Aktivity MŠ

                                          KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA V MATERSKEJ ŠKOLE

Posledný mesiac školského roka sa v našej materskej škole začal  naozaj veselo a zábavne. Hneď v prvý deň tohto  mesiaca, ktorý je sviatkom všetkých detí, sme uskutočnili dopoludnie plné aktivít a zábavy. Deti si na rôznych stanovištiach školského dvora dokazovali svoju šikovnosť a obratnosť. V očkách detí sa odzrkadľovala túžba po víťazstve, či snaha o najlepší výkon. Ich snaženie a úspešnosť bola ocenená aj malou odmenou, ale bolo na nich vidieť, že najväčšou odmenou pre deti bol príjemne strávený čas pri ponúknutých zábavkách . Deti sa zúčastnili aj viacerých divadelných predstavení, či hudobných pásiem, na ktoré sa vždy tešia. Spolu s divadelníkmi neraz participujú na spoločnom predstavení. Ide vždy o milé stretnutia, lebo deti sa veľmi radi  zapoja a sú komunikatívne. Mesiac jún bol mimoriadne pestrý aj na zážitky mimo našej materskej školy. Deti zažívali pekné chvíle v zábavnom parku v Gumi Lande, kde si prišli zaskákať na rôznych nafukovacích atrakciách, či pri prezeraní krásnych pieskových sôch, pri ktorých obdivovali nielen nápadité stavby, ale aj tvárnosť piesku z ktorých boli vytvorené. Ďalším zážitkom, ktorý sa deťom páčil bolo hľadanie strateného pokladu ukrytého v piesku. Neúnavne sa ho snažili nájsť a vykopať. Prípravu už mali za sebou v podobe hier na školskom pieskovisku. Veselosť a šantenie pokračovalo na vedľajšom kolotoči a priľahlom detskom ihrisku. Nielen zábavu, ale aj niečo nové sa dozvedeli pri návšteve našej Prepoštskej jaskyne. Prezreli a vypočuli si informácie o vekoch dávno minulých a popri tom sa aj zabavili pri napodobňovaní spôsobu života pravekých ľudí. Nemenej zábavy si užili pri prechádzaní sa v zrkadlovom bludisku. Siluety ich postáv im vyčarovali veľké úsmevy a pri ich zhliadnutí ešte viac pustili uzdu ich bujnej fantázii. Nemenej zaujímavým podujatím bola návšteva rozprávkového zámku. Tu si pripomenuli tri krásne rozprávky. Očká detí sa vždy pri rozprávkach rozžiaria a tváričky žiaria šťastím a radosťou. Tak tomu bolo aj tento rok, veď rozprávky patria najmä deťom. Návšteva ZOO Bojnice je u detí mimoriadne obľúbená. Deti pozorovali a sledovali zvieratá s veľkým záujmom. Tešili sa najmä na slony, ktoré pozorovali vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Samozrejme opice, šelmy a mnohé iné zvieratá sa tiež tešili ich nemalému záujmu. Podnikli sme aj výlety hromadnými dopravnými prostriedkami. Boli sme na návšteve v HaZZ v Prievidzi a MiniZoo v Žiari nad Hronom. Okrem zážitkov z nich vyskúšali si aj cestovanie v hromadných dopravných prostriedkoch, čo v dnešnej dobe automobilov už nie je veru až také bežné. Popri zážitkoch sme nezabudli ani na pohyb. Letné počasie nám tento mesiac naozaj ukázalo svoju pravú tvár a tak sme podnikali  turistické vychádzky do našej krásnej okolitej prírody. Rodičia  deťom do ruksačikov zbalili malé občerstvenie a turistika sa mohla začať. Okolie nás k tomu nabádalo....veď leto je ako stvorené na výlety! Staršie deti absolvovali in line kurz na kolieskových korčuliach, kde sa im venovali  tréneri, ktorí im poskytli všetky podrobnosti k tomuto zábavnému športu. Otvorila sa im ďalšia možnosť pohybového vyžitia. Určite sa mnohé z detí k tomu vrátia. No a ku koncu školského roka neodmysliteľne patria aj besiedky predškolákov. Nebolo to inak ani tento rok. Naši predškoláci sa rozlúčili s materskou školou rozlúčkovou slávnosťou plnou básní a piesní k ukončeniu dochádzky do MŠ. Spolu s rodičmi  uzatvorili prvú etapu vzdelávania sa a po prázdninách môžu zasadnúť do naozajstnej veľkej školy. Všetci sa už veľmi tešia, čo bolo vidieť aj počuť na ich odhodlanom vystupovaní. Tak veľa šťastia, ale nielen im, ale aj všetkým ostatým krásne a príjemné  leto. Leto plné zážitkov a nezabudnuteľných chvíľ. Vidíme sa opäť po prázdninách.  

                                                                                 Bc. Valika Mančíková, učiteľka MŠ

jún MŠ

Fotografie

 

                          Máj 2023

Máj je mesiac plný veselých a vzrušujúcich aktivít v našej materskej škole. Deti si užívajú slnečné dni a využívajú každú príležitosť na objavovanie a učenie sa nových vecí. Svet kúziel a magických trikov ožil v našej materskej škole, keď sme 4.5 privítali kúzelníka Pereca. Deti boli fascinované jeho úžasnými trikmi a prezentáciou. Máj je aj mesiac, kedy otvárame dvere pre nových škôlkarov. Rodiny mali možnosť zapísať svoje deti od 9 do 11.5 do našej materskej školy a spoznať náš prístup k vzdelávaniu a starostlivosti o deti. Deti z lienkovej a motýlikovej triedy navštívili 16.5 koncert mladých talentovaných umelcov. Boli fascinované ich hudobným vystúpením a objavovali rôzne hudobné nástroje a žánre. 19. 5 sme organizovali fotenie detí, aby sme zachytili ich úsmevy, radosti a vzácne momenty. Tieto fotografie budú našimi spomienkami na ich nádherné detstvo. Naši predškoláci absolvovali v týždni od 22 do 26.5 korčuliarsky kurz, kde sa učili jazde na korčuliach a zlepšovali svoju rovnováhu a koordinačné schopnosti. Deti zo žabkovej, slniečkovej a kvetinkovej triedy mali 24.5 možnosť prejaviť svoje šikovné kolobežkové zručnosti. S radosťou sa zúčastnili tejto súťaže a prekonali rôzne prekážky na svojich kolobežkách. Výlet do zoologickej záhrady v Bojniciach  29.5 bol vzrušujúcou príležitosťou pre deti spoznať a obdivovať rôzne druhy zvierat. Boli fascinované ich rozmanitosťou, správaním a životným prostredím. Deti mali možnosť preskúmať rybníky na Remate, kde objavovali prírodu a jej poklady. Lienková a motýliková trieda navštívila 30.5 dopravné ihrisko v Turčianskych Tepliciach, kde sa deti zoznámili so základnými pravidlami cestnej premávky a mali príležitosť jazdiť na bicykloch a skúšať rôzne dopravné situácie. Žabková, kvetinková a slniečková trieda mala 31.5 výnimočnú príležitosť navštíviť kone v jazdeckom klube Navaho. Boli fascinovaní ich krásou, temperamentom a možnosťou sa s nimi spriateliť. Máj bol pre nás v materskej škole plný radosti, vzrušenia a vzdelávania. Tešíme sa na ďalšie mesiace plné nových zážitkov a objavovanie pre naše deti.  

