Krúžky

Názov Skratka Master Vedúci 2 Miestnosť Čas
Hravá nemčina HNEJ Mgr. Mária Soláriková
Krúžok Vševedko VSEV Mgr. Ida Bátorová
Minihádzaná 1. a 2. roč MH12 Mgr. Helena Heráková
Minihádzaná 3.– 5. ročník MHA34 Mgr. Helena Heráková
Príprava na testovanie9 MAT 9A MAT9 Mgr. Helena Heráková
Príprava na testovanie9 MAT 9B PTM9B Mgr. Emília Mikulášová
Príprava na testovanie9 SJL9A SJL9A Mgr. Jarmila Nedeljaková
Príprava na testovanie9 SJL9B SJL9B Mgr. Jarmila Nedeljaková
Tanečný krúžok TAN Mgr. Katarína Bieliková
Vybíjaná 3.– 6. ročník VYB34 Mgr. Helena Heráková
Výtvarný ateliér VYA Mgr. Mariana Lipovská