ruku a do jej prstov a dlane vpisovali, čo si na svojom kamarátovi vážia. Na záver ju vyzdobili vlastnými maľbami a podarovali. Tretiaci si na znak priateľstva vyrobili pekné želania so sladkým prekvapením.

Modelovanie

T: 11.6.2021- Z: Hejdová

Hra s plastelínou je nikdy nekončiaca kreatívna zábava. Naše výrobky z nej nemusia vyzerať ako umelecké dielo aby sme boli spokojní. Plastelína má terapeutické a relaxačné účinky a pomáha nám uvoľniť stres. Preto sme sa dnes rozhodli že svojimi šikovnými rúčkami vytvoríme  postavičky z plastelíny podľa vlastnej fantázie. A aby sme to nemali také ľahké, tieto postavičky budú tak veľké, aby sa vošli do detskej dlane a každej z nich vymyslíme príbeh. Toto zaujímavé popoludnie strávili deti z tretieho oddelenia v našom altánku na školskom dvore, kde máme pohodlné drevené veľké stoly. Mirko Šimkovič pomohol po práci všetko poupratovať.

Vychádzka okolo zámku

T: 15.6.2021- Z: Hejdová

Využívame krásne slnečné počasie a to, že môžeme dnes ísť pokojne na prechádzku do prírody. Tak hurá do parku okolo Bojnického zámku. Veď hrať sa na schovávačku pod starovekými hradbami je veľmi vzrušujúce. A konečne sme si mohli dať aj vynikajúcu zmrzlinu! Na spiatočnej ceste nás pobavil ujo maliar Farbička, ktorý nám poukazoval svoje obrazy, daroval aj farebný balónik a na pamiatku sme si spravili spoločnú fotku. Už sa tešíme na ďalšie dobrodružstvá.

Medzinárodný deň piknikov

T: 18.6.2021- Z: Soláriková, Hejdová

Medzinárodný deň piknikov nám vyšiel na krásny slnečný deň. Aby sme túto peknú tradíciu zaviedli aj k nám, na Slovensko, zorganizovali sme piknik v prekrásnom parku Bojnického zámku. Toto čarovné prírodné prostredie je ako stvorené spojený so zábavnými hrami a súťažami

Deň otcov

T: 21.6.2021- Z: Soláriková

Podujatie začalo rozhovorom o hodnote otecka v rodine, o jeho ťažkej a namáhavej práci a o tom, aké jeho vlastnosti si na ňom vážime. Potom sme sa pokúsili sformulovať pre neho venovanie vo forme jednoduchej básničky, ktorú sme si napísali na tabuľu. Na záver sme pre zhotovili „srdiečko v saku“ ako darček s osobným venovaním, ktorý sme mu doma venovali.

Mama, oco, sme rodina

T: 21.6.2021- Z: Petrisková                                          

Mesiac máj a jún sú mesiace kedy častejšie hovoríme o láske, o mamičke, ockovi, o nás deťoch - o rodine. V tretiu júnovú nedeľu slávili sviatok naši ockovia. Prváci s pani vychovávateľkou pripravili ockom pozdrav s veršíkom, ktorý spoločne vytvorili. S láskou kreslili aj portrét svojho ocka. V mesiaci júni si pripomíname aj Deň rodiny. Deti pripravili z portrétov ockov a mamičiek a srdiečok s vlastným veršíkom krásnu výstavku. V posledný deň školského roka pobežia domov s prvým vysvedčením. Mamičke a ockovi podajú na znak vďaky aj portréty, ktoré vlastnoručne vytvorili.  A čo viac môžeme našim deťom priať? Veď rodina je miesto kde život začína a láska nikdy nekončí...

Koncoročný výlet do ZOO

T: 23.6.2021- Z: Soláriková, Hejdová

Na záver školského roka sme v celom ŠKD ako odmenu dostali výlet do ZOO Bojnice. Úlohou detí z druhého a tretieho oddelenia bolo poznávať rozličné druhy zvierat, ktoré sa na Slovensku nevyskytujú. Našťastie pekné a slnečné počasie vylákalo z klietok a úkrytov takmer všetky zvieratká. Bolo čo obdivovať: skákajúce opičky, levy, surikaty, papagáje, červené pandy ležiace na strome a samozrejme aj „naše“ medvede hrajúce sa vo svojom „bazéne“, ktoré sa nám predviedli v plnej kráse a trochu nám svojím chovaním pripomínali deti. Bolo nám ale ľúto, že sme nevideli slony. Dozvedeli sme sa, že 1. júla otvoria ich nový pavilón, a tak ich navštívime cez prázdniny spolu so svojimi rodičmi. Aj tak sme veľa videli, krásne sme sa prešli a na záver nechýbala ani sladká odmena: vynikajúca zmrzlina, ľadová drť a iné dobroty.

