,,Les ukrytý v knihe“

 Les ukrytý v knihe

 

Projekt pre školy, ktorého cieľom je podporiť enviromentálne povedomie o udržateľnom spôsobe života, realizovalo Národné lesnícke centrum vo Zvolene. Tento ročník v sebe skrýval lesné tajomstvá a zaujímavosti. Našou úlohou bolo vytvoriť vlastnú knihu s hádankami o lese. Žiaci 4.A v škole v prírode vytvorili deväť hádaniek: 

Každé ráno ma vidí,

keď sa do školy ponáhľam.

S láskou  sa usmieva,

keď sa domov vraciam.

Listami mi kýva,

s radosťou ma víta.

Čo je to?

Matej Roháč

 

Keď vietor zafúka,

vlna na breh zaťuká.

S kamarátmi sa stretávam,

na inom mieste,

iné meno mám.

Čo som?   

Nikola Nedeljaková, Mia Medvecová, Vivien  a  Natália Lúdiková

 

     V škole k hádankám nakreslili ilustrácie. Pomohli im aj dievčatá z 2. A triedy. Vytvorili vlastnú knihu v tvare listu.  Hlavnou myšlienkou projektu bolo uvedomiť si, že v každej knihe je list papiera, ktorý je vyrobený z dreva. A drevo je ukryté v lese.

     Za odmenu im naša knihovníčka Katka Gábrišová z Mestskej knižnice Bojnice pripravila zaujímavý program k MDD. Knižné hádanky a zážitkové čítanie z knihy Petry Džerengovej Nagyovej  ,, Hanka a Adam“  s pohybovými  úlohami a balíkom prekvapení.

Veľmi pekne ďakujeme!