Jedálne lístky

OZNAM  O ZVÝŠENÍ POPLATKOV NA STRAVU  - NOVÉ

Informácia a tlačivá k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa platné od 1.7.2022 nájdete v Dokumentoch ŠJ

 

Výdaj obedov do jednorázovej prepravky je možný len v prvý deň neprítomnosti dieťaťa v škole. Na nasledujúce dni je potrebné dieťa zo stravy odhlásiť. Obedy do jednorázovej prepravky sa vydávajú v čase od 11,00 hod. do 11,30 hod. 

 

Elektronické prihlasovanie a odhlasovanie stravy    Kód jedálne je: 9065

Prihlasovacie údaje Vám poskytne ved. ŠJ p. Vavrová Mária

Bližšie informácie na  sjbojnice@azet.sk alebo tel.:0465403160