Mimoškolské aktivity počas mimoriadnej situácie v čase COVID 19

Mimoškolské aktivity počas mimoriadnej situácie v čase COVID 19

Napriek náročnejším podmienkam počas mimoriadnej situácie v čase COVID 19 žiaci ani učitelia nezabudli na aktivity realizované mimo vyučovaciu povinnosť.

Zrealizovali ich veľké množstvo a žiaci dosiahli aj pekné úspechy.

Môžete sa s nimi oboznámiť v tejto tabuľke: tabuľka