Školská jedáleň

Vedúca jedálne    Mária Vavrová       sjbojnice@azet.sk      tel.:0465403160 

Číslo účtu ŠJ : SK28 0200 0000 0000 1363 6382

Spôsob úhrady: - internet bankingom - trvalým príkazom - poštovou poukážkou ( vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ )

Školská jedáleň sa nachádza v samostatnej budove v areáli základnej školy.

Má výdajnú jedáleň v materskej škole. Strava sa pre žiakov základnej školy, deti materskej školy, zamestnancov a cudzích stravníkov pripravuje podľa Materiálno-spotrebných noriem vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2018. Do materskej školy sa strava prevážala školským autom.

Pre žiakov, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitnú stravu – diétu, sa bezlepková strava dovážala zo Základnej školy Malonecpalská 206/37, Prievidza.

 

Informácie školskej jedálne  

Každý žiak musí mať zápisný lístok na stravu a platný čip. 

Noví žiaci si vyzdvihnú čip u vedúcej ŠJ za 0,80€, alebo si načipujú autobusovú preukážku 

Celková platba od 1.9.2021:

Materská škola:

Celodenná 31,90€ + 3€ réžia = 34,90€/mesiac

Poldenná 26,62€ + 3€ réžia = 29,62€/mesiac

Číslo účtu ŠJ : SK28 0200 0000 0000 1363 6382

Základná škola:

I.stupeň ( 1. - 4. roč.) bez desiaty 25,30€ + 3€ réžia = 28,30€/mesiac

II.stupeň ( 5. - 9. roč.) bez desiaty 27,06€ + 3€ réžia = 30,06€/mesiac 

Číslo účtu ŠJ : SK28 0200 0000 0000 1363 6382

·   Odhlasovanie je platné ako doposiaľ (deň vopred). 

·   V prvý deň ochorenia je možné stravu vziať do jednorazovej prepravky (prepravku dáme zo ŠJ a si ju uhradíte). Vlastné obedáre nie sú z dôvodu COVID povolené. Následne treba žiaka odhlásiť.