T: 23.6.2021- Z: Petrisková

V stredu 25. júna sa prváci s pani vychovávateľkou vybrali za odmenu  na koncoročný výlet do ZOO, na ktorý sa veľmi tešili a zodpovedne pripravili. Napriek tomu, že svietilo horúce slniečko vychutnávali si vychádzku po ZOO. Naša národná ZOO je oázou pokoja s množstvom zelene. Poznávali spoločne zvieratká, čítali ich názvy a informačné tabuľky, z ktorých sa dozvedeli veľa nových vedomostí. Navštívili aj detský kútik, pri ktorom sa osviežili. Potom si posadali na lavice pod dáždniky, aby si oddýchli a občerstvili sa dobrotami od mamičiek. Kto mal vreckové, mal možnosť si kúpiť aj talizman. Nasledovalo prekvapenie, ktoré im sľúbila za odmenu pani vychovávateľka. Relaxovali, cvičili, tešili sa na trampolíne, šmýkajúcom tigrovi a kolotoči. Priblížil sa čas odchodu. Deti sa poďakovali a vybrali na cestu domov. Netrpezlivým rodičom hlásili príchod veselou piesňou Už sme doma z výletu. Rodičia si odviedli spokojné deti domov, ktoré s už tešia na výlet o rok.

Koncoročná besiedka a vyhodnotenie činnosti v I. oddelení ŠKD

T: 28.6.2021- Z: Petrisková

Dňa 28. júna sa prváci so svojou pani vychovávateľkou stretli na koncoročnej besiedke, aby vyhodnotili končiaci sa školský rok. Prehodnotili správanie detí v ŠKD, zhodnotili súťaže a podujatia. Tradíciou v I. oddelení ŠKD je celoročná súťaž o Fenoména I. oddelenia a súťaž o Naj chlapca a dievča roka. Tento rok titul Fenomén oddelenia získala Dianka Lachká, ktorá zvíťazila j v súťaži NAJ dievča. NAJ chlapcom tento rok sa stal Robko Svrček. Víťazi boli odmenení drobnými odmenami, veď si ich zaslúžia za celoročné úsilie. Pani vychovávateľka pochválila deti, ktoré sa starali o kvietky, boli zodpovední za anketu a najvzornejší v správaní. Tie ktoré zaostávali, vyzvala, aby sa nad sebou zamysleli a o rok patrili medzi najaktívnejších. Deti si pochutnali na občerstvení od mamičiek, zatancovali si, zasúťažili. Pani vychovávateľka im na záver popriala pekné prázdniny.

Talentárium

T: 29.6.2021- Z: Soláriková

Na záver školského roka nám druháci ukázali čo už dokážu. Vystupovali ako jednotlivci, niektorí vo dvojiciach, alebo v skupinách. Predviedli svoj talent v hudbe, speve, tanci, akrobacii, maľovaní aj v „kúzlení“. Naj-kúzelníkom s kartami sa stal Adamko Borko, najtalentovanejšími maliarmi zas Laurika Antalová a Samko Sviba, najlepšími tanečníčkami boli sestry Lúdikové, Mia Medvecová a Nikolka Nedeljaková, pričom Natálka Lúdiková bola zároveň najlepšou choreografkou, najakrobatickejšie kúsky nám predviedli Ninka Soláriková a Laurika Antalová, vlastnou réžiou hudby nás prekvapil Matejko Leško a vlastnou skladbou zas Alexia Krascsenicsová, ktorá nám ju aj odvážne zaspievala. K vystupujúcim sa pridali aj ďalší: Max Humaj Snowden (v maľovaní a kúzlení) a Davidko Bátora (v kúzlení). Všetkým vystupujúcim patrí veľké a hlavne úprimné poďakovanie za odvahu predviesť svoje schopnosti pred svojimi rovesníkmi. Nepochybne všetkých potešila aj malá sladká odmena, ktorú dostali z rúk pani vychovávateľky. Veríme, že svoje schopnosti budú naďalej rozvíjať a ktovie, možno nám pred očami rastie nový víťaz súťaže „Československo má talent“.

Letné ŠKD

ŠKD organizuje pre deti činnosť aj v čase letných prázdnin. Týždňový turnus, v dňoch od 14.6. do 18.6.2021, pripravuje p. vychovávateľka E. Petrisková. Na prihlásených (20 detí) čaká bohatý a zaujímavý program, ktorý sa samozrejme bude prispôsobovať aktuálnemu stavu pandemickej situácie a priazni počasia. 

Máj 2021 v ŠKD                                                                             Fotografie

1.  Deň Slnka

3. mája vyhlásila OSN v rámci programu pre životné prostredie Deň Slnka. Tak sme si v druhom oddelení ako motiváciu vymaľovali relaxačnú omaľovánku: usmiatu slnečnú tváričku. Potom si deti, dychtivé po informáciách o našej najbližšej a najjasnejšej hviezde, vypočuli prezentáciu „Slnko ako hviezda“. Dozvedeli sa v nej 10 najzaujímavejších vecí o slnku a spoločne diskutovali nielen o jeho význame a dôležitosti pre život na Zemi, ale aj o jeho hrozbe pre našu Zem z dôvodu globálneho otepľovania. Pre následné upokojenie sme sa zahrali didaktickú pohybovú hru „Slnko deti volá“. Na druhý deň sme sa spoločne dohodli, že slnko bude znakom nášho oddelenia a vytvorili sme kolektívnu prácu „Slnko z dlaní“, ktorú sme vyvesili na dvere triedy. Všetky deti sa aktívne zapojili do práce – natierali si dlane prstovými farbami a odtláčali ich ako svoju stopu na baliaci papier. Slniečko nás tak každý deň víta a teší...

