Aktivity MŠ

Jún 2021

Mesiac jún nás očaril krásnym slnečným počasím, ktoré bolo ideálne na výlety a  pobyt v  prírode. V našej MŠ bol  jún časom detských radostí..Oslava MDD sa uskutočnila v areáli MŠ, deti súťažili v rôznych športových disciplínach. Na poznávanie našich krásnych Bojníc sme využili výlety. Navštívili sme ZOO, Prepoštskú jaskyňu, Pieskové sochy, Gumi land. Bencovje grunt a Dom ilúzii .Na Bojnickom dvore deti potešil kolotoč a  jazdenie na poníkoch. .Sokoliarí Aquila deťom predviedli poslušnosť dravcov. Turistické vychádzky na Vendelín, golfové ihrisko a do kúpeľov overili zdatnosť detí V mesiaci jún nás svojím hudobným programom potešil aj Ujo Doremifák, s ktorým sa deti stretli na školskom dvore.. Radostné prežívanie pobytu vonku deťom umožňovali  preliezačky,  pieskoviská, domčeky a ihriská. Kolobežkovali sa, hrali futbal, kreslili kriedami, skákali na trampolíne.  Pred dažďom sme sa mohli ukryť  v našom altánku, v ktorom  sme sa rozprávali o prírode, o všetkom čo deti zaujímalo. Pozorovali sme stromy, kvety a rastlinky, čím sme u detí prebúdzali lásku k prírode. Počas výletov sa u detí rozvíjali priateľské vzťahy, dôkazom čoho bol detský smiech, ktorý je pre nás najkrajším darom, preto sme sa snažili, aby očká našich detí žiarili šťastím. V júni sa už naši predškoláci  rozlúčili  s materskou školou, veď po prázdninách ich už čakajú školácke  povinnosti, stanú sa z nich veľký školáci. Materskú školu a spoločné chvíle so svojimi kamarátmi  im bude pripomínať škôlkárske  tablo. Prajeme im veľa úspechov v škole a veríme, že na materskú školu budú spomínať s láskou. Pred nami je leto, všetkým deťom prajeme veľa krásnych zážitkov. 

Fotografie

Máj 2021

Je máj – lásky čas

Kým nám v hrudi bije srdce a v žilách prúdi horúca krv, kým cítime túžbu po ľudskej blízkosti a dotyku, kým sa deň strieda s nocou, kým oceánmi plávajú ryby a kým vietor čerí koruny stromov, dovtedy láska neskončí. Opäť svieti slnko. Áno. Svet bude zase taký, po akom ľudia od vekov túžia.

Pretože Láska nikdy neskončí. To ona nás zachráni. Tieto krásne slová a hlbokú myšlienku o láske v nás som si požičala od p. riaditeľky Gymnázia V.B.Nedožerského v Prievidzi, PaedDr. Eleonóry Porubcovej. Áno všetci túžime po láske aj naši obyvatelia DSS. Nezabudli sme na nich v mesiaci lásky. Pripravili sme pre nich darčeky, fotky  a iné drobnosti pripomínajúce náš bežný život , na ktorý tak čakáme. Nezabudli sme ani na naše mamičky pre,  ktoré sme s láskou vyrábali darček ku Dňu matiek, avšak bez spoločného posedenia odovzdali. Nie len láska k našim najbližším , ale aj láska k vlasti -  Slovensku k prírodeje dôležitá .Vedieť , poznať a chrániť    sme  prebúdzali u detí rozprávaním sa tvorením  na tému Naša Vlasť a enviromentálnou prednáškou. Láska má veľa podôb dôležitá je aj láska k športu. I keď máme v tomto čase šport z dôvodu pandemických opatrení  obmedzení  zorganizovali sme si samostatne po triedach Olympiádu zdravia.  Ešte je veľa podôb lásky a preto vieme......Áno láska nikdy nekončí....

Fotografie

 

Apríl 2021

Príroda v apríli sa zelená, rozvoniava a hýri farbami a zvukmi. S veľkou radosťou sme sa mohli zvítať so všetkými deťmi. V prvých dňoch v MŠ sme si pripomenuli ľudovú tradíciu vynášania Moreny a Veľkonočných sviatkov. Apríl je mesiac lesov. Lesy sú pľúcami zeme. Deťom sme rôznymi hravými aktivitami na školskom dvore a v triedach vštepovali, že zem je živá a neživá príroda. Je liečiteľkou, zdrojom poznania. Spoločne sa snažíme preciťovať krásy a rozmanitosti prírody a tým sme si aj pripomenuli 22.4. svetový Deň Zeme. Pani učiteľky vštepujú do hlávok detí a ich srdiečok potrebu ochrany prírody. Pozitívny vzťah si deti utvárali aj ku zvieratám a ich mláďatám. Naučili sa o nich rôzne hry, riekanky a básničky. Spoločne s deťmi sa tešíme na najkrajší mesiac v roku máj, kedy si druhú májovú nedeľu pripomenieme sviatok – Deň matiek.

