Otvorený vchod od ulice Sama Chalupku

Vzhľadom na priaznivé počasie (nie je nutná zimná údržba), bude od stredy 22.2.2023 opätovne otvorený vchod (bránička) do areálu školy od ulice Sama Chalupku aj vchod do III. pavilónu.