Monika Maňurová, učiteľka MŠ 

máj

                    Fotografie

                           Apríl 2023

Apríl je už tradične vnímaný ako mesiac lesov, vtáctva, zvierat a prebúdzajúcej sa prírody.

O mesiaci apríl sa hovorí, že je pochabý, nakoľko ukazuje rôznorodosť počasia od

mrazov, sneženia, slniečka či prudkého vetra až po celodenné neutíchajúce dažde. Tento rok to nebolo ináč. My v MŠ sme sa toho nezľakli a pre deti sme vymýšľali aktivity, ktoré sa dali realizovať za každého počasia v triede, na terase v areáli MŠ.

4.4. sa deti predškolského veku zúčastnili DOD v ZŠ, kde riešili rôzne úlohy s pani učiteľkou.

5.4. predškoláci navštívili domov dôchodcov, aby spoločnými silami  vyzdobili veľkonočné vajíčka.

12.4. bol veľký deň pre našich predškolákov, pretože sa išli zapísať do školy.

18.-21.4 sme si pripomenuli sviatok našej planéty ,,Deň zeme,, boli to aktívne dni environmentálnej výchovy. Deťom sme poskytli široké možnosti posilňovania ochranárskych postojov k prírode a spoluzodpovednosti za kvalitu životného prostredia.

- sme mali divadelné predstavenie o zemi

- exkurzia do Lídla-ako sa separujú a spracovávajú plásty a plechovky

- exkurzia do firmy Mat-obaly, kde sa deti oboznámili s výrobou plástových a papierových                     obalových materiálov                         

20.4. sa konal deň otvorených dverí v našej MŠ

24.4. – 28.4. sa deti predškolského veku zúčastnili predplaveckého výcviku v Chalmovej.

Deti všetky aktivity zvládali a vždy sa tešili na ďalší deň čo im nové prinesie.

                                                                                                 

 Dzinová Monika

apríl MŠ

            Fotografie

 

                          Marec 2023

Mesiac marec v našej materskej škole sa niesol v znamení rozlúčky so zimou a vítaním jari. Hneď na začiatku mesiaca našu MŠ navštívilo mobilné planetárium, kde deti získali nové poznatky v oblasti vesmíru. V rámci spolupráce so ZOO deti z druhej triedy navštívili ZOO-školu, kde si pútavou formou rozšírili svoje poznatky o exotických zvieratách. Deti z tretej triedy v rámci tohto mesiaca , ktorý je aj mesiacom úcty k starším, vystúpili s kultúrnym programom v CSSaP v Bojniciach, čím potešili našich starkých. Tento tretí mesiac v roku patrí aj knihe.  Pri tejto príležitosti sa naše deti zúčastnili besedy s ujom spisovateľom Mrkvičkom. V každej triede prebehlo aj triedne kolo v prednese prózy a poézie pod názvom Rozprávkový kráľ. Na spestrenie našich dní medzi nás zavítal  kúzelník Ivo, ktorý nás očaril svojimi kúzlami. V poslednom týždni mesiaca marec sme sa definitívne rozlúčili so zimou a privítali sme jar vynesením Moreny za doprovodu nášho spevu. Všetci sa už veľmi tešíme na teplé dni a aktivity, ktoré nás čakajú  v mesiaci apríl.

                                                Bc. Iveta Adámiková

marec mš

             Fotografie

 

                      Február 2023

Máme za sebou ďalší mesiac február v našej materskej škole. Tento mesiac sa niesol v znamení snehu a zimy a deti si konečne užili sneh a pravú zimu. Vyšantili sa na snehu, lopárovali sa na školskom dvore. Využili sme toto zimné počasie a v našej materskej škole sa uskutočnila zimná olympiáda. Deti si precvičili svoje zručnosti v rôznych disciplínach na školskom dvore, ktoré si pre deti  pripravili pani učiteľky – hod loptičkou do kruhu, skok do diaľky, cesta cez prekážky. Deti si medzi sebou v rámci triedy zasúťažili a za splnené úlohy dostali medailu.

Do našej materskej školy zavítal kúzelník aj so Zvedavkou, ktorí si pre deti pripravil rôzne piesne a hádanky o zvieratách, ktoré žijú v lese. Deti si s nimi zatancovali a zaspievali.

Naša škôlka sa dňa 16.2 premenila na rozprávku, kde sa deti poprezliekali za rôzne rozprávkové postavy, zvieratá,  princezné a  užili  si karnevalovú zábavu vo vestibule škôlky. Deti si zatancovali na známe piesne spolu s kamarátmi si užili fašiangové obdobie. Pani kuchárky deťom na obed pripravili fašiangové dobroty - šišky.

Posledný februárový týždeň si niektoré deti užijú jarné prázdniny. Tešíme sa na ďalší mesiac, čo nám prinesie.

február mš

             Fotografie

 

                  Január 2023

Nástup 9.1.2023 po vianočných prázdninách začal optimisticky, pozitívne a s úsmevom. Všetci navzájom sme si popriali šťastný nový rok 2023 – nech sa nám darí v súkromnom aj pracovnom živote. Deti mali radosť zo stretnutia s nami, so svojimi kamarátmi, ktorým porozprávali o vianočných darčekoch a zážitkoch, ktoré prežili so svojimi rodinami.