Z: Soláriková

2. Iris folding

V dňoch 3. – 4. mája tvorili deti zo štvrtého oddelenia novou výtvarnou technikou – IRIS FOLDING. Pracovali s predtlačenými šablónami na „iris folding“ a vopred pripravenými maketami s rôznymi obrázkami podľa vlastného výberu. Práce vytvorili pomocou nastrihaných farebných pásikov, ktoré lepili podľa postupu na šablóne. Okrem novej techniky si tak osvojili kombináciu celej škály farieb. 

Z: Duvačová

3. Deň matiek

Druhá májová nedeľa je venovaná všetkým mamám. Pri tejto príležitosti sme 6. mája diskutovali s deťmi o hodnote materinskej lásky. Každé z detí opisovalo svoju mamu ako svojho “anjela na zemi“. Tvorivé dielne boli pochopiteľne zamerané na zhotovenie darčeka pre mamičku za jej obetavosť a lásku. Logickým vyústením bola 7. mája tvorba básničky, ktorú si každý napísal na zhotovený výrobok: druháci na maľované srdiečka, štvrtáci na krhličku s kvetmi a tretiaci vyrobili zdobenú darčekovú škatuľku s malým prekvapením pre každú mamičku.

Z: Soláriková, Hejdová, Duvačová

Už tradične v mesiaci máji v druhú májovú nedeľu slávia sviatok naše mamičky. Aj prváci v I. oddelení sa s pani vychovávateľkou naň zodpovedne pripravovali. Čítali si príbehy, básne, rozprávali sa o svojej mamičke, naučili sa básničku.  Každý tú svoju zobrazil a nakreslil portrét. Pre mamičky pripravili hodnotný darček - obrázok s kvietkom. Na Deň matiek deti zarecitovali mamičkám báseň, odovzdali krásny darček a nezabudli dodať, že svoje mamičky veľmi ľúbia.

Z: Petrisková

4. Svetový deň – pohybom ku zdraviu

Krásne slnečné počasie nám otvorilo možnosť stráviť čas pobytom na čerstvom vzduchu. A tak sme 10. mája pripravili deťom zábavné pohybové súťaže na asfaltovom ihrisku. Deti súťažili v družstvách. Športové popoludnie bolo nabité viacerými disciplínami: dribling medzi kolkami, slalom a triafanie na bránu s florbalovou hokejkou, hod kruhom na terč, presúvanie lopty v družstve vrchom a spodkom, skoky na švihadle a preťahovanie lanom. Naše výkony boli poznačené rúškami, ktoré sme museli mať na tvárach. Preto sme nakoniec ocenili všetky zapojené deti zdravými sladkosťami – vitamínovými cukríkmi.

Z: Soláriková, Hejdová

5. Malý básnik

V školskom klube organizujú pani vychovávateľky pre deti aj mnohé kultúrne podujatia. V I. oddelení sa deti s pani vychovávateľkou  venujú aj dramatickej činnosti. Tvoria, hrajú sa s bábkami. V mesiaci máji vyhlásili súťaž Malý básnik, písali verše na tému mama. Aj tu deti prejavili svoju tvorivosť. Tvorili verše, ktoré pani vychovávateľka písala na tabuľu. V rámci prípravy na vyučovanie deti krásne opisovali veršíky na srdiečko, ktoré si vystrihli a vyzdobili. Zo srdiečok si urobili výstavku. Všetky deti sa snažili, ale mimoriadnu pochvalu si zaslúži Simonko, Janko, Nelka, Tobiasko a i.

Z: Petrisková

6. Deň tulipánov

K najobľúbenejším jarným kvietkom patria jednoznačne pre svoju širokú škálu farieb tulipány. 13. máj je oslavou ich jednoduchej krásy a preto sme si v druhom oddelení hovorili o ich nesmiernej vzácnosti, o spôsobe ich výsadby, o rozmanitosť druhov a o krajine, s ktorou sú spojené (Holandsko). Tvorivé dielne boli zamerané na zhotovenie tulipánových kvetov z farebného papiera. Podarilo sa nám poskladať 3D tulipány, ktorými sme si vyzdobili parapetné dosky na oknách triedy.

