Leto v ŠKD

leto v škd

 

Vážení rodičia!

ŠKD pri ZŠ s MŠ Bojnice ponúka pre deti v čase letných prázdnin: aktívny oddych, turistiku, športové súťaže, zábavné hry, outdoorové aktivity, kreatívne dielne, návštevu ZOO, Prepoštskej jaskyne, zrkadlového bludiska, Gumi-landu, prehliadku sôch z piesku, vystúpenie sokoliarov Aquilla, výlet vláčikom na Rematu, rôzne workshopy, dobrodružstvá a iné zážitky. Na každý turnus je vypracovaný samostatný program, ktorý sa bude prispôsobovať aktuálnej priazni počasia. O potrebnom vybavení dieťaťa na plánované aktivity budete informovaní deň vopred príslušnou vychovávateľkou.

Termíny a čas:

denne od 7,00 do 16,00 hod.

1. turnus: 6.7.-9.7.2021 - druháci  - Soláriková - t.č. 0918 525 035

2. turnus: 12. – 16.7.2021- prváci - Petrisková - t.č. 0905 735 393

3. turnus: 19 – 23.7.2021 - tretiaci - Hejdová - t.č. 0908 607 715

Poplatok: 30 €/ 1 turnus/ 1 dieťa

V cene sú zahrnuté náklady na: vstupné, cestovné, drobné vecné odmeny, spotrebný materiál a povinný príspevok do ŠKD 6 €. Poplatok uhraďte najneskôr do 21. júna  2021 v hotovosti príslušnej vychovávateľke. Finančné prostriedky budú použité transparentne a budú riadne vyúčtované. Vyúčtovanie bude dostupné k nahliadnutiu u vedúcej vychovávateľky ŠKD. Stravu uhraďte  zvlášť, na číslo účtu ŠJ : SK28 0200 0000 0000 1363 6382. Pričom sa za 1 dieťa na príslušný mesiac platí režijný poplatok vo výške za 1,50 € a za 1 odobratý obed 1,15 €. Objednávku stravy, resp. jej odhlásenie je potrebné komunikovať s vedúcou ŠJ (p. Vavrová, č.t. 0915 507 882).

Do ŠKD budú prednostne zapísané deti z príslušných ročníkov. Ak nebude dostatočný počet prihlášok (25 na jeden turnus), môže sa stav doplniť žiakmi z iných ročníkov, samozrejme, ak bude epidemiologická situácia priaznivá, t.j. ak sa budú môcť miešať žiaci z viacerých ročníkov. Ak nebude priaznivá, budú turnusy určené výhradne žiakom príslušných ročníkov. A ak bude situácia vyslovene nepriaznivá, letné aktivity nebudeme realizovať.

Z uvedeného dôvodu vás prosíme o vyjadrenie predbežného záujmu - stačí telefonicky. Prihláste dieťa najneskôr do 16. júna 2021. O zápise dieťaťa bude rozhodovať poradovník, ktorý bude odzrkadľovať čas vášho telefonátu. Záväzné prihlášky vyplníte dodatočne, keď bude zrejmé, že letné aktivity budeme určite realizovať.

Ďakujeme vám vopred za pochopenie a ústretovosť pri prípravách leta 2021.

 

Mgr. Mária Soláriková, ved. vychovávateľka ŠKD