Na balkónoch a v areáli MŠ máme veľké množstvo vtáčích búdok, do ktorých deti pravidelne sypú krmivo. Dopoludnie 17.1.2023 bolo plné radosti, smiechu, tanca a dobrej nálady, ktorú nám sprostredkovala v hudobno-pohybovom predstavení „Teta Marta“.

Nikoho však nepotešil nedostatok snehu, takže sme klasické sezónne aktivity nahradili iným druhom činnosti. V II. triede si deti zahrali divadielko, navštívili soľnú jaskyňu, knižnicu, zaujal ich aj veselý tanečný maratón.

V predškolských triedach si deti vyskúšali prácu na nových interaktívnych tabuliach. 30.1.2023 nastúpili na päťdňový lyžiarsky výcvik do Jasenskej doliny.

Autor: Jana Némethová, učiteľka ZŠ s MŠ Bojnice

V Bojniciach, 31.1.2023

 

január

           Fotografie

 

                    December 2022

Začiatkom decembra sme už mali našu materskú školu vyzdobenú a pripravenú na Vianoce.   Do škôlky nám zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi - anjelom a čertom. Deti mu zarecitovali básničky a on ich odmenil sladkými dobrotami. Spomenuli sme si aj na našich milých dôchodcov a deti spolu s rodičmi im pripravili vianočné darčeky. Predškoláci sa boli oboznámiť s priestormi základnej školy, kde si pozreli ako vyzerajú triedy a aj telocvičňa. Predškoláci v spolupráci so základnou školou boli v mestskej knižnici na tvorivých dielňach vyrábať vianočné ozdoby na Bojnického Kračúňa. Pred Vianocami sa však naša materská škola zatvorila kvôli vysokej chorobnosti detí.

 

december

                 Fotografie

 

                        November 2022

November je ďalším krásnym jesenným mesiacom v roku, okrem krásneho počasia a farebných listov, ktoré sme si zbierali na prechádzkach v okolí zámku, boli jesenné prázdniny a po Sviatku všetkých svätých 1.11.2022 sme sa opäť vrátili do škôlky a pripravovali sa na veľký sviatok nás škôlkarov, Deň materských škôl, ktorý je celoštátnym sviatkom a je určený na 4.11. V tento deň nás hneď ráno vo vyzdobenom vestibule vítali veselí šaškovia z Cirkusu Frndolíno.  Priniesli nám zábavnú atmosféru. Prišli každú triedu pozvať na ich divadelné predstavenie, ktoré sa uskutočnilo v Motýlikovej triede. Po predstavení čakala deti diskotéka vo vestibule materskej školy, kde si spolu s deťmi , kamarátmi zatancovali na známe detské piesne. Dňa 8.11. sa uskutočnilo zimné fotenie. Do našej materskej školy prišiel pán fotograf a deti odfotil. Vo štvrtok 10.11. si deti spolu s rodičmi priniesli lampióny, stretli sme sa na školskom dvore, kde pani učiteľka deti a rodičov privítala a spoločne sme sa presunuli na námestie. Deti mali obrovskú radosť, vonku pri zámku dostali na ruky svetielkujúce náramky, odfotili sa pri blikajúcej fontáne a rozišli sme sa všetci domov. V pondelok 28.11.2022 k nám zavítalo Divadlo z mlyna s peknou rozprávkou o mlynárovi a kohútikovi. Pomaly sme sa začali chystať na najkrajší mesiac v roku, na december, na príchod Mikuláša a na Vianoce. Pani učiteľky vyzdobili šatne, triedy a vestibul našej materskej školy, učíme sa básničky a pesničky na vianočnú besiedku. Ráno nás v materskej škole vítajú krásne svietiace svetielka na stromčekoch, námestie zdobí obrovský stromček a adventný veniec so sviečkami, viaceré deti sa boli v nedeľu pozrieť na jeho vysvietenie, vo vzduchu cítiť slávnostnú náladu a radosť z prichádzajúcich sviatkov.

november

             Fotografie

                             Október 2022

Krásne slnečné, jesenné  počasie, ktoré nás po celý mesiac sprevádzalo,  bolo lákadlom prežiť čo najviac chvíľ vonku v prírode. Pestro sfarbené listy na stromoch vytvárali nádhernú kulisu našich vychádzok do prírody v okolí našej materskej školy. Turistické vychádzky za poznaním aj oddychom boli kúpeľom v slnkom zaliatej prírode. Deti zo  slniečkovej a kvetinkovej triedy si spravili deň šarkanov. Pestrofarebnými šarkanmi zaplnili blízky park, kde neúnavne pobehovali so svojimi lietajúcimi kamarátmi. Odmenou im bol nielen pohľad na vznášajúcich sa šarkanov, ale aj pochvala a povzbudenie od okoloidúcich návštevníkov parku. Aj v tomto mesiaci sa uskutočnili plánované návštevy mestskej knižnice, tento raz aj po prvý krát s deťmi z najmenšej kvetinkovej triedy. No musia sa ešte mnohému priučiť, tak začíname postupne. Divadielka nám i tento mesiac spestrili program v našej materskej škole. Deti sa dozvedeli a zaspievali si  o povolaniach a pozreli si aj veselé divadielko o vrabčekovi. Deti zo slniečkovej triedy navštevovali soľnú jaskyňu. Pobytom v nej si posilňujú nielen imunitu, ale aj odolnosť  k respiračným či kožným ochoreniam. Tento mesiac je už tradične spájaný s úctou k našim starším spoluobčanom. Deti z lienkovej triedy nezabudli okrem svojich blízkych   ani  na obyvateľov domova dôchodcov. Prišli ich navštíviť s milým vystúpením, kde boli zaspievať v detských krojoch, za čo si vyslúžili potlesk a milý úsmev od všetkých prítomných seniorov. A keď sa už krásne lístie zo stromov stratí, deti z motýlikovej triedy predškolákov hneď prídu na pomoc. Usilovne ho pohrabali na kopy po celo školskom dvore, za čo si zaslúžili nielen pochvalu, ale aj odmenu. Tá ich čakala ako chutné a zdravé  pohostenie, ktoré im pripravili mamičky z plodov jesene. Aj takto zdravo môže chutiť jeseň. Mesiac  október sme ukončili našou tradičnou akciou – svetlonosmi. Deti si s rodičmi vyrezali tekvice, ktoré sme si spolu s rodičmi zasvietili pred vchodom do našej materskej školy. A veru bolo sa na čo pozerať! Fantázie sa medze nekladú a tak to aj bolo.  Vyrezané tekvičky – svetlonosy,  nám dlho svietili na dvore a tak svetielkovali koniec ďalšieho mesiaca.