Z: Soláriková

7. Medzinárodný deň rodiny

15. máj bol v roku 1993 vyhlásený OSN ako Medzinárodný deň rodiny. Pri tejto príležitosti sme deň pred oficiálnym sviatkom pripravili pre deti výtvarnú súťaž v kresbe na dlažbu. Najprv sme sa porozprávali o dôležitosti rodiny ako základnej bunky spoločnosti. Hovorili sme o tom, ako trávime spoločný čas s rodinou, o spoločných záľubách a o rodine ako oáze bezpečia, šťastia, lásky a dôvery. V druhom oddelení si deti vypracovali najprv rodostrom vlastnej rodiny a potom sa spoločne s tretím oddelením stretli na asfaltovom ihrisku. Úlohou detí bolo vyjadriť jedinečnosť svojej rodiny kresbou kriedami na dlažbu. Každý nakreslil niečo iné: niektorí najobľúbenejších členov rodiny, niektorí zvolili symboliku, aby vyjadrili lásku k svojej rodine. Vážení rodičia, je nám veľmi ľúto, že ste tieto obrázky nemohli vidieť. Boli by ste nadšení a určite aj dojatí, ako my.

Z: Soláriková, Hejdová

8. Vojaci očami detí

Ministerstvo obrany SR vyhlásilo jubilejný 20. ročník súťaže „Vojaci očami detí“. Určená bola všetkým žiakom základných škôl, ktorí môžu prostredníctvom svojich výtvarných diel vyjadriť to, ako vnímajú prácu a život našich profesionálnych vojakov, alebo Ozbrojené sily SR ako celok. Príspevky bolo možné zaslať do 15. mája. Naši štvrtáci (deti navštevujúce štvrtého oddelenie ŠKD) sa 5. mája zapojili do tejto výtvarnej súťaže svojimi prácami. Budeme im „držať palce“ aby boli úspešní.

Z: Duvačová         

9. Medzinárodný deň mlieka

Na medzinárodný deň mlieka, v dňoch 17 a 18. mája, sa deti z druhého a tretieho oddelenia dozvedeli z CD „Cesta mlieka“ veľa užitočných informácií o mlieku a produktoch z neho vyrobených. Kravička Elička ich oboznámila o jeho nutričných vlastnostiach (aké vitamíny a minerály obsahuje), čo všetko sa z neho na Slovensku vyrába a akým chorobám nám pomáha predchádzať. Potom spoločne po skupinách vyrobili plagát pre svojich rovesníkov, ktorý ich mal informovať prečo je mlieko nenahraditeľnou súčasťou potravy. Plagáty sme vyhodnotili a vyvesili na spoločnú chodbu ŠKD. Na záver sme z tetrapakových obalov a pet- fliaš na mlieko zhotovili vlastné stavby. Za druhé oddelenie patrí zvláštne poďakovanie učiteľkám: Mgr. Lukačiovej a Mgr. Fanturovej, ktoré odviedli skvelú prácu počas neprítomnosti p. vychovávateľky.

Z: Soláriková, Hejdová   

10.  Medzinárodný deň múzeí

V druhom oddelení ŠKD sme sa rozhodli osláviť Medzinárodný deň múzeí návštevou bojnického múzea tradičných remesiel. 18. mája sme navštívili „Bencovje grunt“, ktorý sa nachádza historickom Starom meste a je postavený na najstaršej ulici mesta. V jednej z posledných tradičných stavieb (má viac ako 400 rokov) sme poznávali tradičné remeslá a podmienky života našich predkov. Deti mali možnosť vidieť ako žili ich prastarí rodičia: aké mali zvyky a obyčaje, akým spôsobom bývali, ako pracovali, aké nástroje používali pri práci, ako sa obliekali aj ako varili, ako si uchovávali potraviny a ako sa hrali. Deti „objavovali“ bežne používané predmety v domácnosti vyrobené z keramiky, prútia, kameniny, dreva, ľanu, alebo kovu a porovnávali ich s tými súčasnými. Videli sme keramickú dielňu aj hrnčiarsky kruh, ale najviac deti očarila stredoveká tufová pivnica. Sprevádzala nás veľmi milá pani, ktorá informácie prepojila s históriou Bojníc a deti tak získali ucelené poznatky z regiónu, v ktorom žijú. Úprimne ďakujeme majiteľom múzea za skvelý zážitok.

Z: Soláriková

11.  Poznávanie historických pamiatok

V stredu, 26. mája, sme sa vybrali na vychádzku do okolia Bojnického zámku. Hneď pri príchode do okolia zámockého parku sme natrafili na sovičku, ktorú predvádzala členka Sokoliarov Aquila Bojnice. Deti ju mohli pohladkať, ale zároveň sa aj niečo o tomto dravcovi naučili. Na pamiatku sme sa s ňou odfotili. Naša prechádzka smerovala k lipe kráľa Mateja, ktorá patrí k najstarším stromom na Slovensku. Keďže minulý mesiac (apríl – mesiac lesov) bol venovaný stromom (druháci robili projekt), rozšírili sme si poznatky čítaním informačnej tabule. Dozvedeli sme sa, že ju zasadil Matúš Čák  Trenčiansky a kráľ Matej pod ňou držiaval snemovanie. Naša lipa veľkolistá je vzácna, lebo má viac ako 700 rokov a obvod jej kmeňa je 11 metrov a je štátom chránená. Deti počas vychádzky museli plniť úlohy: zistiť koľko veží a koľko okien má Bojnický zámok a ako sa volali jeho majitelia. Boli rozdelené do skupín a niektoré informácie si mohli vyhľadať aj na internete. Súťaž sme vyhodnotili v triede a všetci, ktorí informácie získali, boli odmenení.

