AKTIVITY ŠKD

         December                     

 december

          Fotografie  

Mikulášske dielne

Mikulášske dielne sa v štvrtom oddelení niesli v duchu výroby pozdravu pre Mikuláša. Deti mali nachystané obrázky a ich úlohou bolo vyfarbiť a vystrihnúť. Potom do pozdravu napísali alebo nakreslili svoj odkaz pre Mikuláša.

T: 3.12.2021, Z: Bošková

Prvý snehuliak

Aj keď je túto zimu Perinbaba na nás skúpa, predsa trochu nasnežila a naše tvorivé deti v I. oddelení si 6. decembra vychutnávali prvý sniežik. Bez rukavíc ale s radosťou modelovali v snehu prvého snehuliaka a vydaril sa im. Aby mu nebola zima, Mirko mu nasadil na hlavu čiapku a okolo krku šál. Pani vychovávateľka s deťmi ho dozdobili gombíkmi, vytvorili oči, nos a zapichli mu metličku, aby ich strážil. Veď je to prvý snehový strážnik na našom školskom dvore.

T: 6.12.2021, Z: Petrisková

Možno príde Mikuláš

Aj v súčasnej nepriaznivej pandemickej situácii nezabúdame na staré ľudové tradície našich predkov a s napätím očakávame vzácnu návštevu: príchod sv. Mikuláša. Naši prváčikovia ho netrpezlivo očakávajú už pár dní a tešia sa na to, čo im za ich dobré chovanie prinesie vo veľkom vreci. Tretiaci mu dokonca písali listy v podobe sľubov a dobrých skutkov, ktoré splnia počas budúceho roka, aby medzi nich prišiel zas. Deti spievali, hrali sa a zabávali. Hádali hádanky. Správne odpovede boli odmenené drobnou sladkosťou. Všetci celý rok poslúchali a Mikuláš im preto nenápadne schoval v triede veľké vrece čokoládok tvarovaných do svojej podoby.

T: 6.12.2021, Z: Soláriková, Hejdová, Bošková

Opäť prežívame vzácny čas, blížia sa Vianoce. Aj keď trochu netradične predsa 14. decembra prišiel medzi deti v I. oddelení Mikuláš s nošou sladkostí, veď im to pred rokom sľúbil. Deti mu spievali, recitovali, a spolu si zatancovali a zaspievali ich obľúbenú – Hlava, ramená, kolená, palce. Mikuláš im daroval aj mikulášsku čižmičku, v ktorej každý deň nájdu odmenu pre toho najlepšieho.  Deti sľúbili, že sa budú vzorné správať a poslúchať, on  im zato sľúbil, že príde o rok zas.

T: 14.12.2021, Z: Petrisková

Vianočné tvorivé dielne 

Kto by nechcel mať na Vianoce krásne ozdobený stromček? Preto sme v oddelení prvákov vyrobili šikovnými rukami vianočné svietniky (ten najkrajší patril Dorotke Duchovičovej) a dekorácie z obľúbeného materiálu – sadry, ktoré sme prenádherne vymaľovali. V oddelení tretiakov sme venovali tvorivým dielňam dva štvrtky po sebe. Dňa 9. decembra sme zhotovovali z roliek toaletného papiera škatuľky na malé vianočné darčeky a dňa 16. decembra sme zlatými a striebornými farbami maľovali a dekorovali sadrové odliatky v tvare rozličných vianočných symbolov (srdcia, zvončeky, anjeliky, stromčeky), ktorými sme posledný deň v ŠKD ozdobili stromček.

T: 6.12.2021, Z: Hejdová

T: 9.12.2021, Z: Soláriková

Deti v školskom klube sa tešia na Vianoce. Aj tento rok sa pripravujú, aby si ho vyzdobili. Dňa 7. a 15. decembra vyrábali v I. oddelení vianočné ozdoby. S chuťou tvorili vianočné hviezdy a drobné prekvapenie v balíčku. Krásnymi ozdobami zdobili vianočný stromček šťastia. Predvianočnú tajomnú atmosféru si spríjemnili spievaním vianočných kolied a rozprávaním vianočných príbehov.

T: 7.12. a 15.12.2021, Z: Petrisková

Bojujeme v Pekingu so srdcom draka

Naša škola sa zapojila do výtvarnej súťaže vyhlásenej Slovenským olympijským a športovým výborom. Názov súťaže odkazuje na jeden z čínskych symbolov v prepojení na zimné olympijské hry. Výtvarné práce by mali vyjadriť prepojenie Slovenska a Číny v rámci športu a športových zápolení, prípadne prezentovať slovenských športovcov v rámci Misie Peking. Dve štvrtáčky, Dianka zo 4. A a Lianka zo 4.B, vytvorili svoje krásne kresby. Dievčatá siahli po technike kreslenia, kde spojili slovenské tradičné prvky (Čičmany, zámky,..) s čínskymi prvkami (drak, oheň,..). Práce našich žiačok budú reprezentovať našu školu v Bratislave a možno aj v Pekingu. Držíme palce.

T: do 15.12.2021, Z: Bošková

Stolnotenisový turnaj

Vďaka mimoriadnej situácii (nízky počet detí) sme mohli usporiadať stolnotenisový turnaj.  V utorok, 7. decembra 2021, súťažili prváci a vo štvrtok, 16.12.2021, tretiaci. Deti hrali na troch stoloch síce v malom počte, ale naplno. Športová atmosféra bola úžasná, deti bojovali s nasadením a navzájom sa aj povzbudzovali. Víťazom prvákov sa stal Mateo Marco Marget. Turnaj tretiakov skončil bez víťaza. Za vynikajúci výkon a súťaženie v duchu fair – play všetkým účastníkom turnaja tlieskame.

T: 7.12.2021, Z: Hejdová

T: 16.12.2021, Z: Soláriková

Vianočná besiedka

Na posledný deň v ŠKD v tomto kalendárnom roku sa deti v I. oddelení veľmi tešili. Nastal čas rozlúčiť sa so starým rokom. V úvode si rozprávali o Vianociach, veď sa na nich všetci tešia. Každý sa snažil povedať nejakú peknú myšlienku,  predsavzatie. Za odmenu si vybrali sladkosť z mikulášskeho košíka. Deti v I. oddelení veľmi radi spievajú a tancujú. Aká by to bola vianočná besiedka a rozlúčka bez tanca. Tancovali, spievali, tešili sa. Šťastné, s červenými líčkami sa lúčili, priali si krásne Vianoce a už sa tešia keď sa opäť stretnú v Novom roku 2022.

T: 17.12.2021, Z: Petrisková

Slávnostné zdobenie vianočného stromčeka

V druhom oddelení sa posledný decembrový deň v ŠKD niesol v duchu rozlúčky so starým rokom. Tretiaci si rozprávali o prípravách Vianoc, na ktorých sa podieľajú doma a o darčekoch na ktoré sa tešia. Počúvali sme vianočné koledy, občerstvovali sme sa suchým vianočným pečivom a maľovali sme ešte vianočné ozdôbky odliate zo sadry, ktoré sme si hrdo odniesli domov ako vlastnoručne zhotovenú dekoráciu. Potom sme spoločne za sprievodu reprodukovanej hudby (najznámejších vianočných melódií) zdobili vianočný stromček ŠKD, umiestnený v spoločných chodbových priestoroch vlastnoručne zhotovenými ozdôbkami. Na záver sme si spoločne popriali si šťastné a veselé Vianoce a hlavne pevné zdravie v Novom roku 2022.

T: 15.12.2021, Z: Hejdová

T: 17.12.2021, Z: Soláriková

 

                November                

fotografie
           Fotografie

Halloween

Halloween je keltský sviatok, ktorý sa oslavuje 31. októbra.  Podľa povery mali čarodejnice v túto noc obrovskú moc sprevádzať zlých duchov. Strašidelné kostýmy a masky, či hrôzostrašné líčenie na tvár slúžili ľuďom na ochranu pred duchmi. Dnes je ale tento sviatok plný zábavy pre deti aj dospelých. Sprevádzajú ho tradičné symboly ako vyrezávané tekvice, netopiere, masky či strašidlá. V tomto roku sme Halloween oslavovali počas jesenných prázdnin. Tak prváci a tretiaci v ŠKD pracovali v tvorivých dielňach deň pred nástupom na prázdniny a deň po prázdninách, 2. novembra 2021.Vyrábali z papiera netopierov a oranžové tekvice, ktoré im dnes zdobia triedy a nástenky. Poďakovanie vychovávateliek p. Hejdovej a p. Solárikovej patrí hlavne rodičom, ktorí prispeli k halloweenskej atmosfére triedy dekoráciami a tekvičkami rôznych veľkostí, farieb a tvarov.

T: 2.11.2021,Z: Hejdová, Soláriková

Svietiace tekvičky

Počas jesene zberáme zo záhrad zeleninu, ovocie a iné plody, aby sme si urobili zásoby na zimu. V tomto období už tradične zdobíme v I. oddelení ŠKD tekvičky. Aj tento rok, 4. novembra  sa na  podujatie deti tešili a zodpovedne pripravili. Najväčšiu tekvičku priniesol Oliverko. Všetci si priniesli pomôcky: veľkú lyžicu a pracovnú zásteru. Pani vychovávateľka tekvice vyrezala, aby si neublížili nožom a deti potom tekvice vydlabávali a zdobili. Bývalo zvykom, že si ľudia z tekvíc vyrábali svetlonosy, ktoré dávali na okná, aby strážili ich príbytky. Aj my sme naše  tekvičky oživili,  zapálili sme v nich sviečku. Takto sme si pripomenuli aj nedávny Sviatok všetkých svätých a tak sme prejavili úctu k životu. Vyzdobených kamarátov sme aj pomenovali a to po deťoch, ktoré ich priniesli: Oliverko, Nico, Dianka, Janíčko. Činnosť nám budú spríjemňovať svojou vôňou a my sa budeme o nich starať.