                                                                                           Bc. Valika Mančíková, učiteľka MŠ

oktober 2022

         Fotografie
   

                          September 2022

Brána našej materskej školy sa opäť otvorila. Z bývalých predškolákov sú už školáci a vo veľkej škole sa hrajú s písmenkami. Nahradili ich nové, najmenšie detičky, ktorých  plač už postupne utíchol a vystriedal ho úsmev. Sú plné očakávania, tešia sa z  nových zážitkov a prekvapení, hračiek a nových kamarátov. Začiatok školského roka nás očaril slnečným počasím, ktoré bolo ideálne na hry a pobyt v areáli našej materskej školy. Domčeky, pieskoviská, preliezky, hojdačky a ihriská deťom vyčarili úsmev na tvári. Koniec septembra bol upršaný, ale napriek tomu v našej materskej škole prevládala dobrá nálada. Pred dažďom sme sa mohli  ukryť v našom altánku, v ktorom sme sa rozprávali o prírode, o všetkom čo deti zaujímalo. K dobrej nálade nám prispela aj Teta Marta so svojim  hudobno – divadelným  programom. Na konci mesiaca sme si pripomenuli Svetový deň mlieka na školách. S deťmi sme sa rozprávali o dôležitosti mlieka a mliečnych výrobkov pre naše zdravie. Zabavili sa rôznymi aktivitami, kde hlavnú rolu hralo práve mliečko.  Pred nami je ešte celý školský rok a my veríme, že nás čaká ešte veľa krásnych zážitkov.

     

Lívia Pračková  učiteľka materskej školy

september22

               Fotografie

                        Jún 2022

Posledný mesiac školského roka sa v našej materskej škole začal  naozaj veselo a zábavne. Hneď v prvý deň tohto  mesiaca, ktorý je sviatkom všetkých detí, sme uskutočnili dopoludnie plné aktivít a zábavy. Deti si na rôznych stanovištiach školského dvora dokazovali svoju šikovnosť a obratnosť. V očkách detí sa odzrkadľovala túžba po víťazstve, či snaha o najlepší výkon. Ich snaženie a úspešnosť bola ocenená aj malou odmenou, ale bolo na nich vidieť, že najväčšou odmenou pre deti bol príjemne strávený čas pri ponúknutých zábavkách . Deti sa zúčastnili aj viacerých divadelných predstavení, či hudobných pásiem, na ktoré sa vždy tešia. Spolu s divadelníkmi neraz participujú na spoločnom predstavení. Ide vždy o milé stretnutia, lebo deti sa veľmi radi  zapoja a sú komunikatívne. Mesiac jún bol mimoriadne pestrý aj na zážitky mimo našej materskej školy. Deti zažívali pekné chvíle v zábavnom parku v Gumi Lande, kde si prišli zaskákať na rôznych nafukovacích atrakciách, či pri prezeraní krásnych pieskových sôch, pri ktorých obdivovali nielen nápadité stavby, ale aj tvárnosť piesku z ktorých boli vytvorené. Ďalším zážitkom, ktorý sa deťom páčil bolo hľadanie strateného pokladu ukrytého v piesku. Neúnavne sa ho snažili nájsť a vykopať. Prípravu už mali za sebou v podobe hier na školskom pieskovisku. Veselosť a šantenie pokračovalo na vedľajšom kolotoči a priľahlom detskom ihrisku. Nielen zábavu, ale aj niečo nové sa dozvedeli pri návšteve našej Prepoštskej jaskyne. Prezreli a vypočuli si informácie o vekoch dávno minulých a popri tom sa aj zabavili pri napodobňovaní spôsobu života pravekých ľudí. Nemenej zábavy si užili pri prechádzaní sa v zrkadlovom bludisku. Siluety ich postáv im vyčarovali veľké úsmevy a pri ich zhliadnutí ešte viac pustili uzdu ich bujnej fantázii. Nemenej zaujímavým podujatím bola návšteva rozprávkového zámku. Tu si pripomenuli tri krásne rozprávky. Očká detí sa vždy pri rozprávkach rozžiaria a tváričky žiaria šťastím a radosťou. Tak tomu bolo aj tento rok, veď rozprávky patria najmä deťom. Návšteva ZOO Bojnice je u detí mimoriadne obľúbená. Deti pozorovali a sledovali zvieratá s veľkým záujmom. Tešili sa najmä na slony, ktoré pozorovali vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Samozrejme opice, šelmy a mnohé iné zvieratá sa tiež tešili ich nemalému záujmu. Podnikli sme aj výlety hromadnými dopravnými prostriedkami. Boli sme na návšteve v HaZZ v Prievidzi a MiniZoo v Žiari nad Hronom. Okrem zážitkov z nich vyskúšali si aj cestovanie v hromadných dopravných prostriedkoch, čo v dnešnej dobe automobilov už nie je veru až také bežné. Popri zážitkoch sme nezabudli ani na pohyb. Letné počasie nám tento mesiac naozaj ukázalo svoju pravú tvár a tak sme podnikali  turistické vychádzky do našej krásnej okolitej prírody. Rodičia  deťom do ruksačikov zbalili malé občerstvenie a turistika sa mohla začať. Okolie nás k tomu nabádalo....veď leto je ako stvorené na výlety! Staršie deti absolvovali in line kurz na kolieskových korčuliach, kde sa im venovali  tréneri, ktorí im poskytli všetky podrobnosti k tomuto zábavnému športu. Otvorila sa im ďalšia možnosť pohybového vyžitia. Určite sa mnohé z detí k tomu vrátia. No a ku koncu školského roka neodmysliteľne patria aj besiedky predškolákov. Nebolo to inak ani tento rok. Naši predškoláci sa rozlúčili s materskou školou rozlúčkovou slávnosťou plnou básní a piesní k ukončeniu dochádzky do MŠ. Spolu s rodičmi  uzatvorili prvú etapu vzdelávania sa a po prázdninách môžu zasadnúť do naozajstnej veľkej školy. Všetci sa už veľmi tešia, čo bolo vidieť aj počuť na ich odhodlanom vystupovaní. Tak veľa šťastia, ale nielen im, ale aj všetkým ostatým krásne a príjemné  leto. Leto plné zážitkov a nezabudnuteľných chvíľ. Vidíme sa opäť po prázdninách.  

