Krúžky

Názov Skratka Master Vedúci 2 Miestnosť Čas
Doučovanie SJL a MAT DSM Mgr. Renata Chovanová Mgr. Veronika Píšová
Floorbal Flo Mgr. Mariana Lipovská
Hravá nemčina HN Mgr. Mária Soláriková
Hravá biológia HBIO Mgr. Ivana Kutáleková
Krúžok- MAŠKRTNÍČEK 3.– 4. ročník MAS Mgr. Ida Bátorová
Minihádzaná MHA34 Mgr. Helena Heráková
Pohybové a športové hry PSH58 Mgr. Helena Heráková
Pohybové hry POH14 Mgr. Mariana Lipovská
Príprava na testovanie9 PTEs Mgr. Emília Mikulášová Mgr. Jarmila Nedeljaková
Vybíjaná Vyb Mgr. Mariana Lipovská
Výtvarný krúžok 2 VYK2 Mgr. Zuzana Lukáčiová