T: 4.11.2021,Z: Petrisková

 Chute domova

Výstavku jesenných tekvičiek v našich triedach sme v stredu, 10.11.2021 doplnili o ďalšie plody jesene. Zážitkovou formou sme si tak preverili, či poznáme rôzne druhy ovocia a zeleniny vypestované v našich záhradách. Prekvapilo nás, že tretiaci nespoznali kel a patizón, s čím šikovní prváci nemali žiadny problém. U obidvoch skupín detí bol však najväčší problém s rozlíšením cukety a uhorky pre ich vzájomnú podobu. Výstavka ovocia a zeleniny bola spojená aj s jeho ochutnávkou orieškov, jedlých gaštanov, čučoriedok a jabĺčok, po ktorých sa doslova „zaprášilo“. Popri ochutnávke sme sa porozprávali o jedlách, ktoré mamičky pripravujú z vystavenej zeleniny a ovocia. Potom sa v druhom oddelení súťažilo. Tretiaci sa rozdelili do skupín. Každá skupina si vytiahla vitamín, ku ktorému dostala písomné informácie o jeho prospešných vlastnostiach a jeho výskyte v ovocí a zelenine. Úlohou každej skupiny bolo označiť vystavené plody druhom vitamínu a zároveň vypísať na tabuľu, v akých druhoch jesenného ovocia a zeleniny sa vyskytuje. Na druhý deň, 11. novembra 2021, pokračovali tretiaci v súťaži. Každá skupina prezentovala získané poznatky pred ostatnými deťmi. Tak sme sa spoločne dozvedeli o dôležitosti a potrebe vitamínov pre zdravé fungovanie nášho organizmu. Na záver, po likvidácii výstavky, dostal každý pracovný list, na ktorom označil a vyfarbil ovocie a zeleninu, ktoré na Slovensku zbierame na jeseň a označil ho vitamínom, ktorý obsahuje. Veríme, že sme touto zážitkovou formou rozšírili vedomosti detí a zároveň sme ich motivovali, aby zaradili do svojho jedálnička dostatok „doma vypestovaného“ ovocia a zeleniny.

T: 10.-11.11.2021,Z: Soláriková Hejdová

Radosť z práce

Jeseň je ročné obdobie spojené s prácami na pozemku. V pondelok, 15.11.2021, po príchode na školské ihrisko sme zistili, že na susednom trávniku je vytvorená dlhá súvislá kopa lístia, ktoré nazhŕňal pán školník. Najprv sme sa z lístia tešili a aj sme sa v ňom vybláznili. Potom sme sa s plnou vážnosťou rozhodli, že pomôžeme pri úprave areálu školy. Pustili sme sa preto do tradičných jesenných prác: hrabali sme lístie a uskladňovali sme ho do igelitových vriec. Deti pracovali s nadšením a odchádzali s pocitom, že urobili kopec prospešnej práce.

T: 15.11.2021,Z: Soláriková

Vitamínové popoludnie a Súťaž o nevydarené ovocie

Pani vychovávateľky v ŠKD v rámci činností venujú veľkú pozornosť zdravému spôsobu života detí. Dôležitým činiteľom je aj zdravá strava s veľkým množstvom vitamínov. 16. novembra deti s pani vychovávateľkou v I. oddelení zorganizovali  Vitamínové popoludnie a súťaž  O nevydarené ovocie. Deti priniesli ovocia a zeleninu netradičnú, takú ako ich pani príroda vytvorila. Najviac zaujali výtvory: ujo s boľavým uchom, mikrofón, papričkova rodinka, kvietok, ufón a i. Deti si na Vitamínové popoludnie priniesli aj vitamíny, ktoré konzumovali. Deti s najzaujímavejšími výtvormi boli odmenené tak trochu netradične – banánom. Všetkým zúčastneným pani vychovávateľka pripravila zdravé občerstvenie – nakrájala im jabĺčka. V druhej časti popoludnia deti kreslili Vitamíny. Na záver si spolu zaspievali a zatancovali. 18. novembra na výtvarnej súťaži S Covidom sa nekamarátim si deti pripomenuli, aké je dôležité chrániť si zdravie v dnešnej dobe. Deťom sa práce vydarili, najkrajšie však nakreslila Dianka Lachká. Z tých najkrajších si deti urobia výstavku.

T: 16.11.2021,Z: Petrisková

Zima a jej čaro

V 4. oddelení ŠKD sa tvorilo. Pani vychovávateľka nachystala na výkres anjelov, stromčeky a zasnežené krajinky. Deti vyfarbovali, vystrihovali a lepili tak, aby vznikol 3D efekt. Vyhotovené dielka si hneď odnášali deti domov, pretože sa im naozaj vydarili a chceli sa o radosť a nadšenie podeliť so svojimi najbližšími.

T: 16.11.2021, Z: Bošková

V treťom oddelení sa naši prváci zahrali na „maliarov“. Ich témou bola „Zima a jej čaro“. Namiesto plátna im poslúžili drevené odrezky, ktoré pre nich pripravila pani vychovávateľka. Na namaľované drevo potom lepili vystrihnuté artefakty a vytvorili tak čarovné 3D obrázky.

T: 16.-18.11.2021, Z: Hejdová

Svetový deň detí

Svetový deň detí nadobudol vo štvrtom oddelení ŠKD na dôležitosti. Riadeným rozhovorom si s pani vychovávateľkou pripomenuli Deklaráciu práv detí. Táto téma deti zaujala a niektorých z nich prekvapil aj celkový rozsah práv. S rozšíreným právnym vedomím, ktoré v piatok nadobudli, môžeme dúfať, že raz ako dospelí budú pevným pilierom právneho štátu.

T: 19.11.2021, Z: Bošková

 Vianočná pohľadnica

Už druhý rok sa naše ŠKD zapojilo do výtvarnej súťaže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Návrh vianočnej pohľadnice“. Deti zo štvrtého oddelenia boli veľmi tvorivé. Kreslili snehuliakov, soby, zimné krajinky. Najkrajšie sme vybrali a poslali do Bratislavy, kde odborná porota vyberie najkrajšie návrhy a tie následne ocení. Už teraz sa deti môžu tešiť z toho, že dostanú malú vecnú odmenu.

T: do 18.11.2021, Z: Bošková

V pondelok, 22. novembra 2021, zhotovovali deti z druhého oddelenia (tretiaci) vianočné pozdravy, ktoré bude naša škola zasielať partnerským organizáciám. Počínali si veľmi zručne. Strihali z farebného papiera, lepili, zdobili tvorivým materiálom a vytvárali tak koláž v podobe zimnej krajiny. Tie najkrajšie sme odovzdali pánovi riaditeľovi, ktorý našu snahu ocenil pochvalou.

T: 22.11.2021,Z: Soláriková

 

  Október 2021                                                                                Fotografie

1. Smajlíkovo

Pri príležitosti Svetového dňa úsmevu sme si zorganizovali zábavnú súťaž „Vtipnejší vyhráva“. V prvom kole si deti losovali vtipy napísané na papierových výstrižkoch, ktoré si najprv prečítali a potom improvizačne interpretovali spolužiakom. V druhom kole hovorili spontánne vlastné vtipy, ktoré neodzneli v prvom kole a ktoré považovali oni za najzábavnejšie. Okrem toho, že sme sa spoločne dobre zasmiali, vyhodnotili sme si najlepších rozprávačov, ktorí dostali sladkú odmenu od p. vychovávateľky. Spoločnou odmenou pre všetkých zúčastnených bolo vystúpenie Vivienky Lúdikovej, ktorá nám zahrala na husličkách a pozorní poslucháči sa pokúšali uhádnuť melódie, ktorá odzneli. Takýto úsmevný bol prvý október v oddelení tretiakov.

T: v texte Z: Soláriková

2. Tvorivé dielne – Jeseň

Deti s pani vychovávateľkou z I. oddelenia ŠKD si vychutnávali krásy jesene na vychádzke v kúpeľoch, kde zbierali aj plody jesene: gaštany, listy a i. V dňoch 4.- 6. októbra sa stretli na jesenných dielňach kde tvorili. Podarili sa im vytvoriť z gaštanov rôzne zvieratka, postavičky, autíčka. Z prírodného materiálu vytvorili zaujímavé jesenné aranžmá: Gaštankovia, Relax v lese, Lesný sen, Zablúdený koník a iné. Tí najšikovnejší boli odmenení drobnou odmenou a odmienkou do Fenoména. Z krásnych výrobkov vytvorili  krásnu výstavku na chodbe školy a v školskom klube, aby tak potešili aj ostatné deti.

T: 4.- 6.10.2021 Z: Petrisková

3. Odliatky zo sadry

7. októbra 2021 sa prváci pokúsili vyrobiť sadrové odliatky. Pre dievčatá boli pripravené formičky v tvare sladkého koláčika a pre chlapcov malé autá. Deti začali najskôr miešaním sadry. Chvíľku im trvalo nájsť správny pomer vody a sypkej zmesi, no napokon to s pomocou p. vychovávateľky zvládli. Zmes potom nalievali do plastových formičiek a nechali zaschnúť. Po vyklopení ich zdobili farbami a trblietavými flitrami. Výrobkami sme si vyzdobili triedu.

T: v texte Z: Hejdová

4.  Deň starých rodičov, Mesiac úcty k starším

V rámci mesiaca úcty k starším sme sa v oddeleniach prvákov, tretiakov a štvrtákov zhovárali o starých rodičoch. Hovorili sme o tom, kto akých starých rodičov má, čo pre neho znamenajú, a čo môže každý z nich urobiť, aby ich potešil. Okrem príležitostnej fyzickej pomoci sme sa dohodli aj na zhotovení darčeka. Odovzdáme im ho ako prejav úcty na Deň starých rodičov. Prváci namaľovali svojich starých rodičov na výkres, obrázok zarámovali ozdobenými drevenými paličkami a podpísali. Tretiaci vyrábali „Šťastný domov“ - domčeky z drevených paličiek, ktoré vymaľovali farbami podľa toho skutočného, v ktorom starí rodičia bývajú. Štvrtáci zas maľovali obrázok starých rodičov v tvare srdiečka zaveseného na drevenej paličke. Verím, že z darčekov a zo spoločného stretnutia mali rovnakú radosť starí rodičia, ako aj vnúčatá, ktoré im s láskou darček pripravovali.

T: 8.10.2021 Z: Hejdová

T: 11.10.2021 Z: Soláriková, Bošková

V mesiaci októbri už tradične častejšie hovoríme o našich starkých. Bývalo zvykom, že deti s pani vychovávateľkou pripravili milý kultúrny program a chodili starkých pozdraviť a potešiť  do Klubu dôchodcov a Domova dôchodcov. Aj keď momentálna situácia im nedovolí navštíviť ich, nezabúdajú na nich. Deti z I. oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkou vytvorili pre nich krásne pozdravy s milým prianím a poslali ich starkým poštou. Aspoň takouto formou sa im chcú poďakovať a povedať im že si ich vážia a myslia na nich.