 

                                                                                 Bc. Valika Mančíková, učiteľka MŠ

jun

              Fotografie

                     Máj 2022

Mesiac máj patrí k najkrajším mesiacom roka. Príroda je už prebudená, stromy sú rozkvitnuté, všetko sa zelenie sviežou farbou, spievajú vtáci, roľníci a záhradkári majú plné ruky práce. Slniečko nám dodáva energiu a dobrú náladu, ľudia sú k sebe milší. Nie nadarmo sa hovorí, že mesiac máj je mesiacom lásky. Mládenci stavajú dievčencom na znak lásky máje. Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. Aj naši najmenší chceli potešiť tie svoje mamičky a preto pre ne zhotovili jednoduché darčeky a zaspievali a zarecitovali im básne a piesne, ktoré sme sa naučili. Deti z motýlikovej triedy pri tejto príležitosti vystúpili s krátkym programom na námestí v Bojniciach. Aj tento mesiac sme pre naše deti pripravili zaujímavé akcie. Hneď na začiatku mesiaca deti z lienkovej a slniečkovej triedy navštívili planetárium v Žiari nad Hronom, kde sa primeranou formou oboznámili s vesmírom. Deti z lienkovej a motýlikovej triedy absolvovali týždenný plavecký kurz,  naučili  základom plávania. Počasie nám prialo a tak sme usporadúvali krátke turistické vychádzky na ihrisko pod farou, do Gumilandu, prezreli sme si pieskové sochy, vodný svet v kúpeľoch. Pri príležitosti týždňa detských radostí sme navštívili rybníky na Remate a deti si zajazdili na koníkoch v jazdeckom klube NAVAHO pri Handlovej. Predškoláci navštívili ordináciu u zverolekára, kde sa oboznámili s lekárskou starostlivosťou o zvieratá.

Akcie pre deti budú pokračovať aj mesiaci jún a deti sa na ne už veľmi tešia.

máj                   Fotografie 

 

                          Apríl 2022

Je za nami ďalší mesiac apríl, ktorý sa niesol v znamení osláv a vítania jari. Vyzdobovali sme si nielen  domácnosti, ale aj priestory materskej školy veľkonočnými vajíčkami, nástenkami so zvieratkami a kytičkami kvetov vo vázičkách.

Väčšie deti spolu s pani učiteľkami vyniesli Morenu, ako symbol končiacej sa zimy. Zaspievali si piesne a básne k tejto téme, rozlúčili sa s ňou a hodili ju do vody.

Pri príležitosti Dňa zeme sme si uctili našu matku Zem aktivitami na jednotlivých triedach, vyfarbovali pracovné listy, učili sa správne triediť odpad.

Všetky triedy sa zapojili do zberu odpadu v areáli materskej školy ale aj v okolí zámku a parku. Deti zo Slniečkovej triedy si spolu s rodičmi doma vyrobili eko masky a s tými v rámci vychádzky išli ako sprievod po našom meste a takto odprezentovali svoj záujem k tejto dôležitej činnosti a potrebe starať sa o životné prostredie.

V témach mesiaca apríl boli zahrnuté domáce a lesné zvieratá, ich mláďatá, život v lese, na farme a starostlivosť o ne, ale aj o životné prostredie v ktorom žijú, vytvorili si v šatniach krásne nástenky. Deti zo Žabkovej triedy sa boli pozrieť na Kozej farme, kde sa narodili malinké kozliatka, dozvedeli sa, aké je kozie mliečko zdravé a to hlavne pre deti alergické na laktózu v kravskom mlieku a aj o tom, čím sa kozy živia a prečo ich na farmách chováme. Mali z toho veľkú radosť, mohli si kozliatka aj pritúliť a pohladkať.

Tešíme sa na ďalší mesiac máj, ktorý bude v znamení lásky k našim mamičkám a babičkám.

 

 

apríl

            Fotografie

 

 

                      Marec 2022

Mesiac marec začal veľmi optimisticky, pozitívne a s úsmevom. Potešili nás hrejivé prvé jarné lúče slnka a deti jarné prázdniny, ktoré boli v čase od 7.3.2022 – 11.3.2022. Rodiny sa znovu mohli venovať spoločným oddychovým, športovým a kultúrnym aktivitám.

                Celý mesiac sa niesol ako každoročne v znamení „Marec, mesiac knihy“, k čomu neodmysliteľne patrí návšteva knižnice. Deti sa zamýšľajú nad vznikom knihy, naučia sa s ňou pracovať a hlavne sa nachádzajú v krajine rozprávok.

                Prebehli i triedne kolá v prednese poézie a krátkej prózy, ktorú sa deti naučili doma za pomoci svojich rodičov. Poďakovali sme sa im za čas strávený s knihou a ich deťmi. Víťaz bol korunovaný za „kráľa rozprávok“.

                V slniečkovej triede prebehla i spevácka súťaž „Slávik“, na ktorú si deti tiež v spolupráci so svojimi rodičmi pripravili jednu ľudovú pieseň, ktorú odprezentovali 29.3.2022 na triednom kole pred svojimi kamarátmi. Deťom ako odmena postačil úsmev a potlesk.

                Pretože k jari neodmysliteľne patrí pohyb, branné vychádzky, turistika, aj my s našimi deťmi sme vybehli do blízkeho okolia s batôžkami na chrbte. Deti z druhej triedy sa potešili i návšteve ZOO školy.

                S deťmi si radi pripomíname ľudové zvyky a tradície. Jednou z nich je aj snaha ľudí rozlúčiť sa so zimou a chladným počasím a privítať prvé teplé lúče slnka. Dňa 31.3.2022 si deti z troch najstarších tried pripomenuli jeden z tradičných zvykov – vynášanie Moreny k rieke Nitra.

    Mesiac marec bol konečne v znamení akcií, zážitkov a pozitivity.