Fotografie

 

Marec 2021

Nastal čas, keď sa príroda prebúdza . Kde – tu sa objavujú prvé hlávky zvedavých snežienok. Počas cesty do škôlky sme vždy  pozorovali krásnu prebúdzajúcu sa prírodu. Avšak tento rok  sme v tomto mesiaci mali prvé dva týždne materskú školu zatvorenú z dôvodu pandemickej karantény. Pani učiteľky  však nezaháľali. Posielali k daným témam pracovné úlohy, ktoré deti plnili so svojimi rodičmi alebo súrodencami.  Po tomto náročnom období sa brány materskej školy otvorili pre  deti rodičov z nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Teda iba tie deti, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu pracovať z domu. A keďže sa nám vonku začala ukazovať pomaly JAR tak sa v našom areály materskej školy vyvesili vtáčie búdky pre vtáčiky, ktoré deti počas toho náročného obdobia vyrobili so svojimi rodičmi. Aj tým sme deťom ukázali, aké je dôležité sa starať o zvieratká nie len v zime, keď im dávame do kŕmidiel jedlo, ale aj na jar keď sa začínajú hniezdiť. Mesiac marec tradične spájame teda nielen s príchodom jari ale aj s pojmom Marec – mesiac knihy .  V triedach sme si pripomenuli aké dôležité sú knihy a čo všetko sa v nich môžeme dozvedieť. Detičky si vyrábali svoje vlastné knižky. V akcii Rozprávkový kráľ, ktorý sme si zorganizovali na triedach sa deti prezentovali basničkami, ktoré sa naučili doma so svojimi rodičmi. Marec sa končí prípravami na Veľkú noc – výrobou kraslíc, pletením korbáčov. Pevne veríme, že sa v materskej škole stretneme už čoskoro všetci stretneme.

Fotografie

 

Február 2021

Keďže ani v mesiaci február nás neopustila „Korona“ Materská škola fungovala naďalej pre rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorým charakter práce nedovoľuje vykonávať prácu z domu. Otvorené boli dve triedy. Pracovali sme podľa týždenných plánov, hlavne sme sa zameriavali na nové techniky a materiály, čo sa týka výtvarnej a pracovnej výchovy. Z netradičných materiálov deti zhotovili snehuliakov, k sviatku „Valentín“ maľovali pre mamičky srdiečka. Téma o vesmíre deti tiež veľmi zaujala .Najväčšiu radosť však mali deti zo zasneženého školského dvora, na ktorom stavali snehuliakov, iglu a bobovali sa. Počasie nás však veľmi prekvapilo. Sneh sa roztopil a boby sme vymenili za kriedy a odrážadlá. Keďže nám situácia nedovoľovala stretávať sa i tak  bola Materská škola plná smiechu, radosti, tanca a krásnych masiek počas karnevalu, ktorý sme si spoločne s deťmi zorganizovali.           

Fotografie

Január 2021

Január nezačal veľmi pozitívne. Dúfali sme, že sa všetci po Vianociach stretneme v MŠ od 11.1. 2021, ale bohužiaľ sa brány otvorili len pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce nedovoľuje prácu z domu.  Otvorená bola jedna stabilná trieda. Deti si na seba zvykli, veľkí aj tí maličkí, pekne sa spolu hrali. Na našu veľkú radosť napadol sneh, vďaka čomu si deti mohli užiť lopárovanie, guľovanie a šmýkanie v areály  našej MŠ. Všetci veríme a dúfame, že sa čoskoro nepriaznivá pandemická situácia zlepší a opäť sa v zdraví stretneme.

Fotografie

December 2020

December stále snehu nikde ale Svätý Mikuláš však nesklamal a prišiel k nám do MŠ aj so svojími pomocníkmi čertíkmi a samozrejme anjelikom. Porozdával detičkám sladkosti  a oni  mu zato zarecitovali básničky a zaspievali pesničky. December sa chýli ku koncu a prišli i k nám do MŠ  krásne vianočné sviatky spojené s výrobou vianočných ozdôb. Za naše úsilie nás aj Ježiško obdaroval darčekmi.   Rozlúčili sme sa so starým rokom, ktorý nám tento rok ukázal pravé hodnoty v živote .  Hodnoty ako sú láska, zdravie, šťastie.

