Školská jedáleň

Vedúca jedálne    Mária Vavrová       sjbojnice@azet.sk      tel.: 0911 119 656

 

NOVÉ !

Informácie ohľadom platieb za stravu,

prihlasovania a odhlasovania stravníka na školský rok 2023/2024


OZNAM  O ZVÝŠENÍ POPLATKOV NA STRAVU 

Od 1.8. 2023 sa menia poplatky na stravu v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ v Bojniciach, v zmysle VZN-09-2023, ktoré bolo schválené 27.6.2023 uznesením Mestského zastupiteľstva v Bojniciach hlasovaním č. IX/2023.

Znenie VZN 09-2023

 

ZŠ s MŠ Bojnice

stravné na 1 deň

stravné na mesiac

réžia na mesiac

platba spolu

MŠ celý deň

1,90 €

41,80 €

10,00 €

51,80 €

MŠ pol dňa

1,55 €

34,10 €

10,00 €

44,10 €

ZŠ 1. stupeň -obed

 

1,30 €

 

28,60 €

 

10,00 €

 

38,60€

ZŠ 1. stupeň – desiata a obed

 

1,90 €

 

41,80 €

 

10,00 €

 

51,80 €

ZŠ 2. stupeň - obed

1,50 €

33,00 €

10,00 €

43,00 €

ZŠ 2.stupeň – desiata a obed

 

2,15 €

 

47,30 €

 

10,00 €

 

57,30 €

zamestnanci

1,81 € vrátane réžie

 

39,82 €

 

 

39,82 €

cudzí stravníci

5,09 € vrátane réžie

 

111,98 €

 

 

111,98 €

Pri platbe za stravu na mesiac september 2023 je potrebné upraviť výšku trvalého príkazu na stanovené nové sumy.

Číslo účtu: SK28 0200 0000 0000 1363 6382

Platba za stravu sa uhrádza mesiac vopred.

Spôsob úhrady: - internet bankingom - trvalým príkazom - poštovou poukážkou ( vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ )


 

Školská jedáleň sa nachádza v samostatnej budove v areáli základnej školy.

Má výdajnú jedáleň v materskej škole. Strava sa pre žiakov základnej školy, deti materskej školy, zamestnancov a cudzích stravníkov pripravuje podľa Materiálno-spotrebných noriem vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR z roku 2021. Do materskej školy sa strava prevážala školským autom.

Informácie školskej jedálne  

Každý žiak musí mať zápisný lístok na stravu a platný čip. 

Noví žiaci si vyzdvihnú čip u vedúcej ŠJ za 1 €, alebo si načipujú autobusovú preukážku 

·   Odhlasovanie je platné ako doposiaľ (deň vopred). 

·   V prvý deň ochorenia je možné stravu vziať do jednorazovej prepravky alebo do vlastného obedára (prepravku dáme zo ŠJ a si ju uhradíte).  Následne treba žiaka odhlásiť.