                 Autor: Jana Némethová, učiteľka ZŠ s MŠ Bojnice

 

mesiac knihy

   Fotografie

 

                         Február 2022

Začiatkom februára sa vonku ešte stále držal sneh, ktorý sme si poriadne užili a tešili sa z neho. Stavali sme snehuliakov, sánkovali sa, bobovali a absolvovali sme aj niekoľko prechádzok po zasnežených Bojniciach. Našich predškolákov navštívili odborníci z firmy Dental Alarm, ktorí im vysvetlili a naučili ich ako sa treba starať o svoje zuby a ako ich správne čistiť. Deti si nielen vypočuli veľa zaujímavých a dôležitých informácií o zúbkoch, ale hlavne si nové informácie hneď aj vyskúšali v praxi. Naši najmenší škôlkari sa zoznamovali s rastlinkami a učili sa sadiť semienka do zeme. Teraz už len musíme počkať, kedy z nich niečo vyrastie. Celý mesiac sme sa však najviac tešili a pripravovali na maškarný ples, ktorého sa deti dočkali koncom februára. Deti si priniesli masky a nevedeli sa dočkať kedy už karneval začne. Vo vyzdobených triedach ich čakali pani učiteľky v rôznych maskách. Počas karnevalu deti prezentovali svoje masky, tancovali, súťažili a na záver boli odmenené diplomom. Karneval sa samozrejme neobišiel ani bez poriadnej hostiny. Takto slávnostne a s radosťou sme sa rozlúčili s februárom a tešíme sa na ďalší mesiac.

fotografie                Fotografie

 

 

                           Január 2022

Tento rok sa Január nedal zahambiť . Celá krajina  sa skryla pod bielou perinou. Vo vzduchu sa vznášal nielen mrazivý vietor, ale vymrznuté slnko svietilo  na biely prášok, ktorý sa vtedy čarovne zaligoce. Nehybné a spiace stromy niesli na rukách ťažkú perinu, spod ktorej vyčnievajú šišky. Listnaté stromy už v jeseni zahodili svoje šaty. V tomto pre nás krásnom zimnom období sme ani tento rok nezabudli na vtáčiky, ktoré žijú v zime  okolo nás. Budovali sme malé vtáčie búdky, ktoré sme umiestnili na stromy v areály MŠ a  pravidelne ich dopĺňame potravou ...... postavení snehuliaci strážili semienka pred vetrom.

Zo snehu sme sa všetci veľmi tešili a v MŠ sme si zorganizovali „zimnú olympiádu“, ktorá sa niesla v duchu Fair play. Staršie deti sa zúčastnili Lyžiarskeho výcviku v Jasenskej doline.

Deti boli nadšené z atmosféry, ktorú sme už dva roky nezažili a preto sme si ju vychutnávali plnými dúškami. Január pomaly končí a príroda stále oddychuje  .....              

 

 

lyžovanie

     Fotografie

 

Október v MŠ                                                               Fotografie

Pred nami je ďalší mesiac v našej materskej škole. Máme tu najfarebnejšie ročné obdobie -jeseň. Využili sme  krásne slnečné počasie  na prechádzky do okolia zámku, parku. Predškoláci boli na prechádzke do kúpeľov pozrieť krásy prírody a na zbierali aj gaštany, ktoré využili na jesenné tvorenie. Aj menšie deti spolu s pani učiteľkami  alebo rodičmi vytvorili rôzne výtvory z prírodnín –listy, gaštany, tekvice.  Týmito výrobkami sme si vyzdobili vstup do našej materskej školy. Tešíme sa na ďalšie slnečné dni, ktoré deti využijú na prechádzky do okolia ale aj na hry na školskom dvore. Deti zo slniečkovej triedy navštívili knižnicu. Pani knihovníčka ich oboznámila s knihami, ako sa správa v knižnici, kde sú uložené. V mesiaci október si pripomíname aj sviatok všetkých svätých. Deti spolu s rodičmi vyrezali svetlonosov, ktorých priniesli do svojich šatní. Chvíľku sme nechali tekvičky v šatni a teraz nám okrašľujú priestor na schodoch pri vstupe do materskej školy.  Pani učiteľky v predškolských triedach sa spolu s deťmi prezliekli za rôzne masky a užili si deň. Deti v ostatných triedach tancovali pri tekvičkách, popozerali tekvice iných detí. Využívali sme krásne slnečné počasie a čerpali sme  energiu do ďalších mesiacov, ktoré sú pred nami.

                                                                             

September 2021                                                                            Fotografie

Po prázdninách sa opäť otvorila brána našej materskej školy, aby privítala deti, ktoré už boli plné očakávania. Aj nové najmladšie detičky si pomaly zvykajú na odlúčenie od rodičov, tešia sa na hračky a nových kamarátov.  Stanovili sme si pravidlá, ktoré musíme vzhľadom k zhoršujúcej sa pandemickej situácii dodržiavať. Deti sa postupne spoznávajú, vytvárajú sa nové priateľstvá. Začiatok školského roka nás očaril slnečným počasím, ktoré bolo ideálne na pobyt v  prírode. Zdatnosť  detí overili turistické vychádzky do okolia našej materskej školy. V mesiaci september nás svojím hudobným programom potešilo aj divadlo Theátrum z Rožňavy. S divadelníkom ujom Doremi si deti zatancovali a zaspievali na školskom dvore. Radostné prežívanie pobytu vonku deťom umožňovali  preliezačky,  pieskoviská, domčeky a ihriská. Kolobežkovali sa, hrali futbal, kreslili kriedami. Pred dažďom sme sa mohli ukryť v našom altánku, v ktorom sme sa rozprávali o prírode, o všetkom čo deti zaujímalo. Pozorovali sme veveričku, stromy, kvety a rastlinky, čím sa u detí prebúdzala láska k prírode. Detský smiech bol dôkazom toho, že sa im v materskej škole páči. Na konci mesiaca sme si pripomenuli Svetový deň mlieka na školách. S deťmi sme sa rozprávali o dôležitosti mlieka a mliečnych výrobkov pre naše zdravie. Zabavili sa rôznymi aktivitami a činnosťami, kde hlavnú úlohu hralo práve mliečko či výrobky z neho. Touto akciou sme zároveň uzavreli náš prvý školský mesiac.

