ŠKD

škd

ODD.

III.  - prváci

 

I. - druháci

 

II. - tretiaci

 

IV. - štvrtáci

Vychovávateľky

Zuzana Hejdová 

tel.: 0908 607 715

Bc. Elena Petrisková

tel.: 0905 735 393 

Mgr. Mária Soláriková - vedúca vychovávateľka

tel.: 0918 525 035, email: skdbojnice@gmail.com

Mgr. Katarína Bošková

tel.: 0910 220 695

 

Plán podujatí ŠKD na máj 2023

1. Deň matiek

Tvorivé dielne zamerané na zhotovenie darčeka pre mamičku, tvorba vlastného priania.

T: 2.- 5.5.2023                                                                                    Z: Hejdová, Mgr. Bošková

T: 11.-12.5.2023                                                                                            Z: Mgr. Soláriková

Darček pre mamičku pre členov Klubu dôchodcov a Domova dôchodcov.

T: 3.5.2023                                                                                                        Z: Bc. Petrisková

Vystúpenie detí na mestských oslavách ku Dňu matiek v rámci programu KC Bojnice.

T: 14.5.2023                                                                                                     Z: Bc. Petrisková

Návšteva starkých a pozdrav ku Dňu matiek v Zariadení pre seniorov Bojnice:

o 14:30 h. v  Domove dôchodcov Bojnice                               

o 15:00 h. v  Klube dôchodcov Bojnice                                   

T: 16.5.2023                                                                                                      Z: Bc. Petrisková

                                                                                                                               

2. Svetový deň Slnka

Prezentácia „Slnko ako hviezda“ – 10 najzaujímavejších vecí o slnku, jeho význam pre život na Zemi. Slnko ako emócia - maľovanie tvárí, tvorba kolektívnej práce – identifikácia a označenie triedy – odtlačky rúk v tvare slnka.

T: 3.5.2023                                                                                                     Z: Mgr. Soláriková

 

3. Svetový deň – pohybom ku zdraviu

Beseda na tému „Chronické ochorenia spôsobené nedostatkom pohybu“ spojená so zábavnými pohybovými súťažami v interiéri, zavŕšená športovými súťažami s náradím na školskom dvore (skákanie na švihadle, na gume, preťahovanie lanom, cvičenia s kruhmi).

T: 10.5.2023                                                           Z: Mgr. Soláriková, Hejdová, Mgr. Bošková

 

4. Svetový deň rodiny

Beseda o potrebe udržiavania harmonických vzťahov, o posolstve a dôležitosti rodiny v spoločnosti. Súťaž v kresbe na dlažbu – srdce ako symbol jednoty a súdržnosti rodiny.

T: 15.5.2023                                                                                    Z: Mgr. Soláriková, Hejdová

Zábavno-súťažné podujatie v mestskej knižnici.

T: 18.5.2023                                                                                                     Z: Bc. Petrisková

Besiedka s rodičmi v ŠKD pri príležitosti Dňa rodiny a Dňa matiek.

T: 23.5.2023                                                                                                     Z: Bc. Petrisková

 

5. Mlieko = zdravie

Výstavka mliečnych výrobkov, spojená s besedou o prospešnosti mlieka pre organizmus a  ochutnávkou spoločne uvarenej krupicovej kaše pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka.

T: 16.5.2023                                                                                                 Z: Mgr. Soláriková

 

6. Medzinárodný deň múzeí

Návšteva Bencovie gruntu – poznávanie tradičných podmienok života našich predkov.

T: 18.5.2023                                                                                                   Z: Mgr. Soláriková

 

7. Svetový deň korytnačiek - dokumentárny film a tvorivé dielne (zhotovenie korytnačky).

T: 23.5.2023                                                                                                      Z: Mgr. Bošková

 

9. Prírodovedná vychádzka do okolia zámku.

T: 30.5.2023                                                                                                     Z: Bc. Petrisková

 

10. Deň otvárania studničiek

Beseda (o pôvode studničiek, ako vznikajú, historické záznamy, symboly, o význame vody nielen pre ľudské bytosti a ekosystémy, ale rovnako aj pre sociálnu a ekonomickú vyspelosť krajiny, o jej dôležitosti, na uvedomenie si toho, že prírodu máme chrániť a uchovávať aj pre ďalšie generácie,), tvorba zaklínadla studničky a vychádzka spojená s jej následným krstom.

T: 31.5.2023                                                                                  Z: Mgr. Soláriková, Hejdová

 

V Bojniciach, 27.4.2023                                                

Vypracovala: Mgr. Mária Soláriková