T: 13-14.10.2021 Z: Petrisková

5. Beseda v knižnici

Počas odpočinkovej činnosti deti v I. oddelení s pani vychovávateľkou čítali knihu Pán Guľôčka, ktorú si zapožičali v knižnici. 15. októbra navštívili knižnicu. S tetou knihovníčkou besedovali o prečítanej knihe. Príbehy o pánovi Guľôčkovi a jeho kamarátoch deti zaujali a bavili a preto aj beseda bola pútavá. V druhej časti deti tvorili motýlika pre pána Guľôčku a potešili ich aj ružové okuliare, ktorými ich prekvapila teta z knižnice. Presunuli sa do detského oddelenia kde si zapožičali knihy a relaxovali s knihou. Deti sa tešia už na ďalšie stretnutia v knižnici, ktoré sú vždy hodnotné.

T: 15. 10. 2021 Z: Petrisková

6.  Šarkany - tvorivé dielne

Veterné počasie je charakteristické pre jesenné obdobie. Tretiaci a štvrtáci sa preto pustili do zhotovovania vlastných originálnych šarkanov. Ich výroba pozostávala z obkresľovania a vystrihovania makety z výkresu, maľovania a zdobenia podľa vlastnej fantázie. Deti si zvlášť precvičili svoju jemnú motoriku a zručnosť pri vyhotovení šarkanieho chvosta, na ktorý použili prevažne motúz a krepový papier. Na šarkanoch sme pracovali tri dni. Po ukončení prác si každé dieťa pripravilo prezentáciu svojho šarkana na celkové vyhodnotenie, ktoré nás o pár dní čakalo.

T: 18.-20.10.2021 Z: Soláriková, Bošková, Hejdová

Čas jesene je aj časom radosti našich deti, je to aj čas Šarkaniád. 18. – 20. októbra deti v I. oddelení ŠKD vyrábali šarkany. Na tento deň sa aj s pomocou svojich rodičov zodpovedne pripravili. Priniesli si prírodný materiál, mašličky, ozdôbky, trblietky a iné pomôcky a tvorili. Prejavili svoju fantáziu, tvorivosť a chuť pracovať v kolektíve. Vyrobili krásne šarkany: malé, veľké, farebné, rôzne zvieratká, ročné obdobia a i. Tvorili ich s láskou, veď sa s nimi chystajú na Šarkanie preteky.

T: 18.-20.10.2021 Z: Petrisková               

7. Farebná jeseň – vychádzka

20. októbra bol slnečný deň. Tretiaci sa vybrali na vychádzku do kúpeľov. Cestou vnímali farebnú hru jesene a všetky čarovné zmeny, ktoré v tomto ročnom období v prírode prebiehajú. Vychádzkový krok striedali zastavenia spojené so zberom jesenných plodov a listov. Vyzbierané prírodniny (listy, gaštany, šišky, šípky, žalude..) použijeme pri tvorivých dielňach.

T: v texte Z: Soláriková

8.  Šarkaniáda

V úvode podujatia sme jednotlivo prezentovali šarkany a vzájomne hodnotili. Pri hlave každého šarkana bol pohárik, do ktorého každé dieťa hodilo svoj „hlas“(farebnú guličku).  Päť šarkanov, ktoré získali najviac hlasov, bolo odmenených p. vychovávateľkou. Najkrajšie šarkany zdobia aj okná ŠKD. Po slávnostnom vyhodnotení ožil aj školský dvor, na ktorom sa stretli tretiaci a štvrtáci na „Šarkaních pretekoch“. Počasie im prialo iba čiastočne. Bolo pekne, ale nefúkal vietor. Napriek tomu šarkany lietali súbežne s utekajúcimi deťmi. V súboji „O najrýchlejšieho šarkana“ zvíťazili všetci, ktorí si šarkana priniesli. Víťazi boli odmenení drobnými cenami. Šarkanie preteky sa aj tento rok vydarili.

T: 25. 10. 2021 Z: Soláriková, Bošková

Konečne nastal deň Šarkaních pretekov, na ktorý sa deti pripravovali a veľmi tešili. 27. októbra sa deti z I. oddelenia s pani vychovávateľkou stretli na Šarkaních pretekoch, aby si zasúťažili. Šarkanie preteky otvorila pani vychovávateľka a deti hádali jesenné hádanky. Súťažilo sa v 2 disciplínach: - O najkrajšieho šarkana a O najrýchlejšieho šarkana. Pri hodnotení O najkrajšieho boli hodnotené najmä tie, ktoré deti vyrobili. Ťažko bolo vybrať toho najkrajšieho, všetky boli veľmi zaujímavé.Na školskom ihrisku bolo veselo, premávali po ňom veselé šarkany a deti hrali naháňačku. V súťaži O najrýchlejšieho zvíťazila Viki. Víťazi boli odmenení drobnými odmenami a všetci sladkosťou. Deti zo šarkanov po jesenných prázdninách pripravia výstavku, aby tak potešili aj ostatné deti a pani učiteľky.

T: 27. 10. 2021 Z: Petrisková

10.  Halloween

V úvode podujatia sme zisťovali prečo vlastne oslavujeme obľúbený Halloween? Zistili sme, že pôvodné korene tohto sviatku siahajú do súčasnej Európy. V noci z 31.októbra na 1.novembra oslavovali škótski Kelti koniec žatvy a zakladali rituálne vatry, ktorých očistná moc ich mala chrániť pred príchodom zimy. Od 16. storočia bolo zvykom chodiť v strašidelných kostýmoch od domu k domu a výmenou za básničku alebo koledu dostať nejaké potraviny. Tento sviatok a jeho tradície prešli po stáročia vývojom až do dnešnej podoby. Dnes má tento sviatok zábavný charakter a svoje symboly. K Halloweenu patrí oranžová a čierna farba. Oranžová symbolizuje jesenný zber a čierna temnotu a smrť. Charakteristickými symbolmi sú vydlabané, svetielkujúce tekvice, ktoré mali uľahčiť koledníkom orientáciu v teréne, netopiere, pavúky, čierne mačky, čarodejnice. Tvorivé dielne tretiakov boli preto zamerané na maľovanie a vystrihovanie tekvíc, netopierov a duchov. Pri práci sme si čítali strašidelné príbehy a na záver sme si vystavili hotové práce.

T: 26.10. 2021 Z: Soláriková, Bošková, Hejdová                             

11. Môj naj-zážitok z prázdnin

Druháci, tretiaci a štvrtáci spracovali svoje prázdninové zážitky výtvarnou formou. Technika bola ľubovoľná a najlepšie práce budú zaslané do súťaže CVČ Prievidza „Spomienky na leto“. 

T: predĺžený do 12.11. 2021 Z: Soláriková, Petrisková, Bošková

12.  Spomienka na blízkych

Pri príležitosti blížiaceho sa Sviatku všetkých svätých a následnej Pamiatky zosnulých sme si v oddelení tretiakov pripravili tvorivé dielne zamerané na výrobu dekoračných predmetov na hroby zosnulých príbuzných. Vyrábali sme venčeky zo šišiek, ktoré sme natierali bronzovou akrylovou farbou a zdobili prírodným materiálom (farebnými listami, machom, gaštanmi, žaluďmi, drevenými paličkami, jutovým motúzom). Zhotovené výrobky položíme na hroby svojich starých rodičov ako prejav piety a úcty.

T: 27.10.2021 Z: Soláriková

13. Strom

Pani vychovávateľky Soláriková a Hejdová zhotovili pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov z prírodného materiálu veľký dekoračný strom. Umiestnili ho v spoločných chodbových priestoroch ŠKD a jeho úlohou bude prezentovať práce detí, ktoré zhotovia v jesenných tvorivých dielňach. Deti si naň už zavesili jabĺčka z kartónu, ktoré vyrábali v septembri.

T: 27.10.2021 Z: Soláriková, Hejdová                        

                 

 

September 2021                                                                            Fotografie

1. Adaptácia prvákov a nových detí v ŠKD

Súčasťou adaptačného procesu nových detí v ŠKD – prváčikov, bolo ich oboznámenie so Školským poriadkom ŠKD, pravidlami BOZP v ŠKD, režimom dňa, v ŠKD a spôsobom stolovania v ŠJ. Deti si spoločne s pani vychovávateľkou vytvorili pravidlá spolunažívania, slušného správania sa a vzájomnej komunikácie, ktoré budú rešpektovať počas celého školského roka.

T: september 2021, Z: Hejdová

2. „Môj naj-zážitok z prázdnin“

V jednotlivých oddeleniach ŠKD prebieha v mesiacoch september a október výtvarná súťaž na tému „Môj naj-zážitok z prázdnin“ spojená s výstavkou prác. Deti môžu použiť ľubovoľnú techniku, pričom najkrajšie práce budú ocenené, vystavené a zaslané do CVČ Prievidza do okresnej súťaže „ Spomienky na leto“.

T: september 2021, Z: Soláriková, Petrisková, Hejdová

3.  Vyhlásenie celoročnej hodnotiacej súťaže

Začal nový školský rok. Deti z I. oddelenia sa usmiate stretli v školskom klube. Letné prázdniny boli krásne, poniektorí z nich prežili krásne chvíle aj v Letnom školskom klube s pani vychovávateľkou Petriskovou, ale chýbali im počas prázdnin kamaráti. Rozprávali si zážitky z prázdnin, nakreslili pekné práce, z ktorých urobili výstavku. Začal nový školský rok, deti sa tešia na činnosť a podujatia v školskom klube. 6. septembra vyhlásili už tradičné celoročné súťaže – Fenomén I. oddelenia, Naj chlapec I. oddelenia a Naj dievča I. oddelenia a Anketu činnosti I. oddelenia. Súťaže ich motivujú, hodnotia a vedú k zodpovednosti a samostatnosti. Už sa tešia koho vyhlásia na konci roka za Fenoména a Naj chlapca a Naj dievča. Všetci majú rovnaké šance.

T: 6.9.2021, Z: Petrisková

V 2. oddelení ŠKD sa deti s pani vychovávateľkou dohodli na tradičnej celoročnej súťaži „TOP - chlapec a TOP – dievča“. Súťažiť sa bude v slušnom správaní, v dodržiavaní prijatých pravidiel, udržiavaní poriadku a zapojení do aktivít ŠKD. Hodnotiť ich bude pani vychovávateľka, deti navzájom a zároveň každý sám seba. Úspešný výsledok závisí iba na nich.                                                                        

T: 3.9.2021, Z: Soláriková

4. „Krásy jesennej prírody“

V oddelení tretiakov sme si hovorili o zmenách, ktorými prechádza naša príroda na jeseň. Urobili sme si vychádzku v školskom areáli, nazbierali sme si do papierových škatúľ prírodniny a tvorivé dielne mohli začať. Pracovali sme v piatich skupinách na plagátoch (veľkých formátoch papiera). Téma propagácie bola „Krásy jesennej prírody“. Najkrajšie tri práce boli vystavené v triede a autori boli odmenení malou sladkou odmenou.