 

Jún 2021

Mesiac jún nás očaril krásnym slnečným počasím, ktoré bolo ideálne na výlety a  pobyt v  prírode. V našej MŠ bol  jún časom detských radostí..Oslava MDD sa uskutočnila v areáli MŠ, deti súťažili v rôznych športových disciplínach. Na poznávanie našich krásnych Bojníc sme využili výlety. Navštívili sme ZOO, Prepoštskú jaskyňu, Pieskové sochy, Gumi land. Bencovje grunt a Dom ilúzii .Na Bojnickom dvore deti potešil kolotoč a  jazdenie na poníkoch. .Sokoliarí Aquila deťom predviedli poslušnosť dravcov. Turistické vychádzky na Vendelín, golfové ihrisko a do kúpeľov overili zdatnosť detí V mesiaci jún nás svojím hudobným programom potešil aj Ujo Doremifák, s ktorým sa deti stretli na školskom dvore.. Radostné prežívanie pobytu vonku deťom umožňovali  preliezačky,  pieskoviská, domčeky a ihriská. Kolobežkovali sa, hrali futbal, kreslili kriedami, skákali na trampolíne.  Pred dažďom sme sa mohli ukryť  v našom altánku, v ktorom  sme sa rozprávali o prírode, o všetkom čo deti zaujímalo. Pozorovali sme stromy, kvety a rastlinky, čím sme u detí prebúdzali lásku k prírode. Počas výletov sa u detí rozvíjali priateľské vzťahy, dôkazom čoho bol detský smiech, ktorý je pre nás najkrajším darom, preto sme sa snažili, aby očká našich detí žiarili šťastím. V júni sa už naši predškoláci  rozlúčili  s materskou školou, veď po prázdninách ich už čakajú školácke  povinnosti, stanú sa z nich veľký školáci. Materskú školu a spoločné chvíle so svojimi kamarátmi  im bude pripomínať škôlkárske  tablo. Prajeme im veľa úspechov v škole a veríme, že na materskú školu budú spomínať s láskou. Pred nami je leto, všetkým deťom prajeme veľa krásnych zážitkov. 

Fotografie

Máj 2021

Je máj – lásky čas

Kým nám v hrudi bije srdce a v žilách prúdi horúca krv, kým cítime túžbu po ľudskej blízkosti a dotyku, kým sa deň strieda s nocou, kým oceánmi plávajú ryby a kým vietor čerí koruny stromov, dovtedy láska neskončí. Opäť svieti slnko. Áno. Svet bude zase taký, po akom ľudia od vekov túžia.

Pretože Láska nikdy neskončí. To ona nás zachráni. Tieto krásne slová a hlbokú myšlienku o láske v nás som si požičala od p. riaditeľky Gymnázia V.B.Nedožerského v Prievidzi, PaedDr. Eleonóry Porubcovej. Áno všetci túžime po láske aj naši obyvatelia DSS. Nezabudli sme na nich v mesiaci lásky. Pripravili sme pre nich darčeky, fotky  a iné drobnosti pripomínajúce náš bežný život , na ktorý tak čakáme. Nezabudli sme ani na naše mamičky pre,  ktoré sme s láskou vyrábali darček ku Dňu matiek, avšak bez spoločného posedenia odovzdali. Nie len láska k našim najbližším , ale aj láska k vlasti -  Slovensku k prírodeje dôležitá .Vedieť , poznať a chrániť    sme  prebúdzali u detí rozprávaním sa tvorením  na tému Naša Vlasť a enviromentálnou prednáškou. Láska má veľa podôb dôležitá je aj láska k športu. I keď máme v tomto čase šport z dôvodu pandemických opatrení  obmedzení  zorganizovali sme si samostatne po triedach Olympiádu zdravia.  Ešte je veľa podôb lásky a preto vieme......Áno láska nikdy nekončí....

Fotografie

 

Apríl 2021

Príroda v apríli sa zelená, rozvoniava a hýri farbami a zvukmi. S veľkou radosťou sme sa mohli zvítať so všetkými deťmi. V prvých dňoch v MŠ sme si pripomenuli ľudovú tradíciu vynášania Moreny a Veľkonočných sviatkov. Apríl je mesiac lesov. Lesy sú pľúcami zeme. Deťom sme rôznymi hravými aktivitami na školskom dvore a v triedach vštepovali, že zem je živá a neživá príroda. Je liečiteľkou, zdrojom poznania. Spoločne sa snažíme preciťovať krásy a rozmanitosti prírody a tým sme si aj pripomenuli 22.4. svetový Deň Zeme. Pani učiteľky vštepujú do hlávok detí a ich srdiečok potrebu ochrany prírody. Pozitívny vzťah si deti utvárali aj ku zvieratám a ich mláďatám. Naučili sa o nich rôzne hry, riekanky a básničky. Spoločne s deťmi sa tešíme na najkrajší mesiac v roku máj, kedy si druhú májovú nedeľu pripomenieme sviatok – Deň matiek.

Fotografie

 

Marec 2021

Nastal čas, keď sa príroda prebúdza . Kde – tu sa objavujú prvé hlávky zvedavých snežienok. Počas cesty do škôlky sme vždy  pozorovali krásnu prebúdzajúcu sa prírodu. Avšak tento rok  sme v tomto mesiaci mali prvé dva týždne materskú školu zatvorenú z dôvodu pandemickej karantény. Pani učiteľky  však nezaháľali. Posielali k daným témam pracovné úlohy, ktoré deti plnili so svojimi rodičmi alebo súrodencami.  Po tomto náročnom období sa brány materskej školy otvorili pre  deti rodičov z nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Teda iba tie deti, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu pracovať z domu. A keďže sa nám vonku začala ukazovať pomaly JAR tak sa v našom areály materskej školy vyvesili vtáčie búdky pre vtáčiky, ktoré deti počas toho náročného obdobia vyrobili so svojimi rodičmi. Aj tým sme deťom ukázali, aké je dôležité sa starať o zvieratká nie len v zime, keď im dávame do kŕmidiel jedlo, ale aj na jar keď sa začínajú hniezdiť. Mesiac marec tradične spájame teda nielen s príchodom jari ale aj s pojmom Marec – mesiac knihy .  V triedach sme si pripomenuli aké dôležité sú knihy a čo všetko sa v nich môžeme dozvedieť. Detičky si vyrábali svoje vlastné knižky. V akcii Rozprávkový kráľ, ktorý sme si zorganizovali na triedach sa deti prezentovali basničkami, ktoré sa naučili doma so svojimi rodičmi. Marec sa končí prípravami na Veľkú noc – výrobou kraslíc, pletením korbáčov. Pevne veríme, že sa v materskej škole stretneme už čoskoro všetci stretneme.