Z: Soláriková, Hejdová

Pani vychovávateľky v školskom klube vedú deti k zdravému spôsobu života. Organizujú športové podujatia a vychádzky. Prváci s pani vychovávateľkou sa vybrali na vychádzku do okolia zámku. Cestou prešli Hurbanovým námestím, okolo jazierka sa dostali k historickej Lipe kráľa Mateja, potešili ich dravcom naši sokoliari a prišli k našej vzácnej historickej pamiatke - Bojnickému zámku, kde si  vychutnávali jeho krásu. Okolie zámku krášli veľmi pekný park. Deti sa v ňom občerstvili, hrali, naháňali, športovali.  Nezabudli však, že sa nachádzajú v parku, ktorý si treba chrániť. Zrelaxovaní a spokojní sa vrátili do školy, kde na nich čakali rodičia.

Z: Petrisková

 

Apríl 2021 v ŠKD                                                                            Fotografie

1. „Veľkonočné súťažné popoludnie“

Po veľkonočných sviatkoch jari, 9. apríla 2021, sa prváci z I. oddelenia zišli na Veľkonočnom súťažnom popoludní, aby si porozprávali veľkonočné zážitky a zasúťažili. Rozdelení do družstiev súťažili v šiestich disciplínach: vyrábali vajíčka, skladali slová, rozprávali o Veľkej noci, hrali scénky, recitovali vinše a tancovali. Ich výkony hodnotila porota. Všetci súťažiaci boli odmenení veľkonočnými vajíčkami a odmienkou do Fenoména. Na záver všetky deti prezentovali svoje výtvarné veľkonočné práce a urobili z nich hodnotnú výstavku.

Z: Petrisková

2.  „Svetový deň letectva a kozmonautiky“

Pri príležitosti 60 výr. letu prvého človeka do vesmíru, 12.4.2021, sa druháci aktívne zúčastnili prezentácie, ktorá začala piesňou „Pozdrav astronautovi“. Mgr. Soláriková zamerala prezentáciu na poznávanie historického vývoja dobývania  vesmíru až po súčasnosť, Po nej nasledoval spoločný rozhovor na overenie informácií, ktoré im ostali v pamäti. Deti téma zaujala, o čom svedčí množstvo zvedavých otázok, ktorými ju zasypali. Druhý deň, 13.4.2021, bol venovaný poznávaniu planét našej slnečnej sústavy a vykresľovaniu ich charakteristík. Deti si pozreli klip z dielne Mira Jaroša „Planéty“. Potom si overovali získané vedomosti (názvy planét, ich farba, veľkosti v porovnaní so Slnkom) v minikvíze.  

Z: Soláriková

Záver týždňa (14.-16.4.2021) sme venovali tvorivým dielňam, zameraným na zhotovenie papierovej rakety alebo slnečnej sústavy. Deti tvorili rakety z odpadového materiálu (rolky z kuchynských. utierok) a z farebného a dekoračného papiera. Slnečná sústava vznikla farbením papierových tanierov, vysypávaním trblietok, farbením polystyrénových guliek, modelovaním planét z plastelíny a napichovaním ich na špajle. Zhotovené výrobky sme mohli týždeň obdivovať na výstavke v triede. Potom si ich deti hrdo odniesli domov. Verím, že im budú slúžiť ako vzdelávacia pomôcka v neskorších ročníkoch v  škole.

Z: Soláriková

3. „Apríl – mesiac lesov“

Apríl už tradične prežívame ako mesiac lesov a poľovníctva. 15. apríla 2021 si deti z I. oddelenia s pani vychovávateľkou pripravili popoludnie, na ktorom si rozprávali o našich lesoch, o zvieratách žijúcich v nich a o ich ochrane. Vytvorili skupinky, v ktorých tvorili projekty na tému Príroda okolo nás. Strihali, kreslili, písali a vytvorili hodnotné práce. Na záver ich prezentovali, vyhodnotili a vystavili v priestoroch školy. Prváci si zaslúžia pochvalu aj za ukážkovú a súdržnú prácu v skupinách.

Z: Petrisková

29. apríla 2021 sa druháci stali súčasťou projektu “Chráňme naše lesy“. V úvode sa v  prezentácii oboznamovali s druhmi drevín vyskytujúcimi sa na Slovensku. Poznávali konkrétne druhy stromov a lesov a miesta ich rastu. Boli poučení o spôsoboch správania sa v lese, pričom sa oboznámili s ochranárskym značením, ktoré na nevhodné správanie poukazuje. Na záver si zasúťažili. Všetci, ktorí vo vedomostnej súťaži obstáli, boli odmenení.