T: 6.9. 2021, Z: Soláriková

Naša krásna jesenná príroda inšpirovala pri práci aj našich prvákov. Pri tvorbe z prírodných materiálov, ktoré si spoločne nazbierali, niečo si priniesli aj z domu, z machu, šišiek, konárikov, húb, listov a kamienkov vznikali na školskom dvore podľa fantázie detí krásne malé krajinky, ostrovy, dokonca aj jazierka. Slnečné počasie, dobrá nálada a fantázia detí pomohli vytvoriť zaujímavé dielka.

T: 13.9. 2021, Z: Hejdová

5. Jesenná výzdoba

Cieľom zhotovenia jesennej výzdoby bolo umocniť a preniesť atmosféru tohto krásne farebného ročného obdobia do priestorov ŠKD. Tvorivé dielne boli zamerané na maľovanie, vystrihovanie a lepenie papierových makiet, ktoré predstavovali výjavy jesennej prírody. Maľovali sme vo všetkých oddeleniach: zvieratká (ježkov, vtákov a veveričky), rôzne druhy listov, jabĺčka aj dáždniky. Všetky práce zdobia naše triedy a spoločné priestory ŠKD.

T: 7.9. 2021, Z: všetky vychovávateľky

6. Deň gramotnosti

Cieľom projektu bolo prehĺbiť čitateľskú a finančnú gramotnosť detí zážitkovými metódami. Na úvod si každý individuálne prečítal krátky text a následným zodpovedaním otázok sme si overili, či mu každý porozumel. Zaujímavejšie aktivity nás čakali vo finančnej oblasti. Ukázali sme si jednotlivé bankovky a mince a vyčíslili hodnotu, ktorú predstavujú. Hovorili sme o tom, kde sa používajú (eurá = mena v krajinách EÚ) a čo všetko by sme si za ne mohli kúpiť. A aby deti dokázali sami nakupovať, precvičili sme si, či ich vieme „spočítať“. Každý dostal pracovný list s úlohou rozpísať z akých mincí a bankoviek zloží určenú hodnotu. Všetci, ktorí vypracovali úlohy správne, boli odmenení. Takto poučení sme začali súťažiť. Tri družstvá (modrí, žltí, červení) sa snažili vytriediť rovnaké množstvo mincí podľa ich skutočnej hodnoty za čo najkratší čas. Zvíťazili červení, na druhom mieste sa umiestnili modrí a najdlhšie to trvalo žltým. Na záver sme si zahrali rolovú hru „Na reštauráciu“. V úvode sme si rozdelili role: kuchárky, časníčky, pokladníčka, hostia, majitelia firmy. Pripravili sme si priestory: kuchyňu, reštauračné stoly, stolík s pokladňou a peniazmi na vydávanie. Zamestnanci reštaurácie si spoločne s vedením zostavili jedálny lístok s vlastným cenníkom, napísali knihu sťažností a otvorili reštauráciu. Potom prišli hostia a usadili sa. Každý mal rovnaký obnos peňazí zložený z rôznych bankoviek. Platili čašníčke, ktorá im od pokladníčky priniesla účet. Niektorí hostia boli nespokojní a urobili zápis do knihy sťažností. V konečnom dôsledku sme sa ale bavili všetci a deti sa prejavili ako typickí dospelí. Niektorí boli veľmi šetrní, druhí rozhadzovali a niektorí sa chceli „obohatiť“ dohodou na nízkej cene...

T: 9.9.2021, Z: Soláriková

7. Knižničná oberačka

Každý rok na jeseň organizuje mestská knižnica „oberačku“. Tej tohtoročnej sa tretiaci, deti z 2. oddelenia ŠKD, zúčastnili 10. septembra. Začala sa veršami z úst knihovníčky p. Katky Gabrišovej, ktorá pre nás toto podujatie pripravila. Potom začala skutočná oberačka jabĺk z „rozprávkovníkov“. Jablonky tam pôvodne zasadili spisovatelia, ktorí našu knižnicu v minulosti navštívili. Deti oberali so zápalom a zároveň opatrne, aby mladým stromčekom neublížili. Nechali iba jedno jabĺčko – pre vtáčiky. Nechýbala ani tvorivá dielňa. Deti tvorili vlastné jabĺčka omotávaním vlny na kartónovú šablónu. Pri práci, ktorá ich veľmi bavila počúvali rozprávku „Zázračné jablko“. Potom sa deti podpísali do kroniky a individuálne si vybrali knihy na čítanie. Dohodli sme sa, že budeme čítať aj spoločne v ŠKD. Vybrali sme si knihu A. Gregušovej „Červík Ervín“. Milým prekvapením na záver bola ochutnávka vyzbieraných jabĺčok a  jablčných produktov (koláčiky, sušené jabĺčka,ovocná šťava), ktorú pre nás vlastnoručne pripravila pani Katarína Gabrišová. Ďakujeme za skvele strávené popoludnie a účinnú motiváciu detí k čítaniu.

T: 10.9.2021, Z: Soláriková

8. Tajomstvo čokolády

Na Medzinárodný deň čokolády sme si pripravili projektové aktivity, ktorých cieľom bolo poukázať na prospešné vlastnosti najpopulárnejšej sladkosti na svete. Vedľajším cieľom bolo rozoznávať jednotlivé druhy čokolády z hľadiska jej energetickej hodnoty a zdravej výživy. Deti sa v úvode o čokoláde dozvedeli niekoľko zaujímavostí, ako napr. či rastie na strome, kto zje najviac čokolády na svete, či biela čokoláda je tiež čokoláda, či sme po nej šťastní, či je vôbec zdravá, kedy je svetový deň čokolády, alebo aké umelecké diela sa na svete z čokolády už vyrobili.. V prezentácii deti uvideli ako vyzerajú kakaové bôby a jednotlivé štádia výroby čokolády. Potom sa rozdelili do skupín a súťažili

v zábavnom teste „Čo vlastne vieš o čokoláde?“. Na záver na všetkých čakala ochutnávka čokolády rôznych druhov.

T: 13.9.2021, Z: Soláriková a 14.9.2021, Z: Hejdová

9. Prehliadka slov. hradov a zámkov

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva sme navštívili Pieskové sochy Bojnice. Cieľom tohto projektu bolo poznať významné kultúrne pamiatky našej krajiny a uvedomiť si význam a bohatstvo nášho kultúrneho dedičstva. Deti videli slovenské hrady postavené z piesku, poznávali ich históriu, typické znaky a región, s ktorým sú spojené. Na záver sa pokúsili vybudovať vlastné stavby na veľkom pieskovisku v areáli výstaviska. Radostným zakončením popoludnia bolo hranie na preliezkach na blízkom ihrisku a chutná zmrzlina.

T: 14.9.2021, Z: Soláriková

10. Jesenné tvorivé dielne

Okolo nás vidíme v záhradkách dozrievať jabĺčka a preto že sú zdravé, chutné a krásne, rozhodli sme sa kombinovanou technikou strihania a zdobenia farebnou vlnou, vytvoriť farebnú dekoráciu na výzdobu našej triedy. Bola to trošku náročnejšia práca, ale malé šikovné pršteky prvákov dokázali pracovať na 100 percent. A okná v triede nám zdobia vlnené jabĺčka, pričom každý obdivuje to svoje...

T: 21.9. 2021, Z: Hejdová

11. Jesenná vychádzka do kúpeľov

Opäť prežívame jesenný čas. V piatok 24. septembra sa vybrali deti z I. oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkou na jesennú vychádzku do kúpeľov. Zodpovedne sa na ňu pripravili, vhodne sa obliekli, obuli a do ruksaku im maminky pripravili občerstvenie. Vychádzkovým krokom pozorovali pamiatky a krásy nášho mesta. Prešli Hurbanovým námestím, okolo zámku, popri Čajke a prišli do kúpeľov. Naše kúpele sú ozaj krásne v každom období. Zvlášť počas jesene. Všade vládol pokoj. Deti vnímali farby jesene, padajúce listy, zbierali gaštany a iné dary prírody. Prešli k jazierku popri Bašte, kde uvideli aj nevestu so ženíchom, bol to pre nich zážitok. Popri jazierkach, v ktorých krásne kvitne lekno, sledovali kačky, rybky a počítali žabky, ktoré ich snáď najviac potešili. Na záver sa občerstvili a relaxovali a hrali sa na preliezkach. Spokojní sa vracali s vychádzky domov, zbierali listy a tešili sa z krásnej prírody. V škole na nich čakali spokojní rodičia.

T: 24.9.2021, Z: Petrisková

12. „Každý preskok sa počíta“

V rámci tejto športovej súťaže bolo naším cieľom zvyšovať telesnú kondíciu detí. Zároveň sme deti viedli k osvojeniu techniky skokov na švihadle rôznymi spôsobmi. Zistili sme totiž, že mnohé deti (zvlášť chlapci) nezvládajú základnú techniku preskoku. Víťazom boli pochopiteľne s veľkou prevahou dievčatá. Najviac skokov znožmo predviedla M. Medvecová a A. Krascsenicsová.

T: 29.-30.9.2021, Z: Soláriková

 

Jún 2021 v ŠKD                                                                                    Fotografie

Medzinárodný deň detí  

T: 1.6.2021- Z: Soláriková a všetky vychovávateľky

Prvého júna, pri príležitosti „Medzinárodného dňa detí“, čakali na deti súťaže na asfaltovom ihrisku pred školou: preteky na kolobežkách a prekážková dráha so športovými stanovišťami. Súčasťou podujatia boli aj zaujímavé atrakcie na školskom dvore: maľovanie na tvár, prezentácia modelov dopravných prostriedkov z dielne modelárov zastrešených v Združení technických a športových činností Bojnice a prezentácia práce záchranných zložiek: hasičov a mestskej polície. Deti s nadšením hasili fiktívny požiar v originálnych helmách, skúšali záchranu obetí požiaru, niesli sa na nosidlách, obdivovali vybavenie hasičského a policajného auta, alebo nacvičovali „fúkanie“ do trubičky od testera alkoholu pre „neposlušných“ vodičov. Od člena MsP si deti odnášali nálepky s varovnými, preventívnymi nápismi o bezpečnom správaní, ktoré si lepili na zošity alebo kolobežky. Neopakovateľné čaro mali pre deti výrobky našich modelárov: hasičské auto, ktoré striekalo vodu, veľké terénne auto, ktoré mohli riadiť, modely lodí a lietadiel, alebo vláčikové dráhy. Najdlhší rad bol na maľovanie na telo, ktoré zabezpečovala pani uč. Lipovská so žiačkami z deviateho ročníka. Dievčatá dokázali deťom namaľovať, čo si rozkázali: psíkov, srdiečka, motýle, hady aj škorpióny.. Bohatý program ukončila rýchlostná súťaž na kolobežkách. Pre nás boli najväčšou odmenou „spotené“, ale šťastné úsmevy detí.