Fotografie

November 2020

Je za nami ďalší jesenný mesiac november. Príroda sa odela do rôznych pestrofarebných farieb a ponúka nám  krásny pohľad na farebné listy, rôzne plody, padajú gaštany. Deti spolu s p. učiteľkami urobili jesennú výstavku z prác, ktoré urobili v materskej škole alebo doma spolu s rodičmi alebo staršími súrodencami. Využili gaštany, šípky, listy, plodiny zo záhrady hlavne tekvice.
Deti si užívali pekné jesenné dni na vychádzky do okolia zámku, alebo na školskom dvore.
Keďže máme coronu a nemohol sa uskutočniť lampiónový sprievod večernými Bojnicami, tak pani učiteľky spolu s deťmi so slniečkovej triedy urobili sprievod v rámci svojej triedy.
Takto sme si užívali ďalší mesiac. Deti sa veľmi tešia na najkrajšie sviatky v roku -Vianoce, ale ešte pred nimi zavíta do našej materskej školy Mikuláš.

Fotografie

Október 2020
Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich plodov, ale aj zmien počasia, je aj predzvesťou zimy. S príchodom jesene sa mení celá príroda. V októbri bývajú ešte krásne slnečné dni s čistou modrou oblohou, ktoré sme využili aj my škôlkari na načerpanie pozitívnej energie z prírody. Prostredníctvom jesenných pohybových hier na školskom dvore. Na deti čakalo športové náčinie a rôzne športové aktivity. – hod šípkami do určeného cieľa, skákanie cez švihadlo, preteky na kolobežkách a Ďalšie množstvo pohybových aktivít. Zdrojom tvorivej činnosti bol nazbieraný prírodný materiál, ktorých tvary a farba sú nielen pôvabné ale aj zaujímavé pre rôzne výtvarné techniky. Pri práci  s prírodninami sme deti viedli k fantázii tvorivosti a vzájomnej spolupráci. Pri vychádzkach si rozšírili  a uplatňovali poznatky o jesennej prírode, jej zmenám. Kúzelné októbrové počasie sme ukončili vyrezávaním a rozsvietením svetlonosov v našej Materskej škole. 

Fotografie
 

September 2020
Po prázdninách sme sa znova zišli, len predškolákov, ktorí sa už hrajú s písmenkami vo veľkej škole, nahradili nové, najmenšie deti. Postupne už plač utíchol a vystriedal ho úsmev s očakávaním nového v nastávajúcom dni. Tak ako všetkých, aj nás sa dotýka situácia, ktorá je u nás i vo svete, pandémia COVID-19. Opatrenia vyplývajúce z tejto doby sme si osvojili pomerne rýchlo a pri dodržiavaní všetkých protiepidemiologických opatrení sa deti zaradili medzi svojich kamarátov. Stanovili sme si pravidlá, ktoré musíme všetci dodržiavať – umývanie a dezinfikovanie rúk, nosenie  rúšok na tvár a  aj vrúcnejšie objatia musia chvíľu počkať, kým nám to situácia dovolí. Začali sme sa spolu spoznávať  a tráviť  krásne spoločné septembrové chvíle najmä vonku, lebo počasie nás k tomu priamo nabádalo. Deti trávili väčšinu času na školskom dvore, kde  pieskoviská a  preliezky znovu ožili detským smiechom a radosťou. Na improvizovanom dopravnom ihrisku na asfaltovej ploche školského dvora si vyskúšali v praxi niektoré dopravné situácie ako chodci, ale aj ako účastníci cestnej premávky na kolobežkách a odrážadlách. Aj chodník do MŠ  sa jedného dňa zmenil. Zrazu bolo na ňom veľa ľudí, aj keď len kreslených kriedami, ale o to vzácnejších. Deti si naň nakreslili svojich obľúbených kamarátov a dokonca aj pani učiteľky. Škoda len že nám ich jesenný dáždik ešte v to poobedie pozotieral. Na konci mesiaca sme si pripomenuli aj Svetový deň mlieka na školách. Deti si už aj z vlastných vedomostí dokázali porozprávať o tejto výživnej zložke našej potravy. Nevynechali  jeho význam pre ich správny rast a vývin. Spoločne sa zabavili rôznymi aktivitami a  činnosťami, kde hlavnú úlohu hralo práve mliečko či výrobky z neho vyrobené. Touto akciou sme uzavreli náš prvý školský mesiac a nám zostáva len dúfať, že situácia nám dovolí spoločne prežiť  ešte mnoho   zábavných a veselých dní.
 

Fotografie