Kontakt

Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, 972 01 Bojnice
  • Location Školská 292/7
    972 01 Bojnice
  • Phone 0903 518 614, 0903 518 614
  • Print 0465186152
  • Contact zsbojnice@gmail.com
  • Info IČO: 31201628
Riaditeľ školy  Mgr. Mária Soláriková
Zást. riaditeľa školy pre MŠ       Bc. Iveta Adámiková
Zást. riaditeľa školy pre  I. st. Mgr. Ľudmila Pipíšková
Zást. riaditeľa školy pre II. st. Ing. Eva Schultzová

Telefonické kontakty

riaditeľ školy 046/5186153, 0911 518 615  
sekretariát 046/5186152, 0903 518 614   
zást. riad. I. a II. stupeň   046/5186154  
zást. riad. pre MŠ 046/5430336, 0911 518 619  
ekon. odd., PaM 046/5186157   
zborovňa ZŠ 046/5186156   
informatik 046/5186155  
školská jedáleň                046/5403160                          

E-mailové adresy

riaditeľ školy rs.zsbojnice@gmail.com
zástupca RŠ pre I.st za.zsbojnice@gmail.com
zástupca RŠ pre II.st.   zsbojnice@gmail.com
zástupca RŠ pre MŠ msbojnice@gmail.com
sekretariát, PaM skolabojnice@azet.sk
výchovné poradenstvo vp.zsbojnice@gmail.com
vedúca školskej jedálne sjbojnice@azet.sk  
informatik informatikskol@gmail.com
vedúca ŠKD skdbojnice@gmail.com