Svetový deň životného prostredia

T: 3.6.2021- Z: Hejdová a 4.6.2021-Z: Soláriková

Tohtoročná kampaň Svetového dňa životného prostredia, vďaka iniciatíve OSN, sa nesie v duchu hesla “Čas pre prírodu“. Má vzdelávať verejnosť o dôležitých hodnotách, ktoré nám poskytuje príroda a zdôrazňovať potrebu na jej ochranu. Potraviny, ktoré jeme, vzduch, ktorý dýchame, vodu, ktorú pijeme a klíma, vďaka ktorej je naša planéta obývateľná, pochádzajú z prírody. Preto sme pripravili pre deti tvorivé dielne z odpadového materiálu. Na hodine sme sa téme venovali prostredníctvom zážitkových aktivít. Lano v tvare kruhu na koberci znázorňovalo našu Zem, do ktorej sme umiestnili kresby detí. Každý znázornil svoje najobľúbenejšie miesto odpočinku a relaxácie. Následne sme celú „Zem“ zasypali odpadom, čo slúžilo ako názorná ukážka znečistenia našej planéty. Hovorili sme o spôsoboch likvidácie odpadu, dobe jeho rozkladu a pokúsili sme sa ho aj správne vytriediť. Deti si triedení počínali na výbornú. Potom sme súťažili v zábavno-vedomostnom kvíze. Súťažiace tímy s nadšením a elánom tipovali odpovede na otázky, ako napr. „Koľko plechoviek je potrebných na výrobu jedného bicykla?..“ Na záver sme dali odpadu „druhú šancu“ a tak deti pri zhotovovaní výrobkov v tvorivých dielňach prekvapili aj nás. Dievčatá z tretieho oddelenia vyrobili zaujímavé šperky a chlapci postavili „Bojnický zámok“. Deti z druhého oddelenia postavili zas stavby budúceho tisícročia.

Deň najlepšieho priateľstva

T: 8.6.2021- Z: Soláriková, Hejdová

V tento významný deň sme pre deti pripravili sociálny experiment. V komunitnom kruhu si z klobúka ťahali výroky slávnych, ako napr. „Priatelia sú rodina, ktorú si vyberáme sami“. Čítali ich ostatným a spoločne sa zamýšľali nad ich významom a posolstvom. Nasledovali hry zamerané na budovanie vzájomnej dôvery a empatie, ktorých cieľom bolo upevniť rovesnícke a priateľské vzťahy v kolektíve. Aby si deti uvedomili význam a hodnotu  priateľstva, na záver sme v tvorivých dielňach zhotovili darček pre kamaráta. V druhom oddelení deti obkresľovali vlastnú ruku a do jej prstov a dlane vpisovali, čo si na svojom kamarátovi vážia. Na záver ju vyzdobili vlastnými maľbami a podarovali. Tretiaci si na znak priateľstva vyrobili pekné želania so sladkým prekvapením.

Modelovanie

T: 11.6.2021- Z: Hejdová

Hra s plastelínou je nikdy nekončiaca kreatívna zábava. Naše výrobky z nej nemusia vyzerať ako umelecké dielo aby sme boli spokojní. Plastelína má terapeutické a relaxačné účinky a pomáha nám uvoľniť stres. Preto sme sa dnes rozhodli že svojimi šikovnými rúčkami vytvoríme  postavičky z plastelíny podľa vlastnej fantázie. A aby sme to nemali také ľahké, tieto postavičky budú tak veľké, aby sa vošli do detskej dlane a každej z nich vymyslíme príbeh. Toto zaujímavé popoludnie strávili deti z tretieho oddelenia v našom altánku na školskom dvore, kde máme pohodlné drevené veľké stoly. Mirko Šimkovič pomohol po práci všetko poupratovať.

Vychádzka okolo zámku

T: 15.6.2021- Z: Hejdová

Využívame krásne slnečné počasie a to, že môžeme dnes ísť pokojne na prechádzku do prírody. Tak hurá do parku okolo Bojnického zámku. Veď hrať sa na schovávačku pod starovekými hradbami je veľmi vzrušujúce. A konečne sme si mohli dať aj vynikajúcu zmrzlinu! Na spiatočnej ceste nás pobavil ujo maliar Farbička, ktorý nám poukazoval svoje obrazy, daroval aj farebný balónik a na pamiatku sme si spravili spoločnú fotku. Už sa tešíme na ďalšie dobrodružstvá.

Medzinárodný deň piknikov

T: 18.6.2021- Z: Soláriková, Hejdová

Medzinárodný deň piknikov nám vyšiel na krásny slnečný deň. Aby sme túto peknú tradíciu zaviedli aj k nám, na Slovensko, zorganizovali sme piknik v prekrásnom parku Bojnického zámku. Toto čarovné prírodné prostredie je ako stvorené spojený so zábavnými hrami a súťažami

Deň otcov

T: 21.6.2021- Z: Soláriková

Podujatie začalo rozhovorom o hodnote otecka v rodine, o jeho ťažkej a namáhavej práci a o tom, aké jeho vlastnosti si na ňom vážime. Potom sme sa pokúsili sformulovať pre neho venovanie vo forme jednoduchej básničky, ktorú sme si napísali na tabuľu. Na záver sme pre zhotovili „srdiečko v saku“ ako darček s osobným venovaním, ktorý sme mu doma venovali.

Mama, oco, sme rodina

T: 21.6.2021- Z: Petrisková                                          

Mesiac máj a jún sú mesiace kedy častejšie hovoríme o láske, o mamičke, ockovi, o nás deťoch - o rodine. V tretiu júnovú nedeľu slávili sviatok naši ockovia. Prváci s pani vychovávateľkou pripravili ockom pozdrav s veršíkom, ktorý spoločne vytvorili. S láskou kreslili aj portrét svojho ocka. V mesiaci júni si pripomíname aj Deň rodiny. Deti pripravili z portrétov ockov a mamičiek a srdiečok s vlastným veršíkom krásnu výstavku. V posledný deň školského roka pobežia domov s prvým vysvedčením. Mamičke a ockovi podajú na znak vďaky aj portréty, ktoré vlastnoručne vytvorili.  A čo viac môžeme našim deťom priať? Veď rodina je miesto kde život začína a láska nikdy nekončí...

Koncoročný výlet do ZOO

T: 23.6.2021- Z: Soláriková, Hejdová

Na záver školského roka sme v celom ŠKD ako odmenu dostali výlet do ZOO Bojnice. Úlohou detí z druhého a tretieho oddelenia bolo poznávať rozličné druhy zvierat, ktoré sa na Slovensku nevyskytujú. Našťastie pekné a slnečné počasie vylákalo z klietok a úkrytov takmer všetky zvieratká. Bolo čo obdivovať: skákajúce opičky, levy, surikaty, papagáje, červené pandy ležiace na strome a samozrejme aj „naše“ medvede hrajúce sa vo svojom „bazéne“, ktoré sa nám predviedli v plnej kráse a trochu nám svojím chovaním pripomínali deti. Bolo nám ale ľúto, že sme nevideli slony. Dozvedeli sme sa, že 1. júla otvoria ich nový pavilón, a tak ich navštívime cez prázdniny spolu so svojimi rodičmi. Aj tak sme veľa videli, krásne sme sa prešli a na záver nechýbala ani sladká odmena: vynikajúca zmrzlina, ľadová drť a iné dobroty.

T: 23.6.2021- Z: Petrisková

V stredu 25. júna sa prváci s pani vychovávateľkou vybrali za odmenu  na koncoročný výlet do ZOO, na ktorý sa veľmi tešili a zodpovedne pripravili. Napriek tomu, že svietilo horúce slniečko vychutnávali si vychádzku po ZOO. Naša národná ZOO je oázou pokoja s množstvom zelene. Poznávali spoločne zvieratká, čítali ich názvy a informačné tabuľky, z ktorých sa dozvedeli veľa nových vedomostí. Navštívili aj detský kútik, pri ktorom sa osviežili. Potom si posadali na lavice pod dáždniky, aby si oddýchli a občerstvili sa dobrotami od mamičiek. Kto mal vreckové, mal možnosť si kúpiť aj talizman. Nasledovalo prekvapenie, ktoré im sľúbila za odmenu pani vychovávateľka. Relaxovali, cvičili, tešili sa na trampolíne, šmýkajúcom tigrovi a kolotoči. Priblížil sa čas odchodu. Deti sa poďakovali a vybrali na cestu domov. Netrpezlivým rodičom hlásili príchod veselou piesňou Už sme doma z výletu. Rodičia si odviedli spokojné deti domov, ktoré s už tešia na výlet o rok.

Koncoročná besiedka a vyhodnotenie činnosti v I. oddelení ŠKD

T: 28.6.2021- Z: Petrisková

Dňa 28. júna sa prváci so svojou pani vychovávateľkou stretli na koncoročnej besiedke, aby vyhodnotili končiaci sa školský rok. Prehodnotili správanie detí v ŠKD, zhodnotili súťaže a podujatia. Tradíciou v I. oddelení ŠKD je celoročná súťaž o Fenoména I. oddelenia a súťaž o Naj chlapca a dievča roka. Tento rok titul Fenomén oddelenia získala Dianka Lachká, ktorá zvíťazila j v súťaži NAJ dievča. NAJ chlapcom tento rok sa stal Robko Svrček. Víťazi boli odmenení drobnými odmenami, veď si ich zaslúžia za celoročné úsilie. Pani vychovávateľka pochválila deti, ktoré sa starali o kvietky, boli zodpovední za anketu a najvzornejší v správaní. Tie ktoré zaostávali, vyzvala, aby sa nad sebou zamysleli a o rok patrili medzi najaktívnejších. Deti si pochutnali na občerstvení od mamičiek, zatancovali si, zasúťažili. Pani vychovávateľka im na záver popriala pekné prázdniny.

