Oznam ŠJ - platby a dotácia na stravu

S účinnosťou od 1.1.2023 podľa VZN 9/2022 sa upravuje finančný limit na potraviny v školskej jedálni. Cenník jedál za školské obedy nájdete na stránke Mesta Bojnice ako VZN 9/2022.
Zmena sa týka aj dotácie na stravu od 1.1.2023.

Pre jej uplatnenie je potrebné do 3.1.2023 odovzdať v školskej jedálni nové čestné vyhlásenie o neuplatnení daňového bonusu. Tlačivo nájdete TU.

Táto zmena sa najviac týka žiakov, ktorí už dovŕšili 15 rokov veku, nakoľko doteraz nepotrebovali čestné vyhlásenie.

Vavrová vedúca školskej jedálne.