MDD v ŠKD

Súčasťou MDD v ŠKD boli preteky na kolobežkách a plnenie úloh na prekážkovej dráhe na asfaltovom ihrisku pred školou a na školskom dvore sme mali pre deti pripravených niekoľko atrakcií: maľovanie na tvár, prezentáciu modelov dopravných prostriedkov z dielne modelárov zastrešených v Združení technických a športových činností Bojnice a prezentáciu práce záchranných zložiek: hasičov a MsP.

Chceli by sme touto cestou vysloviť naše úprimné poďakovanie za aktívnu spoluprácu pri organizácii podujatia členom Dobrovoľného hasičského zboru Bojnice, členom Mestskej polície Bojnice a členom Združenia technických a športových činností Bojnice,  ktorí neváhali venovať svoj voľný čas a energiu príprave prezentácie svojej práce našim deťom. Zvlášť oceňujeme ich osobný vklad a nasadenie priamo pri realizácii spomínaného podujatia. 

Veríme, že naša spolupráca bude mať svoje pokračovanie aj pri realizácii ďalších podujatí a zámerov, prospešných nielen pre žiakov školy, ale aj pre mesto Bojnice.                                                                            

                                                                                   Mgr. Mária Soláriková, ved. vychovávateľka ŠKD