Školská jedáleň

Vedúca jedálne    Mária Vavrová       sjbojnice@azet.sk      tel.:0465403160 

OZNAM  O ZVÝŠENÍ POPLATKOV NA STRAVU  - NOVĚ

Od 1.1. 2023 sa menia poplatky na stravu v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ v Bojniciach, v zmysle VZN-09-2022, ktoré bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 215/2022 zo dňa 15.12.2022.

ZŠ s MŠ Bojnice

stravné

na 1 deň

stravné

na mesiac

réžia

na mesiac

platba spolu

na mesiac

MŠ celý deň

1,90 €

41,80 €

5,00 €

46,80 €

MŠ pol dňa

1,55 €

34,10 €

5,00 €

39,10 €

ZŠ 1. stupeň -obed

1,30 €

28,60 €

5,00 €

33,60 €

ZŠ 1. stupeň – desiata a obed

1,90 €

41,80 €

5,00 €

46,80 €

ZŠ 2. stupeň - obed

1,50 €

33,00 €

5,00 €

38,00 €

ZŠ 2.stupeň – desiata a obed

2,15 €

47,30 €

5,00 €

52,30 €

Zamestnanci

1,81 € vrátane réžie

39,82 €

 

39,82 €

Cudzí stravníci

5,09 € vrátane réžie

111,98 €

 

111,98 €

Platba za stravu sa uhrádza mesiac vopred.

Pri platbe za stravu od  mesiaca január 2023 je potrebné upraviť výšku trvalého príkazu na nové sumy.

Číslo účtu ŠJ : SK28 0200 0000 0000 1363 6382

Spôsob úhrady: - internet bankingom - trvalým príkazom - poštovou poukážkou ( vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ )

 

Školská jedáleň sa nachádza v samostatnej budove v areáli základnej školy.

Má výdajnú jedáleň v materskej škole. Strava sa pre žiakov základnej školy, deti materskej školy, zamestnancov a cudzích stravníkov pripravuje podľa Materiálno-spotrebných noriem vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR z roku 2021. Do materskej školy sa strava prevážala školským autom.

Informácie školskej jedálne  

Každý žiak musí mať zápisný lístok na stravu a platný čip. 

Noví žiaci si vyzdvihnú čip u vedúcej ŠJ za 1 €, alebo si načipujú autobusovú preukážku 

·   Odhlasovanie je platné ako doposiaľ (deň vopred). 

·   V prvý deň ochorenia je možné stravu vziať do jednorazovej prepravky alebo do vlastného obedára (prepravku dáme zo ŠJ a si ju uhradíte).  Následne treba žiaka odhlásiť.