Školská jedáleň

Vedúca jedálne    Mária Vavrová       sjbojnice@azet.sk      tel.:0465403160 

OZNAM  O ZVÝŠENÍ POPLATKOV NA STRAVU  - NOVĚ

Od 1.11. 2022 sa menia poplatky na stravu v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ v Bojniciach, v zmysle VZN-04-2022, ktoré bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 171/2022 zo dňa 28.09.2022 a nadobudlo účinnosť 21.10.2022

ZŠ s MŠ Bojnice

stravné

na 1 deň

stravné

na mesiac

réžia

na mesiac

platba spolu

na mesiac

MŠ celý deň

1,54 €

33,88 €

5,00 €

38,88 €

MŠ pol dňa

1,28 €

28,16 €

5,00 €

33,16 €

ZŠ 1. stupeň -obed

1,21 €

26,62 €

5,00 €

31,62 €

ZŠ 1. stupeň – desiata a obed

1,73 €

38,06 €

5,00 €

43,06 €

ZŠ 2. stupeň - obed

1,30 €

28,60 €

5,00 €

33,60 €

ZŠ 2.stupeň – desiata a obed

1,86 €

40,92 €

5,00 €

45,92 €

Zamestnanci

1,54 € vrátane réžie

33,88 €

 

33,88 €

Cudzí stravníci

4,50 € vrátane réžie

99,00 €

 

99,00 €

Platba za stravu sa uhrádza mesiac vopred.

Pri platbe za stravu od  mesiaca november 2022 je potrebné upraviť výšku trvalého príkazu na nové sumy.

Číslo účtu ŠJ : SK28 0200 0000 0000 1363 6382

Spôsob úhrady: - internet bankingom - trvalým príkazom - poštovou poukážkou ( vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ )

 

Školská jedáleň sa nachádza v samostatnej budove v areáli základnej školy.

Má výdajnú jedáleň v materskej škole. Strava sa pre žiakov základnej školy, deti materskej školy, zamestnancov a cudzích stravníkov pripravuje podľa Materiálno-spotrebných noriem vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2018. Do materskej školy sa strava prevážala školským autom.

Informácie školskej jedálne  

Každý žiak musí mať zápisný lístok na stravu a platný čip. 

Noví žiaci si vyzdvihnú čip u vedúcej ŠJ za 0,80€, alebo si načipujú autobusovú preukážku 

·   Odhlasovanie je platné ako doposiaľ (deň vopred). 

·   V prvý deň ochorenia je možné stravu vziať do jednorazovej prepravky (prepravku dáme zo ŠJ a si ju uhradíte). Vlastné obedáre nie sú z dôvodu COVID povolené. Následne treba žiaka odhlásiť.