Z: Soláriková

4. „Deň Zeme“

Obsahom projektu “Čo sľubujem mojej Zemi“ bola prezentácia Zeme ako planéty a jej aktuálne ohrozenia. Druháci sa dozvedeli aktuálne informácie o triedení a spracovaní odpadu, aj o jeho dobe rozkladu. Samozrejme nasledovala skúška pamäte v minikvíze. Deti si vo veľkej miere pamätali dobu rozkladu jednotlivých druhov odpadu a dobre sa orientovali aj v súčasnom spôsobe triedenia. Na základe podaných a spracovaných informácií sme sa spoločne rozhodli prijať sľub, ktorý by umožnil ochrániť a predĺžiť život našej Zemi. Formulovali sme a písali svoje sľuby na jej záchranu, ktoré sme zverejnili aj pre ostatných spolužiakov na nástenke v chodbových priestoroch. Podporili sme ich maľovanými zemeguľami. 22.4.2021 - Deň Zeme nebol iba zdrojom informácií, ale aj predsavzatí mladej generácie do budúcna.

Z: Soláriková

22. apríla sme si opäť pripomenuli Deň Zeme. Dňa 23. apríla sa deti z I. oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkou rozprávali o našej Zemi. O tom, aká je pre nás dôležitá a preto si ju treba chrániť. Na tabuľu nakreslili veľkú zemeguľu na ktorú kreslili všetko, čo sa na nej môžeme vidieť: svetadiely, moria, rieky, lesy, hory, zvieratá a ľudí. Na tento deň sa zodpovedne pripravili. Priniesli si rukavice a vrecia. Spoločne sa vybrali čistiť okolie školy. V skupinách zbierali papiere a odpadky. Na záver ich zosypali do vriec a vyhodnotili tých najusilovnejších.  Deň Zeme sa vydaril. Prváci svoj cieľ splnili a ukázali že aj keď málom, ale predsa aj oni chránia našu Zem.

Z: Petrisková

5. „Kráľovstvo hmyzu“

Dňa 28.4.2021 sa druháci stali súčasťou projektu „Kráľovstvo hmyzu“. Prezentácia najčastejších druhov hmyzu ich naučila rozpoznávať užitočné a chránené druhy žijúce na Slovensku. Praktikantka Romanka Koprdová im priniesla ukázať aj „hmyzí domček“ a porozprávala im zaujímavosti zo života opeľovateľov. Záver dňa patril tvorivej činnosti. Maľovali sme na kamene, ktoré nám pripomínali rozličné tvary hmyzu. 

Z: Soláriková

 

Marec 2021 v ŠKD                                                   Fotografie

1.  Medzinárodný deň žien

Prváci, druháci aj tretiaci prispeli k oslavám sviatku žien svojimi výrobkami, ktoré zhotovili v tvorivých dielňach. Deti písali pozdravy, želania a vinše pre ich „najdôležitejšie“ ženy v okolí: mamičku, starú mamu, p. učiteľku. Prváci pre mamičky vyrobili krásne srdiečko s 3D snežienkami. Druháci tiež zhotovili srdiečka pre svoje mamičky a aj pre svoje pani učiteľky, tretiaci zas vyrábali ruže z krepového papiera. Všetky deti odovzdali vlastnoručne zhotovené darčeky svojim mamám s láskou a úctou. 

2. „Marec – mesiac knihy“

Druháci prežívali „Veľký knižný festival“ s nadšením. Prvý deň sme si v rámci detskej knižnice prezerali obľúbené detské knihy, poznávali ich autorov. Nechýbala ani zábavná súťaž v knižných hádankách. Na druhý deň sme v čitateľskej dielni predviedli svoje vlastné prečítané knihy, čítali sme úryvky z nich, opisovali ich hlavné postavy. Na záver sme prezentovali každú knihu podľa pracovného listu z čitateľského denníka.

Druháci sa v rámci mesiaca knihy zapojili aj do súťaže „O Najkrajšiu knihu“, pričom obal, text a ilustrácia knihy musela byť každého vlastná tvorba. Pracovali vo dvojiciach. Deti naplno využili vlastnú kreativitu a fantáziu. Niektoré knihy predbehli naše očakávania.

Prváci s pani vychovávateľkou v I. oddelení venovali tiež veľa času práci s knihou. Všetci si priniesli do školského klubu tú svoju najobľúbenejšiu a počas odpočinkovej činnosti ju predstavili svojim kamarátom. Vyhlásili súťaž – Mladý spisovateľ –o najkrajšiu knihu. Písali, kreslili a tvorili svoju vlastnú knihu. Napriek tomu, že sú prváci, prekvapili a darilo sa im. Všetky boli krásne, niečím zaujímavé. Deti knihy vyhodnotili a urobili si krásnu výstavku. Jednoznačne za najzaujímavejšieho Mladého spisovateľa vyhlásili Teiku Novotnú s jej Rozprávkami.

