Kontakt

Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, 972 01 Bojnice
  • Location Školská 292/7
    972 01 Bojnice
  • Phone 0903 518 614
  • Print 0465186152
  • Contact zsbojnice@gmail.com
  • Info IČO: 31201628

Telefonické kontakty

riaditeľ školy 046/5186153, 0911 518 615  
sekretariát 046/5186152, 0903 518 614   
zást. riad. I. a II. stupeň   046/5186154  
zást. riad. pre MŠ 046/5430336, 0911 518 619  
ekon. odd., PaM 046/5186157   
zborovňa ZŠ 046/5186156   
informatik 046/5186155  
školská jedáleň                046/5403160                          

E-mailové adresy

riaditeľ školy rs.zsbojnice@gmail.com
zástupcovia RŠ pre I.st za.zsbojnice@gmail.com
zástupcovia RŠ pre II.st.   zsbojnice@gmail.com
zástupkyňa RŠ pre MŠ msbojnice@gmail.com
sekretariát, PaM skolabojnice@azet.sk
výchovné poradenstvo vp.zsbojnice@gmail.com
vedúca školskej jedálne sjbojnice@azet.sk  
informatik informatikskol@gmail.com
vedúca ŠKD skdbojnice@gmail.com