ZMENA ZVONENIA !!!

Od 08.01.2024 sa mení čas zvonenia - posúva sa o 5 minút skôr - nasledovne:

1. hodina   7 : 55 h –  8 : 40 h

2. hodina  8 : 50 h –  9 : 35 h

3. hodina  9 : 50 h -   10 : 35 h

4. hodina  10 : 45 h – 11 : 30 h

5. hodina  11 : 50 h – 12 : 35 h

6. hodina  12 : 40 h -  13 : 25 h

 

Vchod do školy sa otvára už o 7:35 hod.