Talentárium

T: 29.6.2021- Z: Soláriková

Na záver školského roka nám druháci ukázali čo už dokážu. Vystupovali ako jednotlivci, niektorí vo dvojiciach, alebo v skupinách. Predviedli svoj talent v hudbe, speve, tanci, akrobacii, maľovaní aj v „kúzlení“. Naj-kúzelníkom s kartami sa stal Adamko Borko, najtalentovanejšími maliarmi zas Laurika Antalová a Samko Sviba, najlepšími tanečníčkami boli sestry Lúdikové, Mia Medvecová a Nikolka Nedeljaková, pričom Natálka Lúdiková bola zároveň najlepšou choreografkou, najakrobatickejšie kúsky nám predviedli Ninka Soláriková a Laurika Antalová, vlastnou réžiou hudby nás prekvapil Matejko Leško a vlastnou skladbou zas Alexia Krascsenicsová, ktorá nám ju aj odvážne zaspievala. K vystupujúcim sa pridali aj ďalší: Max Humaj Snowden (v maľovaní a kúzlení) a Davidko Bátora (v kúzlení). Všetkým vystupujúcim patrí veľké a hlavne úprimné poďakovanie za odvahu predviesť svoje schopnosti pred svojimi rovesníkmi. Nepochybne všetkých potešila aj malá sladká odmena, ktorú dostali z rúk pani vychovávateľky. Veríme, že svoje schopnosti budú naďalej rozvíjať a ktovie, možno nám pred očami rastie nový víťaz súťaže „Československo má talent“.

Letné ŠKD

ŠKD organizuje pre deti činnosť aj v čase letných prázdnin. Týždňový turnus, v dňoch od 14.6. do 18.6.2021, pripravuje p. vychovávateľka E. Petrisková. Na prihlásených (20 detí) čaká bohatý a zaujímavý program, ktorý sa samozrejme bude prispôsobovať aktuálnemu stavu pandemickej situácie a priazni počasia. 

Máj 2021 v ŠKD                                                                             Fotografie

1.  Deň Slnka

3. mája vyhlásila OSN v rámci programu pre životné prostredie Deň Slnka. Tak sme si v druhom oddelení ako motiváciu vymaľovali relaxačnú omaľovánku: usmiatu slnečnú tváričku. Potom si deti, dychtivé po informáciách o našej najbližšej a najjasnejšej hviezde, vypočuli prezentáciu „Slnko ako hviezda“. Dozvedeli sa v nej 10 najzaujímavejších vecí o slnku a spoločne diskutovali nielen o jeho význame a dôležitosti pre život na Zemi, ale aj o jeho hrozbe pre našu Zem z dôvodu globálneho otepľovania. Pre následné upokojenie sme sa zahrali didaktickú pohybovú hru „Slnko deti volá“. Na druhý deň sme sa spoločne dohodli, že slnko bude znakom nášho oddelenia a vytvorili sme kolektívnu prácu „Slnko z dlaní“, ktorú sme vyvesili na dvere triedy. Všetky deti sa aktívne zapojili do práce – natierali si dlane prstovými farbami a odtláčali ich ako svoju stopu na baliaci papier. Slniečko nás tak každý deň víta a teší...

Z: Soláriková

2. Iris folding

V dňoch 3. – 4. mája tvorili deti zo štvrtého oddelenia novou výtvarnou technikou – IRIS FOLDING. Pracovali s predtlačenými šablónami na „iris folding“ a vopred pripravenými maketami s rôznymi obrázkami podľa vlastného výberu. Práce vytvorili pomocou nastrihaných farebných pásikov, ktoré lepili podľa postupu na šablóne. Okrem novej techniky si tak osvojili kombináciu celej škály farieb. 

Z: Duvačová

3. Deň matiek

Druhá májová nedeľa je venovaná všetkým mamám. Pri tejto príležitosti sme 6. mája diskutovali s deťmi o hodnote materinskej lásky. Každé z detí opisovalo svoju mamu ako svojho “anjela na zemi“. Tvorivé dielne boli pochopiteľne zamerané na zhotovenie darčeka pre mamičku za jej obetavosť a lásku. Logickým vyústením bola 7. mája tvorba básničky, ktorú si každý napísal na zhotovený výrobok: druháci na maľované srdiečka, štvrtáci na krhličku s kvetmi a tretiaci vyrobili zdobenú darčekovú škatuľku s malým prekvapením pre každú mamičku.

Z: Soláriková, Hejdová, Duvačová

Už tradične v mesiaci máji v druhú májovú nedeľu slávia sviatok naše mamičky. Aj prváci v I. oddelení sa s pani vychovávateľkou naň zodpovedne pripravovali. Čítali si príbehy, básne, rozprávali sa o svojej mamičke, naučili sa básničku.  Každý tú svoju zobrazil a nakreslil portrét. Pre mamičky pripravili hodnotný darček - obrázok s kvietkom. Na Deň matiek deti zarecitovali mamičkám báseň, odovzdali krásny darček a nezabudli dodať, že svoje mamičky veľmi ľúbia.

Z: Petrisková

4. Svetový deň – pohybom ku zdraviu

Krásne slnečné počasie nám otvorilo možnosť stráviť čas pobytom na čerstvom vzduchu. A tak sme 10. mája pripravili deťom zábavné pohybové súťaže na asfaltovom ihrisku. Deti súťažili v družstvách. Športové popoludnie bolo nabité viacerými disciplínami: dribling medzi kolkami, slalom a triafanie na bránu s florbalovou hokejkou, hod kruhom na terč, presúvanie lopty v družstve vrchom a spodkom, skoky na švihadle a preťahovanie lanom. Naše výkony boli poznačené rúškami, ktoré sme museli mať na tvárach. Preto sme nakoniec ocenili všetky zapojené deti zdravými sladkosťami – vitamínovými cukríkmi.

Z: Soláriková, Hejdová

5. Malý básnik

V školskom klube organizujú pani vychovávateľky pre deti aj mnohé kultúrne podujatia. V I. oddelení sa deti s pani vychovávateľkou  venujú aj dramatickej činnosti. Tvoria, hrajú sa s bábkami. V mesiaci máji vyhlásili súťaž Malý básnik, písali verše na tému mama. Aj tu deti prejavili svoju tvorivosť. Tvorili verše, ktoré pani vychovávateľka písala na tabuľu. V rámci prípravy na vyučovanie deti krásne opisovali veršíky na srdiečko, ktoré si vystrihli a vyzdobili. Zo srdiečok si urobili výstavku. Všetky deti sa snažili, ale mimoriadnu pochvalu si zaslúži Simonko, Janko, Nelka, Tobiasko a i.

Z: Petrisková

6. Deň tulipánov

K najobľúbenejším jarným kvietkom patria jednoznačne pre svoju širokú škálu farieb tulipány. 13. máj je oslavou ich jednoduchej krásy a preto sme si v druhom oddelení hovorili o ich nesmiernej vzácnosti, o spôsobe ich výsadby, o rozmanitosť druhov a o krajine, s ktorou sú spojené (Holandsko). Tvorivé dielne boli zamerané na zhotovenie tulipánových kvetov z farebného papiera. Podarilo sa nám poskladať 3D tulipány, ktorými sme si vyzdobili parapetné dosky na oknách triedy.

Z: Soláriková

7. Medzinárodný deň rodiny

15. máj bol v roku 1993 vyhlásený OSN ako Medzinárodný deň rodiny. Pri tejto príležitosti sme deň pred oficiálnym sviatkom pripravili pre deti výtvarnú súťaž v kresbe na dlažbu. Najprv sme sa porozprávali o dôležitosti rodiny ako základnej bunky spoločnosti. Hovorili sme o tom, ako trávime spoločný čas s rodinou, o spoločných záľubách a o rodine ako oáze bezpečia, šťastia, lásky a dôvery. V druhom oddelení si deti vypracovali najprv rodostrom vlastnej rodiny a potom sa spoločne s tretím oddelením stretli na asfaltovom ihrisku. Úlohou detí bolo vyjadriť jedinečnosť svojej rodiny kresbou kriedami na dlažbu. Každý nakreslil niečo iné: niektorí najobľúbenejších členov rodiny, niektorí zvolili symboliku, aby vyjadrili lásku k svojej rodine. Vážení rodičia, je nám veľmi ľúto, že ste tieto obrázky nemohli vidieť. Boli by ste nadšení a určite aj dojatí, ako my.

Z: Soláriková, Hejdová

8. Vojaci očami detí

Ministerstvo obrany SR vyhlásilo jubilejný 20. ročník súťaže „Vojaci očami detí“. Určená bola všetkým žiakom základných škôl, ktorí môžu prostredníctvom svojich výtvarných diel vyjadriť to, ako vnímajú prácu a život našich profesionálnych vojakov, alebo Ozbrojené sily SR ako celok. Príspevky bolo možné zaslať do 15. mája. Naši štvrtáci (deti navštevujúce štvrtého oddelenie ŠKD) sa 5. mája zapojili do tejto výtvarnej súťaže svojimi prácami. Budeme im „držať palce“ aby boli úspešní.

Z: Duvačová         

9. Medzinárodný deň mlieka

Na medzinárodný deň mlieka, v dňoch 17 a 18. mája, sa deti z druhého a tretieho oddelenia dozvedeli z CD „Cesta mlieka“ veľa užitočných informácií o mlieku a produktoch z neho vyrobených. Kravička Elička ich oboznámila o jeho nutričných vlastnostiach (aké vitamíny a minerály obsahuje), čo všetko sa z neho na Slovensku vyrába a akým chorobám nám pomáha predchádzať. Potom spoločne po skupinách vyrobili plagát pre svojich rovesníkov, ktorý ich mal informovať prečo je mlieko nenahraditeľnou súčasťou potravy. Plagáty sme vyhodnotili a vyvesili na spoločnú chodbu ŠKD. Na záver sme z tetrapakových obalov a pet- fliaš na mlieko zhotovili vlastné stavby. Za druhé oddelenie patrí zvláštne poďakovanie učiteľkám: Mgr. Lukačiovej a Mgr. Fanturovej, ktoré odviedli skvelú prácu počas neprítomnosti p. vychovávateľky.

Z: Soláriková, Hejdová   

10.  Medzinárodný deň múzeí

V druhom oddelení ŠKD sme sa rozhodli osláviť Medzinárodný deň múzeí návštevou bojnického múzea tradičných remesiel. 18. mája sme navštívili „Bencovje grunt“, ktorý sa nachádza historickom Starom meste a je postavený na najstaršej ulici mesta. V jednej z posledných tradičných stavieb (má viac ako 400 rokov) sme poznávali tradičné remeslá a podmienky života našich predkov. Deti mali možnosť vidieť ako žili ich prastarí rodičia: aké mali zvyky a obyčaje, akým spôsobom bývali, ako pracovali, aké nástroje používali pri práci, ako sa obliekali aj ako varili, ako si uchovávali potraviny a ako sa hrali. Deti „objavovali“ bežne používané predmety v domácnosti vyrobené z keramiky, prútia, kameniny, dreva, ľanu, alebo kovu a porovnávali ich s tými súčasnými. Videli sme keramickú dielňu aj hrnčiarsky kruh, ale najviac deti očarila stredoveká tufová pivnica. Sprevádzala nás veľmi milá pani, ktorá informácie prepojila s históriou Bojníc a deti tak získali ucelené poznatky z regiónu, v ktorom žijú. Úprimne ďakujeme majiteľom múzea za skvelý zážitok.

