Beseda o Japonsku

Dňa 10.októbra 2023 sme v našej škole privítali pani Denisu Cabadaj Ogino, ktorá žila 10 rokov v Japonsku. Svoje rozprávanie začala módnou prehliadkou, ktorú urobili naši žiaci oblečení v kimone. Pani Ogino formou zaujímavého rozprávania a prezentácie priblížila históriu, architektúru, školský systém, etiketu, životný štýl Japoncov. Žiakom boli rozdané bambusové paličky, naučili sa ich správne držať. Potom sa naučili po japonsky známu pesničku, kládli zvedavé otázky. Na záver si žiaci mohli zakúpiť knihu Ogi báje, japonské rozprávky, ktorú im pani Ogino ako autorka aj podpísala. Do každej vložila pekný papier, aby si deti mohli vyskúšať podľa návodu poskladať origami. Okrem kimón priniesla aj malé bábiky geiše v tradičnom oblečení.

Pre žiakov boli dve prednášky – 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník. Obe boli veľkým zážitkom tak pre žiakov, ako aj pre vyučujúcich. Dohodli sme sa, že ešte k nám príde a porozpráva nám o príprave čaju alebo o kaligrafii.

Zodpovedný: Mgr. Katarína Tirteyová

Beseda Japonsko

Fotografie