ŠKD

škd

ODD.

III.  - prváci

 

I. - druháci

 

II. - tretiaci

 

IV. - štvrtáci

Vychovávateľky

Zuzana Hejdová 

tel.: 0908 607 715

Bc. Elena Petrisková

tel.: 0905 735 393 

Mgr. Mária Soláriková - vedúca vychovávateľka

tel.: 0918 525 035, email: skdbojnice@gmail.com

Mgr. Katarína Bošková

tel.: 0910 220 695

 

Plán podujatí ŠKD na marec 2023

1. MDŽ

Tvorivé dielne zamerané na zhotovenie darčeka pre mamičku, tvorba pozdravov, písanie želaní a vinšov, nácvik básne k Medzinárodnému dňu žien.

T: 6.- 7.3.2023                                                      Z: Mgr. Soláriková, Bc. Petrisková, Hejdová

 

2. Prišla jar

Tvorivé dielničky zamerané na výrobu jarnej výzdoby z papiera, ktoré vystavíme v triedach a spoločných priestoroch ŠKD.

T: 6.-9.3.2023                                                                                   Z: Mgr. Bošková, Hejdová

T: 20.-21.3.2023                                                                                             Z: Mgr. Soláriková

   

3. Marec – mesiac knihy

Týždeň slovenských knižníc

Návšteva mestskej knižnice spojená so zápisom zameraná na knihu ako pridanú hodnotu v živote človeka.

T: 8.3.2023                                                                                                     Z: Mgr. Soláriková

Knižný festival

Prezentácia detských kníh a ich hrdinov, čítanie úryvkov, „Malý ilustrátor“- súťaž v tvorbe návrhov na ilustrácie a obálku vybranej knihy, knižné hádanky, tvorba záložiek do knihy.

T: 13.-16.3.2023                                                                                             Z: Mgr. Soláriková Moja obľúbená knižka

T: 13.-15.3.2023                                                                                Z: Mgr. Bošková, Hejdová

Malý autor

Tvorivá súťaž, príprava vlastnej knihy, výstavka. 

T: 14.-16.3.2023                                                                                                Z: Bc. Petrisková

Beseda o knihe „Čipkovaný tato“ v rámci mesiaca knihy.

T: 24.3.2023                                                                                                      Z: Bc. Petrisková

 

4. Deň učiteľov

Tvorivé dielne zamerané na zhotovenie darčeka ako poďakovanie pani učiteľke, tvorba rýmovaného priania a nácvik prednesu.

T: 22.-24.3.2023                                                                                            Z: Mgr. Soláriková

 

5. Veľkonočné tvorivé dielne

Tvorivé dielne sú zamerané na  výzdobu kraslíc a zhotovovanie veľkonočných dekorácií spojené s výstavkou prác.

T: 27.- 29.3.2023                                                                           Z: Mgr. Soláriková, Hejdová

T: 29.- 31.3.2023                                                                                             Z: Bc. Petrisková

               

V Bojniciach, 24.2.2023                                              

Vypracovala: Mgr. Mária Soláriková