INFO PRE RODIČOV

Vážení rodičia!

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD sa skladá z dvoch strán (viď prílohu). Prvá strana je samotná žiadosť, ktorú predkladáte prevažne v prvom ročníku, keď dieťa po prvý krát nastúpi do ŠKD. Na základe tejto žiadosti dostanete Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD vydané riaditeľom školy. Toto platí celého obdobie, počas ktorého dieťa navštevuje ŠKD (spravidla až do štvrtého ročníka). Pokiaľ sa rozhodnete, že dieťa prestane navštevovať ŠKD, ste povinní predložiť odhlášku z ŠKD (viď prílohu). Druhú stranu – prílohu k žiadosti (obsahuje tabuľky) vypisujete a predkladáte v každom školskom roku, v ktorom bude dieťa navštevovať ŠKD. Príloha je dôležitá, lebo nám umožní získať prehľad o počtoch detí navštevujúcich ŠKD v príslušnom školskom roku a aktuálny prehľad o čase, v ktorom bude dieťa prítomné v ŠKD ako aj o čase a spôsobe jeho odchodu z ŠKD.

Žiadame vás, aby ste žiadosť vypísali iba raz (v prvom ročníku) a prílohu predkladali v každom školskom roku.

Ak dieťa už nebude počas školskej dochádzky navštevovať ŠKD, vypíšte odhlášku z ŠKD.