Oznam - uzatvorenie vchodu do školy

Od 19.12.2022 do odvolania bude uzatvorený vchod (bránička) do areálu školy od ulice Sama Chalupku aj vchod do III. pavilónu z dôvodu zimnej údržby. Prosíme rodičov, aby využívali vchody od ulice Pribinovej a Školskej a hlavné vchody do budovy školy.