Krúžky

Krúžok Vedúci
Hravá biológia Mgr. Ivana Kutáleková
Krúžok- MAŠKRTNÍČEK Mgr. Ida Bátorová
Minihádzaná 1. a 2. roč Mgr. Helena Heráková
Minihádzaná 3.– 4. ročník Mgr. Helena Heráková
Príprava na testovanie9 MAT Mgr. Veronika Píšová
Príprava na testovanie9 SJL Mgr. Renata Chovanová
Tanečný krúžok Mgr. Katarína Bieliková
Vybíjaná 3.– 4. ročník Mgr. Helena Heráková
Vybíjaná 5. až 9. roč Mgr. Mariana Lipovská
ZUMBA KIDS Michaela Melišková