ŠKD

škd

ODD.

I.  - prváci

 

I. - druháci

 

III. - tretiaci

 

IV. - štvrtáci

Vychovávateľky

Zuzana Hejdová 

tel.: 0908 607 715

Bc. Elena Petrisková

tel.: 0905 735 393

Mgr. Mária Soláriková - vedúca vychovávateľka

tel.: 0918 525 035

Mgr. Katarína Bošková

tel.: 0910 220 695

 

 

Plán podujatí ŠKD na september 2021