Triedy

Názov Ročník Triedny učiteľ Zástupca triedneho učiteľa
1.A 1 Mgr. Gabriela Gaherová
1.B 1 Mgr. Martina Fantúrová
1.C 1 Mgr. Katarína Bieliková
2.A 2 Mgr. Zuzana Lukáčiová
2.B 2 Mgr. Ida Bátorová
3.A 3 Mgr. Oľga Čanigová
3.B 3 Mgr. Marcela Divékyová
4.A 4 Mgr. Ľudmila Pipíšková
4.B 4 Mgr. Zuzana Waclaviaková
4.C 4 Mgr. Lada Novotná
5.A 5 Mgr. Eva Greschnerová
5.B 5 Mgr. Ivana Kutáleková
6.A 6 Mgr. Katarína Tirteyová
6.B 6 Mgr. Helena Heráková
7.A 7 Mgr. Ing. Andrea Gendiarová
7.B 7 Mgr. Lívia Homolová
8.A 8 Mgr. Renata Chovanová
8.B 8 Mgr. Veronika Píšová
9.A 9 Mgr. Mariana Lipovská
9.B 9 Mgr. Emília Mikulášová