OZNAM O ZVÝŠENÍ POPLATKOV NA STRAVU

Od 1.11. 2022 sa menia poplatky na stravu v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ v Bojniciach, v zmysle VZN-04-2022, ktoré bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 171/2022 zo dňa 28.09.2022 a nadobudlo účinnosť 21.10.2022

ZŠ s MŠ Bojnice

stravné

na 1 deň

stravné

na mesiac

réžia

na mesiac

platba spolu

na mesiac

MŠ celý deň

1,54 €

33,88 €

5,00 €

38,88 €

MŠ pol dňa

1,28 €

28,16 €

5,00 €

33,16 €

ZŠ 1. stupeň -obed

1,21 €

26,62 €

5,00 €

31,62 €

ZŠ 1. stupeň – desiata a obed

1,73 €

38,06 €

5,00 €

43,06 €

ZŠ 2. stupeň - obed

1,30 €

28,60 €

5,00 €

33,60 €

ZŠ 2.stupeň – desiata a obed

1,86 €

40,92 €

5,00 €

45,92 €

Zamestnanci

1,54 € vrátane réžie

33,88 €

 

33,88 €

Cudzí stravníci

4,50 € vrátane réžie

99,00 €

 

99,00 €

Platba za stravu sa uhrádza mesiac vopred.

Pri platbe za stravu od  mesiaca november 2022 je potrebné upraviť výšku trvalého príkazu na nové sumy.

Číslo účtu: SK28 0200 0000 0000 1363 6382