3. „Prvý jarný deň“

Po rozhovore a pozorovaní zmien v jarnej prírode, prezentácii druhov rastlín, ktoré sadíme v záhrade, sme s deťmi siali a sadili: do črepníka ovos a žeruchu, do namočenej vaty šošovicu a fazuľky. Ovos v kvetináči poslúži ako dekorácia na veľkonočné tvorivé dielne, žerucha ako zdroj vitamínu C posilní imunitu a zrnká šošovice a fazuľky nám predviedli štádiá procesu rastu. Výsledky práce zdobia parapetné dosky na oknách druhého a tretieho oddelenia ŠKD. 

4.  „Deň učiteľov“

Druháci sa rozhodli poďakovať svojim pani učiteľkám za ich trpezlivosť a pomoc pri ich vzdelávaní. Spoločne si pripravili báseň, ktorú sa naučili a predniesli svojim pani učiteľkám. Pri tej príležitosti im odovzdali aj medaily (papierové slnečnice), ktoré pre nich zhotovili ako spomienkový darček v tvorivých dielňach.             

5. „Veľká noc“

Prváci si s pani vychovávateľkou rozprávali o tradíciách Veľkej noci. Na veľkonočných dielňach strihali a lepili ovečky a zdobili vajíčka rôznymi technikami - maľovali, kreslili, lepili a vyrábali vajíčka pre kúpačov. Zasiali si trávičku, Laurinka priniesla zlatý dážď a bahniatka. Deti si s pani vychovávateľkou urobili hodnotnú výstavku a tak navodili v školskom klube veľkonočnú atmosféru.

V druhom a treťom oddelení ŠKD prebiehali prípravy na veľkú noc tiež formou tvorivých dielní. Deti zhotovovali veľkonočné dekorácie spojené so symbolikou Veľkej noci: zajačikov a ovečky (vyrábali ich z papiera), zdobené vajíčka (farbami a všetkým dostupným tvorivým materiálom), stojany na vajíčka (druháci tvorili z odpadu - papierových obalov na vajíčka, tretiaci maľovali odliatky zo sadry). Hotovými výrobkami sme vyzdobili triedy, aby všetkým pripomínali blížiace sa sviatky.  

 

December 2020 v ŠKD                                                                          Fotografie

1.  Vianočné tvorivé dielne I - zamerané na vystrihovanie papierových dekorácií vhodných na výzdobu okien a priestorov ŠKD.

Vianoce si tradične spájame s ich najkrajším symbolom - ozdobeným stromčekom, ktorý umocňuje ich atmosféru. Aby v celom ŠKD vládla krása prichádzajúcich vianočných dní, ktorú prináša zimné obdobie, rozhodli sme sa vyzdobiť okná papierovými dekoráciami, vločkami a hviezdičkami. Náročné papierové dekorácie, ktoré znázorňujú vianočné výjavy vystrihovali pani vychovávateľky a papierové vločky a hviezdičky vyrábali zas deti. Spoločne sme vyzdobili všetky okná v ŠKD aj v spoločných chodbových priestoroch a pustili sme sa do výroby vianočných ozdôb, ktorými zas vyzdobíme vianočný stromček. Pred Vianocami tak začala v ŠKD naozaj vládnuť príjemná vianočná atmosféra. Vychovávateľky si s deťmi pri práci hovorili o tradíciách, ktoré sú v ich rodinách a na Slovensku spojené s oslavou Vianoc.

2.  Možno k nám príde Mikuláš  -kultúrno-zábavné podujatie, ktoré oživuje ľudové tradície.

K prvákom prišiel staručký, skromný, ale s plnou nošou sladkostí. Zazvonil im pri dverách, zarecitoval báseň a prihovoril sa im. Keďže bol unavený z cesty, deti ho usadili a posadali si okolo neho. Zo zázračného košíka vytiahol múdru knihu, v ktorej mal napísané mená detí dobrých ale aj tých zlých. Aj deti mali pripravený pre Mikuláša darček, recitovali, spievali mu koledy a on ich odmenil sladkosťou z košíka. Vytiahol z neho aj mikulášsku čižmičku, v ktorej každý deň nájdu odmenu pre toho najlepšieho. Potom si spolu zaspievali a zatancovali. Deti Mikulášovi sľúbili, že budú poslúchať, dobre sa učiť a slušne správať a popriali mu šťastnú cestu. Aj k druhákom, tretiakom a štvrtákom zavítal Mikuláš aj so svojím pomocníkom anjelom. To napätie z očakávaného príchodu Mikuláša sa prejavilo v triedach pišťaním, krikom, smiechom, ale aj strachom, či sa s ním objaví aj čert...Čert ale neprišiel, ktovie prečo..? Asi by u nás nemal koho karhať. Veď všetky deti boli dobré a zaslúžili si od Mikuláša sladkú odmenu v podobe adventného kalendára plného čokolád. Druháci odovzdali Mikulášovi vlastnoručne napísané a vymaľované listy, plné dobrých skutkov, ktoré sľúbili vykonať v novom roku. Ako poďakovanie mu spoločne zarecitovali básničku, ktorú sa pre neho naučili. U tretiakov poďakoval za všetkých spolužiakov Dávidko Čuka svojou básničkou. A Mikuláš sľúbil všetkým deťom, že o rok príde zas. Uvidíme...Vzrušujúce popoludnie pokračovalo vo všetkých oddeleniach zábavnými hrami a súťažami, pri ktorých nechýbali ďalšie sladké odmeny.

