Jedálne lístky

           Jedálny lístok  MŠ            

           Jedálny lístok  ZŠ            

OZNAM

Odhlásenie z obedov na dni 29.6.2023 a 30.6.2023 (vysvedčenie) bude možné do 27.6.2023 do 14,00 hod.

Obedy v piatok 30.6.2023 budú vydané od 9,30 hod. do 12,00 hod.

Vavrová - ved. ŠJ
 

 

OZNAM  O ZVÝŠENÍ POPLATKOV NA STRAVU  - NOVÉ

Informácia a tlačivá k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa  nájdete v Dokumentoch ŠJ

Výdaj obedov do jednorázovej prepravky je možný len v prvý deň neprítomnosti dieťaťa v škole. Na nasledujúce dni je potrebné dieťa zo stravy odhlásiť. Obedy do jednorázovej prepravky sa vydávajú v čase od 11,00 hod. do 11,30 hod. 

Podmienky prihlasovania a odhlasovania žiakov na stravu

Za odhlasovanie žiakov zo stravy zodpovedá zákonný zástupca.

Odhlásiť stravu je možné:

  • v pondelok a deň po sviatku ráno od 6:30 do 7:00 hodiny
  • ostatné dni deň vopred najneskôr do 14:00 hodiny

Spôsob odhlasovania:

telefonicky:  046/ 540 31 60

emailom:       sjbojnice@azet.sk

elektronicky: www.strava.cz  kód jedálne 9065 

Elektronické prihlasovanie a odhlasovanie stravy    

Prihlasovacie údaje Vám poskytne ved. ŠJ p. Vavrová Mária