Fotografie

 

Február 2021

Keďže ani v mesiaci február nás neopustila „Korona“ Materská škola fungovala naďalej pre rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorým charakter práce nedovoľuje vykonávať prácu z domu. Otvorené boli dve triedy. Pracovali sme podľa týždenných plánov, hlavne sme sa zameriavali na nové techniky a materiály, čo sa týka výtvarnej a pracovnej výchovy. Z netradičných materiálov deti zhotovili snehuliakov, k sviatku „Valentín“ maľovali pre mamičky srdiečka. Téma o vesmíre deti tiež veľmi zaujala .Najväčšiu radosť však mali deti zo zasneženého školského dvora, na ktorom stavali snehuliakov, iglu a bobovali sa. Počasie nás však veľmi prekvapilo. Sneh sa roztopil a boby sme vymenili za kriedy a odrážadlá. Keďže nám situácia nedovoľovala stretávať sa i tak  bola Materská škola plná smiechu, radosti, tanca a krásnych masiek počas karnevalu, ktorý sme si spoločne s deťmi zorganizovali.           

Fotografie

Január 2021

Január nezačal veľmi pozitívne. Dúfali sme, že sa všetci po Vianociach stretneme v MŠ od 11.1. 2021, ale bohužiaľ sa brány otvorili len pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce nedovoľuje prácu z domu.  Otvorená bola jedna stabilná trieda. Deti si na seba zvykli, veľkí aj tí maličkí, pekne sa spolu hrali. Na našu veľkú radosť napadol sneh, vďaka čomu si deti mohli užiť lopárovanie, guľovanie a šmýkanie v areály  našej MŠ. Všetci veríme a dúfame, že sa čoskoro nepriaznivá pandemická situácia zlepší a opäť sa v zdraví stretneme.

Fotografie

December 2020

December stále snehu nikde ale Svätý Mikuláš však nesklamal a prišiel k nám do MŠ aj so svojími pomocníkmi čertíkmi a samozrejme anjelikom. Porozdával detičkám sladkosti  a oni  mu zato zarecitovali básničky a zaspievali pesničky. December sa chýli ku koncu a prišli i k nám do MŠ  krásne vianočné sviatky spojené s výrobou vianočných ozdôb. Za naše úsilie nás aj Ježiško obdaroval darčekmi.   Rozlúčili sme sa so starým rokom, ktorý nám tento rok ukázal pravé hodnoty v živote .  Hodnoty ako sú láska, zdravie, šťastie.

Fotografie

November 2020

Je za nami ďalší jesenný mesiac november. Príroda sa odela do rôznych pestrofarebných farieb a ponúka nám  krásny pohľad na farebné listy, rôzne plody, padajú gaštany. Deti spolu s p. učiteľkami urobili jesennú výstavku z prác, ktoré urobili v materskej škole alebo doma spolu s rodičmi alebo staršími súrodencami. Využili gaštany, šípky, listy, plodiny zo záhrady hlavne tekvice.
Deti si užívali pekné jesenné dni na vychádzky do okolia zámku, alebo na školskom dvore.
Keďže máme coronu a nemohol sa uskutočniť lampiónový sprievod večernými Bojnicami, tak pani učiteľky spolu s deťmi so slniečkovej triedy urobili sprievod v rámci svojej triedy.
Takto sme si užívali ďalší mesiac. Deti sa veľmi tešia na najkrajšie sviatky v roku -Vianoce, ale ešte pred nimi zavíta do našej materskej školy Mikuláš.

Fotografie

Október 2020
Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich plodov, ale aj zmien počasia, je aj predzvesťou zimy. S príchodom jesene sa mení celá príroda. V októbri bývajú ešte krásne slnečné dni s čistou modrou oblohou, ktoré sme využili aj my škôlkari na načerpanie pozitívnej energie z prírody. Prostredníctvom jesenných pohybových hier na školskom dvore. Na deti čakalo športové náčinie a rôzne športové aktivity. – hod šípkami do určeného cieľa, skákanie cez švihadlo, preteky na kolobežkách a Ďalšie množstvo pohybových aktivít. Zdrojom tvorivej činnosti bol nazbieraný prírodný materiál, ktorých tvary a farba sú nielen pôvabné ale aj zaujímavé pre rôzne výtvarné techniky. Pri práci  s prírodninami sme deti viedli k fantázii tvorivosti a vzájomnej spolupráci. Pri vychádzkach si rozšírili  a uplatňovali poznatky o jesennej prírode, jej zmenám. Kúzelné októbrové počasie sme ukončili vyrezávaním a rozsvietením svetlonosov v našej Materskej škole. 

Fotografie
 

September 2020
Po prázdninách sme sa znova zišli, len predškolákov, ktorí sa už hrajú s písmenkami vo veľkej škole, nahradili nové, najmenšie deti. Postupne už plač utíchol a vystriedal ho úsmev s očakávaním nového v nastávajúcom dni. Tak ako všetkých, aj nás sa dotýka situácia, ktorá je u nás i vo svete, pandémia COVID-19. Opatrenia vyplývajúce z tejto doby sme si osvojili pomerne rýchlo a pri dodržiavaní všetkých protiepidemiologických opatrení sa deti zaradili medzi svojich kamarátov. Stanovili sme si pravidlá, ktoré musíme všetci dodržiavať – umývanie a dezinfikovanie rúk, nosenie  rúšok na tvár a  aj vrúcnejšie objatia musia chvíľu počkať, kým nám to situácia dovolí. Začali sme sa spolu spoznávať  a tráviť  krásne spoločné septembrové chvíle najmä vonku, lebo počasie nás k tomu priamo nabádalo. Deti trávili väčšinu času na školskom dvore, kde  pieskoviská a  preliezky znovu ožili detským smiechom a radosťou. Na improvizovanom dopravnom ihrisku na asfaltovej ploche školského dvora si vyskúšali v praxi niektoré dopravné situácie ako chodci, ale aj ako účastníci cestnej premávky na kolobežkách a odrážadlách. Aj chodník do MŠ  sa jedného dňa zmenil. Zrazu bolo na ňom veľa ľudí, aj keď len kreslených kriedami, ale o to vzácnejších. Deti si naň nakreslili svojich obľúbených kamarátov a dokonca aj pani učiteľky. Škoda len že nám ich jesenný dáždik ešte v to poobedie pozotieral. Na konci mesiaca sme si pripomenuli aj Svetový deň mlieka na školách. Deti si už aj z vlastných vedomostí dokázali porozprávať o tejto výživnej zložke našej potravy. Nevynechali  jeho význam pre ich správny rast a vývin. Spoločne sa zabavili rôznymi aktivitami a  činnosťami, kde hlavnú úlohu hralo práve mliečko či výrobky z neho vyrobené. Touto akciou sme uzavreli náš prvý školský mesiac a nám zostáva len dúfať, že situácia nám dovolí spoločne prežiť  ešte mnoho   zábavných a veselých dní.
 

Fotografie