3.  Vianočné tvorivé dielne II - zamerané na zhotovovanie vianočných ozdôb.

V oddelení prvákov vyrábali veľké vianočné gule, menšie strieborné gule a biele 3 D stromčeky z papiera posypané umelým snehom, ktoré sa im skutočne vydarili, veď ich robili s láskou. Druháci zas „piekli“ medovníčky. Vyrábali ich z kartónu a maľovali ručne bielou akrylovou farbou. Niektorí sa zas rozhodli zhotoviť z kartónu stromčeky, ktoré omotávali bielou vlnou. Tretiaci si zas vybrali „retro“ ozdoby – maľovali na bielo šišky a zdobili ich mašľou z jutoviny. Niektorí z nich tiež „piekli“ medovníčky z kartónu a niektorí zas zhotovili 3D guľky z bieleho papiera. Všetky deti si zaslúžia pochvalu nielen za to, že boli šikovné a ozdôbky zhotovili vlastnými rukami, ale za to, že v plnej miere zapojili svoju fantáziu a kreativitu. Každá ozdoba je originálom a niektoré z nich nám pripomínajú časy našich prastarých rodičov, keď sa na Slovensku žilo v mnohých rodinách veľmi skromne.

4.  Vianočné tvorivé dielne III - zamerané na zhotovovanie vianočných ikeban a svietnikov.

Čarovnú atmosféru Vianoc umocňuje aj vianočný svietnik, ktorý predstavuje symbol svetla. Nemôže chýbať na slávnostnom štedrovečernom stole v žiadnej domácnosti. Pri výrobe vianočných svietnikov sme použili prednostne prírodný materiál, ako napr. vetvičky ihličnatých stromov, šišky, kôru zo stromov, aj narezané pláty z kmeňa smreku, ktoré slúžili ako podstavec. Kreativita našich malých dizajnérov sa prejavila v plnom rozsahu. Prváci aranžovali ikebany z čečiny a tretiaci dekorovali prírodným materiálom drevené podstavce. Nikde nechýbali sviečky a ligotavé vianočné ozdoby. Konečný výsledok bol nielen slávnostný ale aj voňavý (od čerstvého ihličia). Zo zhotovených svietnikov sa potom mohla tešiť celá rodina. Tretiaci si svoje výtvory aj hodnotili. Ako najkrajší výrobok označili svietnik Sofie Slošiarovej.

5. Vianočné pozdravy

Hlavným cieľom tejto aktivity bolo vytvorenie vlastnoručne zhotovenej pohľadnice. Zapojili sa dve oddelenia: druháci a štvrtáci. U druhákov bola táto aktivita rozložená na dva dni. 9.12.2020 sme napísali „list Ježiškovi“ a začali s výrobou pohľadnice, ktorú sme finalizovali 14.12.2020. Výtvarná technika bola ľubovoľná, najčastejšie sa využívala koláž. Najkrajšie vybrané pohľadnice boli poslané partnerským organizáciám našej školy.

6. Biele Vianoce  - slávnostné zdobenie vianočného stromčeka

Za sprievodu reprodukovanej hudby (najznámejších vianočných melódií) sme najprv postavili vianočný stromček v spoločných chodbových priestoroch ŠKD. A potom sme ho slávnostne vyzdobili. Deti k nemu pristupovali po jednotlivých oddeleniach a postupne ho skrášlili vlastnoručne zhotovenými ozdôbkami. Na záver stromčeku zaspievali postupne všetci: prváci, druháci aj tretiaci, ktorí si nacvičili vianočnú koledu podľa svojho výberu. Pod stromčekom sa ako zázrakom objavili darčeky, ktoré tam zostali až do nového roka. Všetci navzájom sme si popriali pokojné vianočné sviatky a hlavne pevné zdravie.

7. Vianočná besiedka - posedenie pri stromčeku zamerané na udržiavanie ľudových tradícií, spojené so zábavným programom.

Dňa 17. decembra sme pripravili pre deti v prvom a druhom oddelení ŠKD spoločnú rozlúčku pred odchodom na vianočné prázdniny. Vianočnú atmosféru vytváral vyzdobený vianočný stromček pri ktorom sme si spievali tradičné vianočné koledy. Recitovali sme, rozprávali sme sa o vianočných zvykoch a očakávaniach, čo by sme si najradšej našli pod stromčekom. Deti si priniesli nápoje a drobné občerstvenie, na ktorom si pochutnávali počas besiedky. Tancovali, spievali, zabávali sa a súťažili tak, že ísť domov sa im nechcelo...