ŠKD

škd

ODD.

III.  - prváci

 

I. - druháci

 

II. - tretiaci

 

IV. - štvrtáci

Vychovávateľky

Zuzana Hejdová 

tel.: 0908 607 715

Bc. Elena Petrisková

tel.: 0905 735 393 

Mgr. Mária Soláriková - vedúca vychovávateľka

tel.: 0918 525 035, email: skdbojnice@gmail.com

Mgr. Katarína Bošková

tel.: 0910 220 695

 

Plán podujatí ŠKD na december 2022

1. Mikulášske dielne – tvorivé dielne zamerané na výrobu pozdravu pre prichádzajúceho Mikuláša.

T: 5.12.2022                                                                                                   Z: Mgr. Soláriková                                                                                                        

2. Možno príde Mikuláš – zábavné posedenie pri stromčeku spojené s tradíciou príchodu Sv. Mikuláša – patróna detí.

T: 6.12.2022                                                                                        Z: všetky vychovávateľky

3. Vianočné stretnutie v knižnici

Anjelik Striebrovlások – tvorivé čítanie a zhotovovanie anjelikov ako ozdôbok na stromček.

T: 12.12.2022                                                                                                Z: Mgr. Soláriková                                                                                                       

Tvorivé dielne – výroba vianočných ozdôb, zdobenie vianočného stromčeka.

T: 16.12.2022                                                                                                  Z: Bc. Petrisková

4.Vianočná návšteva starkých – kultúrny pozdrav seniorom žijúcim v Domove dôchodcov a stretávajúcim sa v Klube dôchodcov.

T: 13.12.2022                                                                                                    Z: Bc. Petrisková

5. Vianočné tvorivé dielne

Zhotovovanie vianočných dekorácií spojených s oslavami vianočných sviatkov (ikeban, vianočných ozdôb, figúrok, stromčekov, resp. darčekov) spojené s výzdobou tried a spoločných priestorov ŠKD.

T: 13.-15.12.2022                                                   Z: Mgr. Soláriková, Hejdová, Mgr. Bošková

Súťaž „O najkrajšiu vianočnú ikebanu“

T: 14.–15.12.2022                                                                                           Z: Bc. Petrisková

6. Slávnostné zdobenie vianočného stromčeka

Za sprievodu vianočných melódií budeme zdobiť vianočný stromček umiestnený v spoločných chodbových priestoroch ŠKD. Všetky deti, navštevujúce ŠKD, ho postupne po jednotlivých oddeleniach skrášlia vlastnoručne zhotovenými ozdôbkami.

T: 16.12.2022                                                                                      Z: všetky vychovávateľky

7. Vianočná besiedka s rodičmi v ŠKD

T: 19.12.2022                                                                                                    Z: Bc. Petrisková

8.  Vianočný večierok - zábavné posedenie pri stromčeku spojené s programom.

T: 20.12.2022                                                                                                  Z: Bc. Petrisková

T: 21.12.2022                                                        Z: Mgr. Soláriková, Hejdová, Mgr. Bošková

 

V Bojniciach, 2.12.2022

Vypracovala: Mgr. Mária Soláriková

                       vedúca vychovávateľka