Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

Informácia a tlačivá k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa platné od 1.7.2022 nájdete v Dokumentoch ŠJ