Z: Soláriková

11.  Poznávanie historických pamiatok

V stredu, 26. mája, sme sa vybrali na vychádzku do okolia Bojnického zámku. Hneď pri príchode do okolia zámockého parku sme natrafili na sovičku, ktorú predvádzala členka Sokoliarov Aquila Bojnice. Deti ju mohli pohladkať, ale zároveň sa aj niečo o tomto dravcovi naučili. Na pamiatku sme sa s ňou odfotili. Naša prechádzka smerovala k lipe kráľa Mateja, ktorá patrí k najstarším stromom na Slovensku. Keďže minulý mesiac (apríl – mesiac lesov) bol venovaný stromom (druháci robili projekt), rozšírili sme si poznatky čítaním informačnej tabule. Dozvedeli sme sa, že ju zasadil Matúš Čák  Trenčiansky a kráľ Matej pod ňou držiaval snemovanie. Naša lipa veľkolistá je vzácna, lebo má viac ako 700 rokov a obvod jej kmeňa je 11 metrov a je štátom chránená. Deti počas vychádzky museli plniť úlohy: zistiť koľko veží a koľko okien má Bojnický zámok a ako sa volali jeho majitelia. Boli rozdelené do skupín a niektoré informácie si mohli vyhľadať aj na internete. Súťaž sme vyhodnotili v triede a všetci, ktorí informácie získali, boli odmenení.

Z: Soláriková, Hejdová

Pani vychovávateľky v školskom klube vedú deti k zdravému spôsobu života. Organizujú športové podujatia a vychádzky. Prváci s pani vychovávateľkou sa vybrali na vychádzku do okolia zámku. Cestou prešli Hurbanovým námestím, okolo jazierka sa dostali k historickej Lipe kráľa Mateja, potešili ich dravcom naši sokoliari a prišli k našej vzácnej historickej pamiatke - Bojnickému zámku, kde si  vychutnávali jeho krásu. Okolie zámku krášli veľmi pekný park. Deti sa v ňom občerstvili, hrali, naháňali, športovali.  Nezabudli však, že sa nachádzajú v parku, ktorý si treba chrániť. Zrelaxovaní a spokojní sa vrátili do školy, kde na nich čakali rodičia.

Z: Petrisková

 

Apríl 2021 v ŠKD                                                                            Fotografie

1. „Veľkonočné súťažné popoludnie“

Po veľkonočných sviatkoch jari, 9. apríla 2021, sa prváci z I. oddelenia zišli na Veľkonočnom súťažnom popoludní, aby si porozprávali veľkonočné zážitky a zasúťažili. Rozdelení do družstiev súťažili v šiestich disciplínach: vyrábali vajíčka, skladali slová, rozprávali o Veľkej noci, hrali scénky, recitovali vinše a tancovali. Ich výkony hodnotila porota. Všetci súťažiaci boli odmenení veľkonočnými vajíčkami a odmienkou do Fenoména. Na záver všetky deti prezentovali svoje výtvarné veľkonočné práce a urobili z nich hodnotnú výstavku.

Z: Petrisková

2.  „Svetový deň letectva a kozmonautiky“

Pri príležitosti 60 výr. letu prvého človeka do vesmíru, 12.4.2021, sa druháci aktívne zúčastnili prezentácie, ktorá začala piesňou „Pozdrav astronautovi“. Mgr. Soláriková zamerala prezentáciu na poznávanie historického vývoja dobývania  vesmíru až po súčasnosť, Po nej nasledoval spoločný rozhovor na overenie informácií, ktoré im ostali v pamäti. Deti téma zaujala, o čom svedčí množstvo zvedavých otázok, ktorými ju zasypali. Druhý deň, 13.4.2021, bol venovaný poznávaniu planét našej slnečnej sústavy a vykresľovaniu ich charakteristík. Deti si pozreli klip z dielne Mira Jaroša „Planéty“. Potom si overovali získané vedomosti (názvy planét, ich farba, veľkosti v porovnaní so Slnkom) v minikvíze.  

Z: Soláriková

Záver týždňa (14.-16.4.2021) sme venovali tvorivým dielňam, zameraným na zhotovenie papierovej rakety alebo slnečnej sústavy. Deti tvorili rakety z odpadového materiálu (rolky z kuchynských. utierok) a z farebného a dekoračného papiera. Slnečná sústava vznikla farbením papierových tanierov, vysypávaním trblietok, farbením polystyrénových guliek, modelovaním planét z plastelíny a napichovaním ich na špajle. Zhotovené výrobky sme mohli týždeň obdivovať na výstavke v triede. Potom si ich deti hrdo odniesli domov. Verím, že im budú slúžiť ako vzdelávacia pomôcka v neskorších ročníkoch v  škole.

Z: Soláriková

3. „Apríl – mesiac lesov“

Apríl už tradične prežívame ako mesiac lesov a poľovníctva. 15. apríla 2021 si deti z I. oddelenia s pani vychovávateľkou pripravili popoludnie, na ktorom si rozprávali o našich lesoch, o zvieratách žijúcich v nich a o ich ochrane. Vytvorili skupinky, v ktorých tvorili projekty na tému Príroda okolo nás. Strihali, kreslili, písali a vytvorili hodnotné práce. Na záver ich prezentovali, vyhodnotili a vystavili v priestoroch školy. Prváci si zaslúžia pochvalu aj za ukážkovú a súdržnú prácu v skupinách.

Z: Petrisková

29. apríla 2021 sa druháci stali súčasťou projektu “Chráňme naše lesy“. V úvode sa v  prezentácii oboznamovali s druhmi drevín vyskytujúcimi sa na Slovensku. Poznávali konkrétne druhy stromov a lesov a miesta ich rastu. Boli poučení o spôsoboch správania sa v lese, pričom sa oboznámili s ochranárskym značením, ktoré na nevhodné správanie poukazuje. Na záver si zasúťažili. Všetci, ktorí vo vedomostnej súťaži obstáli, boli odmenení.

Z: Soláriková

4. „Deň Zeme“

Obsahom projektu “Čo sľubujem mojej Zemi“ bola prezentácia Zeme ako planéty a jej aktuálne ohrozenia. Druháci sa dozvedeli aktuálne informácie o triedení a spracovaní odpadu, aj o jeho dobe rozkladu. Samozrejme nasledovala skúška pamäte v minikvíze. Deti si vo veľkej miere pamätali dobu rozkladu jednotlivých druhov odpadu a dobre sa orientovali aj v súčasnom spôsobe triedenia. Na základe podaných a spracovaných informácií sme sa spoločne rozhodli prijať sľub, ktorý by umožnil ochrániť a predĺžiť život našej Zemi. Formulovali sme a písali svoje sľuby na jej záchranu, ktoré sme zverejnili aj pre ostatných spolužiakov na nástenke v chodbových priestoroch. Podporili sme ich maľovanými zemeguľami. 22.4.2021 - Deň Zeme nebol iba zdrojom informácií, ale aj predsavzatí mladej generácie do budúcna.

Z: Soláriková

22. apríla sme si opäť pripomenuli Deň Zeme. Dňa 23. apríla sa deti z I. oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkou rozprávali o našej Zemi. O tom, aká je pre nás dôležitá a preto si ju treba chrániť. Na tabuľu nakreslili veľkú zemeguľu na ktorú kreslili všetko, čo sa na nej môžeme vidieť: svetadiely, moria, rieky, lesy, hory, zvieratá a ľudí. Na tento deň sa zodpovedne pripravili. Priniesli si rukavice a vrecia. Spoločne sa vybrali čistiť okolie školy. V skupinách zbierali papiere a odpadky. Na záver ich zosypali do vriec a vyhodnotili tých najusilovnejších.  Deň Zeme sa vydaril. Prváci svoj cieľ splnili a ukázali že aj keď málom, ale predsa aj oni chránia našu Zem.

Z: Petrisková

5. „Kráľovstvo hmyzu“

Dňa 28.4.2021 sa druháci stali súčasťou projektu „Kráľovstvo hmyzu“. Prezentácia najčastejších druhov hmyzu ich naučila rozpoznávať užitočné a chránené druhy žijúce na Slovensku. Praktikantka Romanka Koprdová im priniesla ukázať aj „hmyzí domček“ a porozprávala im zaujímavosti zo života opeľovateľov. Záver dňa patril tvorivej činnosti. Maľovali sme na kamene, ktoré nám pripomínali rozličné tvary hmyzu. 

Z: Soláriková

 

Marec 2021 v ŠKD                                                   Fotografie

1.  Medzinárodný deň žien

Prváci, druháci aj tretiaci prispeli k oslavám sviatku žien svojimi výrobkami, ktoré zhotovili v tvorivých dielňach. Deti písali pozdravy, želania a vinše pre ich „najdôležitejšie“ ženy v okolí: mamičku, starú mamu, p. učiteľku. Prváci pre mamičky vyrobili krásne srdiečko s 3D snežienkami. Druháci tiež zhotovili srdiečka pre svoje mamičky a aj pre svoje pani učiteľky, tretiaci zas vyrábali ruže z krepového papiera. Všetky deti odovzdali vlastnoručne zhotovené darčeky svojim mamám s láskou a úctou. 

2. „Marec – mesiac knihy“

Druháci prežívali „Veľký knižný festival“ s nadšením. Prvý deň sme si v rámci detskej knižnice prezerali obľúbené detské knihy, poznávali ich autorov. Nechýbala ani zábavná súťaž v knižných hádankách. Na druhý deň sme v čitateľskej dielni predviedli svoje vlastné prečítané knihy, čítali sme úryvky z nich, opisovali ich hlavné postavy. Na záver sme prezentovali každú knihu podľa pracovného listu z čitateľského denníka.

Druháci sa v rámci mesiaca knihy zapojili aj do súťaže „O Najkrajšiu knihu“, pričom obal, text a ilustrácia knihy musela byť každého vlastná tvorba. Pracovali vo dvojiciach. Deti naplno využili vlastnú kreativitu a fantáziu. Niektoré knihy predbehli naše očakávania.

