Výzdoba z plodov jesene

Pestrosť jesene v plnom šate zavítala aj do našej školy. Žiaci II. stupňa sa aktívne zapojili do jesennej výzdoby interiéru školy svojimi prinesenými plodmi, kde dominovali rôzne odrody jabĺk. Nechýbali ani hrušky, rozličné tekvice, orechy, farebné papriky, červené i žlté paradajky, rôzne klasy obilia či gaštany. S pribúdajúcimi exemplármi darov jesene bolo treba pouvažovať aj nad ich postupným rozmiestňovaním. Mgr. Lipovská na veľkej chodbe II. pavilónu spolu so žiakmi pripravila viaceré kompozície jesenných dekorácií. Nové využitie vďaka tvorivej iniciatíve žiakov dostal aj recyklovaný materiál v jesenných aranžovaných kombináciách v podobe ježkov a tekvíc.           

Z: Mgr. Kutáleková, Mgr. Lipovská

Jesenná výzdoba bola zavŕšená degustáciou nakrájaného ovocia a zeleniny, ktorú zrealizovali žiaci 7. A triedy a prebiehala 6 dní počas veľkých prestávok od 11. do 18. októbra na propagáciu Svetového dňa zdravej výživy (16.10.). Siedmaci počas ponúkaných ovocno-zeleninových mís pripomínali ostatným žiakom dôležitosť zdravého stravovania a veľký význam konzumácie ovocia a zeleniny pre ich zdravie a poukazovali na regeneračno-detoxikačné účinky konzumácie jabĺk.    

Z: Mgr. Lipovská

výstava

fotografie