PASOVANIE ZA PRVÁKA

Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností a pravidiel. Začína sa nová etapa života malého človiečika, žiaka základnej školy. Aby na toto obdobie deťom zostali krásne spomienky, pripravili sme pre nich slávnostný deň.
Dňa
10.11. 2022 sa v ZŠ s MŠ  Bojnice uskutočnila veľká udalosť – PASOVANIE ZA  PRVÁKA. Naši najmladší žiaci  prváci, v nej  dostali možnosť ukázať, čo vedia. 
Pred pasovaním museli zložiť sľub, v ktorom sľubovali, že budú verní našej škole, pani učiteľkám a starším žiakom ,že sa budú učiť a správať sa tak, ako sa na správneho školáka patrí. Následne pristúpili k slávnostnému obradu. "Pasujem Ťa za prváka", znela pasovacia formulka, po ktorej každý žiak dostal svoj pasovací list. Po skončení programu ich čakalo slávnostné pohostenie a darčeky.

Všetkých našich prvákov odteraz čaká dlhá cesta, na ktorej im želáme, aby sa ich všetky túžby a predstavy o škole splnili, aby sa v nej cítili dobre, aby okrem vedomostí zažili i kopec radosti z objavovania a spokojnosti z dobre vykonanej práce. Želáme im veľa úspechov, dobré pani učiteľky a veľa skvelých kamarátov.

pasovanie