Prváci s pani vychovávateľkou v I. oddelení venovali tiež veľa času práci s knihou. Všetci si priniesli do školského klubu tú svoju najobľúbenejšiu a počas odpočinkovej činnosti ju predstavili svojim kamarátom. Vyhlásili súťaž – Mladý spisovateľ –o najkrajšiu knihu. Písali, kreslili a tvorili svoju vlastnú knihu. Napriek tomu, že sú prváci, prekvapili a darilo sa im. Všetky boli krásne, niečím zaujímavé. Deti knihy vyhodnotili a urobili si krásnu výstavku. Jednoznačne za najzaujímavejšieho Mladého spisovateľa vyhlásili Teiku Novotnú s jej Rozprávkami.

3. „Prvý jarný deň“

Po rozhovore a pozorovaní zmien v jarnej prírode, prezentácii druhov rastlín, ktoré sadíme v záhrade, sme s deťmi siali a sadili: do črepníka ovos a žeruchu, do namočenej vaty šošovicu a fazuľky. Ovos v kvetináči poslúži ako dekorácia na veľkonočné tvorivé dielne, žerucha ako zdroj vitamínu C posilní imunitu a zrnká šošovice a fazuľky nám predviedli štádiá procesu rastu. Výsledky práce zdobia parapetné dosky na oknách druhého a tretieho oddelenia ŠKD. 

4.  „Deň učiteľov“

Druháci sa rozhodli poďakovať svojim pani učiteľkám za ich trpezlivosť a pomoc pri ich vzdelávaní. Spoločne si pripravili báseň, ktorú sa naučili a predniesli svojim pani učiteľkám. Pri tej príležitosti im odovzdali aj medaily (papierové slnečnice), ktoré pre nich zhotovili ako spomienkový darček v tvorivých dielňach.             

5. „Veľká noc“

Prváci si s pani vychovávateľkou rozprávali o tradíciách Veľkej noci. Na veľkonočných dielňach strihali a lepili ovečky a zdobili vajíčka rôznymi technikami - maľovali, kreslili, lepili a vyrábali vajíčka pre kúpačov. Zasiali si trávičku, Laurinka priniesla zlatý dážď a bahniatka. Deti si s pani vychovávateľkou urobili hodnotnú výstavku a tak navodili v školskom klube veľkonočnú atmosféru.

V druhom a treťom oddelení ŠKD prebiehali prípravy na veľkú noc tiež formou tvorivých dielní. Deti zhotovovali veľkonočné dekorácie spojené so symbolikou Veľkej noci: zajačikov a ovečky (vyrábali ich z papiera), zdobené vajíčka (farbami a všetkým dostupným tvorivým materiálom), stojany na vajíčka (druháci tvorili z odpadu - papierových obalov na vajíčka, tretiaci maľovali odliatky zo sadry). Hotovými výrobkami sme vyzdobili triedy, aby všetkým pripomínali blížiace sa sviatky.  

 

December 2020 v ŠKD                                                                          Fotografie

1.  Vianočné tvorivé dielne I - zamerané na vystrihovanie papierových dekorácií vhodných na výzdobu okien a priestorov ŠKD.

Vianoce si tradične spájame s ich najkrajším symbolom - ozdobeným stromčekom, ktorý umocňuje ich atmosféru. Aby v celom ŠKD vládla krása prichádzajúcich vianočných dní, ktorú prináša zimné obdobie, rozhodli sme sa vyzdobiť okná papierovými dekoráciami, vločkami a hviezdičkami. Náročné papierové dekorácie, ktoré znázorňujú vianočné výjavy vystrihovali pani vychovávateľky a papierové vločky a hviezdičky vyrábali zas deti. Spoločne sme vyzdobili všetky okná v ŠKD aj v spoločných chodbových priestoroch a pustili sme sa do výroby vianočných ozdôb, ktorými zas vyzdobíme vianočný stromček. Pred Vianocami tak začala v ŠKD naozaj vládnuť príjemná vianočná atmosféra. Vychovávateľky si s deťmi pri práci hovorili o tradíciách, ktoré sú v ich rodinách a na Slovensku spojené s oslavou Vianoc.

2.  Možno k nám príde Mikuláš  -kultúrno-zábavné podujatie, ktoré oživuje ľudové tradície.

K prvákom prišiel staručký, skromný, ale s plnou nošou sladkostí. Zazvonil im pri dverách, zarecitoval báseň a prihovoril sa im. Keďže bol unavený z cesty, deti ho usadili a posadali si okolo neho. Zo zázračného košíka vytiahol múdru knihu, v ktorej mal napísané mená detí dobrých ale aj tých zlých. Aj deti mali pripravený pre Mikuláša darček, recitovali, spievali mu koledy a on ich odmenil sladkosťou z košíka. Vytiahol z neho aj mikulášsku čižmičku, v ktorej každý deň nájdu odmenu pre toho najlepšieho. Potom si spolu zaspievali a zatancovali. Deti Mikulášovi sľúbili, že budú poslúchať, dobre sa učiť a slušne správať a popriali mu šťastnú cestu. Aj k druhákom, tretiakom a štvrtákom zavítal Mikuláš aj so svojím pomocníkom anjelom. To napätie z očakávaného príchodu Mikuláša sa prejavilo v triedach pišťaním, krikom, smiechom, ale aj strachom, či sa s ním objaví aj čert...Čert ale neprišiel, ktovie prečo..? Asi by u nás nemal koho karhať. Veď všetky deti boli dobré a zaslúžili si od Mikuláša sladkú odmenu v podobe adventného kalendára plného čokolád. Druháci odovzdali Mikulášovi vlastnoručne napísané a vymaľované listy, plné dobrých skutkov, ktoré sľúbili vykonať v novom roku. Ako poďakovanie mu spoločne zarecitovali básničku, ktorú sa pre neho naučili. U tretiakov poďakoval za všetkých spolužiakov Dávidko Čuka svojou básničkou. A Mikuláš sľúbil všetkým deťom, že o rok príde zas. Uvidíme...Vzrušujúce popoludnie pokračovalo vo všetkých oddeleniach zábavnými hrami a súťažami, pri ktorých nechýbali ďalšie sladké odmeny.

3.  Vianočné tvorivé dielne II - zamerané na zhotovovanie vianočných ozdôb.

V oddelení prvákov vyrábali veľké vianočné gule, menšie strieborné gule a biele 3 D stromčeky z papiera posypané umelým snehom, ktoré sa im skutočne vydarili, veď ich robili s láskou. Druháci zas „piekli“ medovníčky. Vyrábali ich z kartónu a maľovali ručne bielou akrylovou farbou. Niektorí sa zas rozhodli zhotoviť z kartónu stromčeky, ktoré omotávali bielou vlnou. Tretiaci si zas vybrali „retro“ ozdoby – maľovali na bielo šišky a zdobili ich mašľou z jutoviny. Niektorí z nich tiež „piekli“ medovníčky z kartónu a niektorí zas zhotovili 3D guľky z bieleho papiera. Všetky deti si zaslúžia pochvalu nielen za to, že boli šikovné a ozdôbky zhotovili vlastnými rukami, ale za to, že v plnej miere zapojili svoju fantáziu a kreativitu. Každá ozdoba je originálom a niektoré z nich nám pripomínajú časy našich prastarých rodičov, keď sa na Slovensku žilo v mnohých rodinách veľmi skromne.

4.  Vianočné tvorivé dielne III - zamerané na zhotovovanie vianočných ikeban a svietnikov.

Čarovnú atmosféru Vianoc umocňuje aj vianočný svietnik, ktorý predstavuje symbol svetla. Nemôže chýbať na slávnostnom štedrovečernom stole v žiadnej domácnosti. Pri výrobe vianočných svietnikov sme použili prednostne prírodný materiál, ako napr. vetvičky ihličnatých stromov, šišky, kôru zo stromov, aj narezané pláty z kmeňa smreku, ktoré slúžili ako podstavec. Kreativita našich malých dizajnérov sa prejavila v plnom rozsahu. Prváci aranžovali ikebany z čečiny a tretiaci dekorovali prírodným materiálom drevené podstavce. Nikde nechýbali sviečky a ligotavé vianočné ozdoby. Konečný výsledok bol nielen slávnostný ale aj voňavý (od čerstvého ihličia). Zo zhotovených svietnikov sa potom mohla tešiť celá rodina. Tretiaci si svoje výtvory aj hodnotili. Ako najkrajší výrobok označili svietnik Sofie Slošiarovej.

5. Vianočné pozdravy

Hlavným cieľom tejto aktivity bolo vytvorenie vlastnoručne zhotovenej pohľadnice. Zapojili sa dve oddelenia: druháci a štvrtáci. U druhákov bola táto aktivita rozložená na dva dni. 9.12.2020 sme napísali „list Ježiškovi“ a začali s výrobou pohľadnice, ktorú sme finalizovali 14.12.2020. Výtvarná technika bola ľubovoľná, najčastejšie sa využívala koláž. Najkrajšie vybrané pohľadnice boli poslané partnerským organizáciám našej školy.

6. Biele Vianoce  - slávnostné zdobenie vianočného stromčeka

Za sprievodu reprodukovanej hudby (najznámejších vianočných melódií) sme najprv postavili vianočný stromček v spoločných chodbových priestoroch ŠKD. A potom sme ho slávnostne vyzdobili. Deti k nemu pristupovali po jednotlivých oddeleniach a postupne ho skrášlili vlastnoručne zhotovenými ozdôbkami. Na záver stromčeku zaspievali postupne všetci: prváci, druháci aj tretiaci, ktorí si nacvičili vianočnú koledu podľa svojho výberu. Pod stromčekom sa ako zázrakom objavili darčeky, ktoré tam zostali až do nového roka. Všetci navzájom sme si popriali pokojné vianočné sviatky a hlavne pevné zdravie.

7. Vianočná besiedka - posedenie pri stromčeku zamerané na udržiavanie ľudových tradícií, spojené so zábavným programom.

Dňa 17. decembra sme pripravili pre deti v prvom a druhom oddelení ŠKD spoločnú rozlúčku pred odchodom na vianočné prázdniny. Vianočnú atmosféru vytváral vyzdobený vianočný stromček pri ktorom sme si spievali tradičné vianočné koledy. Recitovali sme, rozprávali sme sa o vianočných zvykoch a očakávaniach, čo by sme si najradšej našli pod stromčekom. Deti si priniesli nápoje a drobné občerstvenie, na ktorom si pochutnávali počas besiedky. Tancovali, spievali, zabávali sa a súťažili tak, že ísť domov sa im nechcelo...